De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkhervatting van zieke en niet-zieke werklozen. R. Steenbeek en K. Jettinghoff.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkhervatting van zieke en niet-zieke werklozen. R. Steenbeek en K. Jettinghoff."— Transcript van de presentatie:

1 Werkhervatting van zieke en niet-zieke werklozen. R. Steenbeek en K. Jettinghoff.

2 Enkele feiten en cijfers… Aantal werklozen daalt weer sinds 2005. (gebaseerd op aantal lopende en nieuwe WW-uitkeringen)  Tussen 2004 en 2005: van 321.770 lopende WW-uitkeringen naar 306.700.  Tussen 2005 en 2006: van 306.700 lopende WW-uitekringen naar 249.200. Van groot belang arbeidsparticipatie van werklozen verder te verhogen!

3 Het belang van werk. Biedt:  Structuur;  sociale status;  identiteit;  gevoel van maatschappelijke betrokkenheid;  mogelijkheden voor persoonlijke ontplooiing;  sociale contacten;

4 Onderzoek naar gevolgen van werkhervatting vanuit werkloosheid. Belangrijk voor gezondheid en welzijn:  minder angst en stress;  minder kans op depressieve klachten;  ervaren betere psychische en lichamelijke gezondheid. Geen werk => negatieve gevolgen.  Grote financiële zorgen;  Ongunstige financiële situatie  Minder tevreden met hun leven, huwelijk en familie;  Meer gezondheidsklachten (roken vaker, sporten minder)

5 Factoren die werkhervatting negatief beïnvloeden. Groepen die meer problemen ervaren bij terugkeer naar werk:  vrouwen;  (ex-)arbeids- ongeschikten;  ouderen;  allochtonen;  lager opgeleiden;  personen met uitkeringsduur > 1 jaar.

6 Factoren die werkhervatting positief beïnvloeden. Thuiswonende kinderen; meer sociale contacten; werk belangrijk; eigen wensen tav. werk;  Hoog gewenst loon en wens naar deeltijdbaan = belemmeringen. eigen attitudes tav. werk; eigen inspanningen tav. werk.  Actief zoekgedrag => verhoogde kansen.

7 Andere beïnvloedende factoren… Sector waarin men werkzaam was;  Dienstensector => langere werkloosheidsduur. Aard van het dienstverband voor men werkloos werd;  Uitzendwerk of oproepbaan => snellere werkhervatting  Vast dienstverband => minder snelle werkhervatting. Gezondheid

8 Relatieve invloed factoren. Onderzoek => ontwikkeling beleid gericht op belangrijkste beïnvloedende factoren.  Gezondheid => onderzoeksvraag: ‘Wat zijn de belangrijkste belemmerende en bevorderende factoren ten aanzien van gezondheidsherstel en terugkeer naar werk van werklozen?’ => longitudinaal vragenlijstenonderzoek. ( 2 vragenlijsten)

9 ‘Ziekte’ Enerzijds: slechte gezondheid werkt werkloosheid in de hand. Anderzijds: gezondheid verslechtert na wegvallen van werk. Ziek zijn = voorspeller voor:  Jaar later nog ziek  Ziek blijven  Opnieuw ziek worden (uitz. Werklozen vanaf 45 jaar.) Ziekteverklaring door:  (vooral door) ziekte- en/of gezondheidsklachten  ziektewinst

10 Bevordering van ziekteherstel bij ziek werklozen. Hoe?  Vroegtijdig contact met zieke werkloze;  aandacht voor de gezondheidsproblemen;  stimuleren van zelfvertrouwen;  stimuleren van een positieve mening over werk.  ‘maatwerk’ door UWV, CWI en re- integratiebedrijven.


Download ppt "Werkhervatting van zieke en niet-zieke werklozen. R. Steenbeek en K. Jettinghoff."

Verwante presentaties


Ads door Google