De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuw Nederlands 4e editie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuw Nederlands 4e editie"— Transcript van de presentatie:

1 Nieuw Nederlands 4e editie
Referentieniveaus en Nieuw Nederlands 4e editie Docentendag Talen 18 januari 2011 Janneke Rentema, uitgever Nederlands

2 Totstandkoming rapport
Europees Referentie Kader MVT: 1996 door Raad van Europa Over de Drempels met taal: 2008 Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (commissie Meijerink) vertaalslag ERK naar moedertaalonderwijs

3 Aanbevelingen Expertgroep
oplossen discontinuïteit po-vo-mbo/hbo (niveau en begrippen) door middel van doorlopende leerlijnen daarvoor niveaubeschrijvingen (referentieniveaus) invoeren prioriteit aan basiskennis- en vaardigheden taal periodieke toetsing (en eisen in kerndoelen en eindtermen) voortdurend onderhouden van vaardigheden en kennis investeer in voorwaarden (scholing, tijd en middelen)

4 Implementatie Instemming ministerraad begin 2011
Invoering vanaf schooljaar 2010/2011 Aanpassing examenprogramma’s: 1 augustus 2011 voor vwo voor examen 2012/2013 1 augustus 2012 voor havo en vmbo voor examen 2012/2013

5 Referentieniveaus Referentie- niveau 1 1F eind primair onderwijs 2
1S Drempel 2F eind vmbo 3 2S drempel 3F eind havo en mbo-4 4 3S drempel 4F eind vwo 4S drempel hbo / wo

6 Nieuw Nederlands 4e editie
Leerlijnen onderdeel Taal: Lezen, Schrijven, Luisteren, Spreken, Gesprekken voeren, Fictie, Taalverzorging (o.m. spelling en relevante grammatica) Domeinen eindexamen: Leesvaardigheid, Mondelinge taalvaardigheid, Schrijfvaardigheid, Argumentatieve vaardigheden, Literatuur, Oriëntatie op studie en beroep Nieuw Nederlands 4e editie: is gebaseerd op domeinen eindexamen. maar Nieuw Nederlands is communicatieve methode, dus ook altijd al veel aandacht voor spreken, kijken en luisteren.

7 Nieuw Nederlands 4e editie
Onderzoek SLO: gebaseerd op aantal pagina’s per leerlijn Noordhoff liet onderzoek uitvoeren (Marlies Schouwstra) naar referentieniveaus in alle streams Onderbouw Bovenbouw vmbo De 9 overzichten + toelichting gepubliceerd op Onderzoek Tweede Fase volgt dit voorjaar.

8 Overzichten Vmbo-Basis NN4 Basis Vmbo-BK NN4 BK en NN4 BK (vanuit kgt)
Vmbo-KGT/TH NN4 GT (vanuit KGT) en NN4 GT (vanuit TH) Havo NN4 Havo (vanuit TH) en NN4 Havo (vanuit HV) Vwo NN4 Vwo (vanuit HV) en NN4 Vwo

9 Belangrijkste conclusies
Alle referentieniveaus afgedekt 4e editie is communicatieve methode, dus vaardigheden die nu in het rapport staan, zoals SGKL, ook goed aanwezig. Alleen enkele deelonderwerpen van spreken en gesprekken niet volledig. Zie uitwerking per leerlijn + toelichting op de website.

10 Voorbeelden bij de leerlijn Schrijven
Drie schrijfopdrachten van verschillende niveaus 1 Op welk niveau werken de leerlingen met deze opdrachten? 2 Waaraan kunt u dat zien? 3 Uit welk boek komen ze? Kies uit: 1vmbo - 4vmbo - 1vwo - 3 vwo

11 Antwoorden Schrijfopdracht 1: 1 vwo – niveau 2 F Schrijfopdracht 2:
1 vmbo-kgt – niveau 1 F (1S) Schrijfopdracht 3: 4 vmbo-gt – niveau 2 F

12 Beoordelen a.d.h.v. Referentieniveaus
Bekijk het briefje van de leerling Wat voor een beoordeling krijgt de leerling op 1F? Wat voor een beoordeling krijgt de leerling op 2F?

13 Meer informatie? Zie


Download ppt "Nieuw Nederlands 4e editie"

Verwante presentaties


Ads door Google