De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(godsdienst)sociologie Tiltenberg-St. Bonifatius Jaar I-II, major Code VIII.3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "(godsdienst)sociologie Tiltenberg-St. Bonifatius Jaar I-II, major Code VIII.3."— Transcript van de presentatie:

1 (godsdienst)sociologie Tiltenberg-St. Bonifatius Jaar I-II, major Code VIII.3

2 Les 2 Religieuze organisaties

3 Stelling Een islamitische zuil helpt bij de integratie van moslims, zoals dat bij katholieken en gereformeerden ook het geval was

4 Groepen Jager/Mok: Grondbeginselen der sociologie Positie: de plaats die iemand inneemt in een netwerk van andere posities Groepering: mensen die op basis van hun positie met elkaar interacteren Rol: min of meer bindende verwachtingen t.a.v. het gedrag van een persoon die een positie bekleedt Status: de maatschappelijke waardering voor een bepaalde positie

5 Regeling sociaal verkeer Jager/Mok: Grondbeginselen der sociologie Cultuur: gedeelde expliciete waarden, doeleinden en verwachtingen tav posities in een samenleving Waarden: meer of minder bewuste collectieve vooronderstellingen omtrent wat mensen als goed en juist en daarom als nastrevenswaardig beschouwen Normen: min of meer bindende verwachtingen inzake het handelen van de leden van een groep of samenleving Instituties: vaste, collectieve gedragspatronen

6 Religieuze organisaties (p. 56) LEGITIMITEITLEGITIMITEIT Uniek Pluralistisch Spanning samenleving positiefnegatief KerkSekte DenominatieCult

7 Verzuiling Inrichting en opbouw van de samenleving op basis van organisaties op levensbeschouwelijke grondslag Doelen: -Beschermen van de leden voor de moderne samenleving -Bemiddelen van de moderne samenleving -Herkerstenen van de moderne samenleving

8 Zuilstructuur en moderne samenleving Historisch bepaalde (1870-1960) vorm van religieuze organisatie Verbonden met moderne samenleving Verticale integratie Exclusieve organisatie Ook kleine kerken, andere groepen, andere landen

9 Marokkanen in Nederland www.vpro.nl/programma/detoekomst/afleveringen

10 Ontwikkeling religieuze organisaties Startpunt: -In elke samenleving zijn religieuze specialisten -nieuwe bewegingen uit sociale veranderingen

11 Institutionalisering Zorg dragen voor continuïteit en middelen Taakverdeling Behoud leden en opvang nieuwe leden

12 Bureaucratisering Formele voorschriften Rationele/professionele deskundigheid Hiërarchische gezagsstructuren ‘ijzeren wet oligarchie’ (Michels: organisatorisch zelfbehoud)

13 Gevolgen Kerken meer geaccepteerd in de omgeving Kloof tussen leiders en volgelingen Socialisatie en identificatie geringer Kerken meer gelijkvormig Stem kerken in samenleving zwakker Minder nadrukkelijk inspelen op veranderingen

14 Ontkerkelijking Structuur en cultuur Minder leden Geringere participatie kerkelijk leven Minder sterk betrokken op geloof Is het wel ontkerkelijking dat verklaard moet worden?

15 Leden RKK NL (kaski) JaarAantal x 1.000% bevolking 2000506031,7 2002501431,0 2004462228,4 2006435226,6

16 Kerkbezoek RKK (KASKI) JaarAantal x 1.000% kerkbezoek 20004398,7 20024088,1 20043497,6 20063227,4

17 Geloofsovertuigingen (God in Nederland 2007) RKKPKNOverige kerkleden buitenkerkelijken Theïst2758798 Xr God’s Zoon5584 20 Bidden: enkele keren per dag2243656 Leven na de dood39638429 Leven na de dood: Hemel53787529 Beslist/eigenlijk wel gelovig92939443 Geloof zeer grote betekenis2027609

18 Einde conventionele christendom? Geringer ledenaantal Lagere deelname kerkelijk leven Minder aanhang traditionele christelijke waarden Kleinere rol Chr.. organisaties in en op samenleving Financiële en pastorale crisis

19 Opties Handhaven traditie? Aanpassing samenleving? Spanningsveld uithouden?

20 Stelling Een islamitische zuil helpt bij de integratie van moslims, zoals dat bij katholieken en gereformeerden ook het geval was


Download ppt "(godsdienst)sociologie Tiltenberg-St. Bonifatius Jaar I-II, major Code VIII.3."

Verwante presentaties


Ads door Google