De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO – Omgevingsvergunning)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO – Omgevingsvergunning)"— Transcript van de presentatie:

1 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO – Omgevingsvergunning)

2 WABO

3 WABO Benodigde besluiten: Afwijking bestemmingsplan Bouwvergunning
Kapvergunning Inritvergunning Flora- en Faunawetgeving Schuttingvergunning Wellicht milieuvergunning

4 Probleemstelling? Zeer groot aantal aparte vergunningen en ontheffingen voor één project Allemaal aparte procedures met eigen regels Voor alles aparte aanvraagformulieren Elke vergunning zijn eigen rechtsgang

5 Oplossing? samenvoeging van bestaande toestemmingsstelsels voor projecten die plaatsgebonden en van invloed op de fysieke leefomgeving zijn (totaal 25) WABO

6 Doelstellingen Wabo Betere en snellere dienstverlening overheid aan burgers en bedrijven; Klant centraal Vereenvoudiging: 25 stelsels in één omgevingsvergunning Verminderen administratieve lasten en regeldruk ; bedrijven -/- € 105,5 miljoen; burgers -/- € 26,5 miljoen; uur minder administratie

7 WABO In werking per 1 oktober 2010 Vooral procedurewet
Meer bouwen zonder vergunning

8 Hoe ? Eén loket (gemeente) Eén aanvraag(formulier) Eén bevoegd gezag
Eén procedure Eén beschikking Eén rechtsbeschermingsprocedure Eén handhavende instantie

9 Een bevoegd gezag voor alle regels
Milieuwetgeving is bepalend In Kerkrade: - Gemeente - Provincie - Minister van Defensie

10 Een aanvraag (via OLO)

11 Een besluit : de omgevingsvergunning

12 Een handhaver

13 Een rechtsgang CBC Rechtbank Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

14 Vergunningsvrij bouwen
Met invoering van WABO (BOR) (veel) meer vergunningsvrij voor de activiteit bouwen Voorerf - Achtererf 14

15 Vergunningsvrij Keermuren Vlaggenmasten Dakramen Dakkapellen Kozijnen
Zonwering Tuinmeubilair Erf/perceelsafscheiding Magazijnstellingen Enz. 15

16 Vergunningsvrij bijbehorend bouwwerk
T/m 2,5 m. van het hoofdgebouw Niet hoger dan 4 meter Niet hoger dan hoofdgebouw Max. 0,3 m. boven vloer 1ste verdieping Buiten 2,5 m. van het hoofdgebouw Niet hoger dan 3 meter Maximaal 30 m2 Functioneel ondergeschikt Achtererfgebied maximaal 50% bebouwd 16

17 Praktijk Nog maar weinig bekend bij architecten / bureau’s
Gemeentelijke organisatie is gereed Inzet is burgers/bedrijven zoveel als mogelijk te helpen Schoonheidsfoutjes


Download ppt "Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO – Omgevingsvergunning)"

Verwante presentaties


Ads door Google