De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handelingsgericht werken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handelingsgericht werken"— Transcript van de presentatie:

1 Handelingsgericht werken
4 oktober 2006 Noëlle Pameijer, Sleeuwijk

2 Opzet Wat betekent HGW voor onze school? Casus Joris: hoe verder?
Opdracht “wat doen we al handelingsgericht?” De PCL: jaarverslag, transparant beschikken, PCL - checklist Casus Joris en de checklist Discussie en afronding

3 Uitgangspunten HGW 1. Onderwijsbehoeften 2. Interactionisme
3. Het positieve 4. Samenwerken 5. Doelgericht 6. Systematiek

4 1. Onderwijsbehoeften Wat heeft deze leerling nodig om doel te behalen? Pedagogisch en didactisch Dit kind heeft: opdrachten nodig die … materialen nodig die … feedback nodig die … instructie nodig die … een leerkracht nodig die … groepsgenoten die …. Leerkracht doet ertoe: afstemming van aanpak op onderwijsbehoeften: wat is goed en wat kan anders?

5 2. Interactionisme Dit kind in deze groep bij deze leerkracht in deze school en van deze ouders Interacties leerkracht - leerling - medeleerlingen:  situatie begrijpen?  situatie oplossen? Experimenten: werkt het?

6 3. Het positieve Krachten en kansen van kind, leerkracht, groep, school en ouders Wat kan kind goed, wat zijn belangstellingen? Wanneer gaat het wel goed? Welke aanpak van de leerkracht werkt? Wat doen/kunnen ouders goed? Samenwerking leerkracht - ouders verbetert Benutten in de aanpak van het kind

7 4. Samenwerken IB praat met leerkracht, kind en ouders
 Transparant communiceren Leerkracht is onderwijsprofessional Ouders zijn ervaringsdeskundigen Gaat om belangen van jullie kind/onze leerling: gezamenlijk belang Kind kan thuis anders zijn dan op school Ouders zijn welkom op school: tips?

8 Samen met kind een plan maken
Nu kan ik al …. Straks kan ik … Ik ga …. Leerkracht helpt me door …. Ouders helpen me door … Vriendje helpt me door

9 5. Doelgericht Waar willen we naartoe met deze leerling?  doelen formuleren Wat weten we al? Benutten! Wat willen we nog meer weten en waarom? Als …  dan ... Doel = aanpak waar leerkracht, kind en ouders achter staan

10 6. Systematiek Stap voor stap en planmatig met formulieren als geheugensteun Vragen voor gesprek en observatie Wat heeft goed gewerkt bij vorige leerkracht? Hebben ouders tips? Afspraken opschrijven en evalueren!

11 HGW in een SWV Leerkracht werkt handelingsgericht
IB ondersteunt leerkracht volgens HGW Handelingsgerichte diagnostiek (HGD) bij vragen van school en ouders (Zorgteam of OBD) PCL beschikt transparant volgens HGD: is SBO noodzakelijk gezien de onderwijs-behoeften van deze leerling en de mogelijkheden van de school? SBO werkt volgens HGW

12 Pauze: eet smakelijk! Middag PCL checklist
Transparant beschikken volgens de 6 uitgangspunten van HGD/HGW Opdracht casus Joris deel 2

13 1&2: PCL, onderwijsbehoeften en Interacties
Voortraject: wat heeft deze leerling nodig? Wat is gewenst onderwijsaanbod? Hoe is de afstemming tussen behoeften en aanbod: wat is goed? wat kan beter? Is dit haalbaar voor deze school? PCL: als niet haalbaar  dan een argument voor SBO?

14 3. Positieve kenmerken en de PCL
Mogelijk argument voor handhaven regulier basisonderwijs (bao  bao!) PCL beoordeelde casus met en zonder positieve kenmerken kind, school en ouders: Zonder positieve: meer beschikkingen Met positieve: minder beschikkingen

15 4. Samenwerken met de PCL Argumenten van betrokkenen voor en tegen (+ / -): 1. Handhaven deze school? 2. Andere reguliere school? 3. SBO? Wat is visie van school, ouders en kind?

16 5. Doelgerichte PCL Doel is beslissing nemen: beschikken ja of nee?
Is er voldoende informatie; kan PCL al beslissen? Zo ja: beslissen Zo nee: wat willen we nog weten en waarom? Als onvoldoende informatie: wie verzamelt informatie: voortraject of PCL? Doelgericht: we willen nog weten of …, want als dat zo is, dan is dat een argument voor/tegen SBO

17 6. Systematiek & transparantie in de PCL
Checklist als geheugensteun Transparantie = inzichtelijk voor PCL-leden en voor school, ouders en kind PCL: wat weten we al? Informatie in checklist verwerken Duidelijk hoe de PCL werkt, welke informatie nodig is en waarom

18 PCL-checklist in vier delen
1. Kenmerken leerling 2. Kenmerken onderwijs: school, groep, leerkracht 3. Kenmerken ouders/opvoeders 4. Conclusie: besluit PCL

19 Motivering PCL Overwegingen  er zijn argumenten voor handhaving BAO én voor verwijzing SBO Niet alle argumenten wegen even zwaar Besluitvorming transparant en ieders mening is meegewogen Iedere aanmelding is uniek!

20 Bronvermelding Handelingsgericht werken: een handreiking voor de interne begeleider. Samen met leraar, kind en ouders aan de slag. Noëlle Pameijer en Tanja van Beukering (2006). Leuven: ACCO Transparant beschikken volgens HGD. Noëlle Pameijer. Woerden: WSNS+.


Download ppt "Handelingsgericht werken"

Verwante presentaties


Ads door Google