De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerlingvolgsysteem  Webapplicatie (6 modulen)  Zorgteam / ZBO’s  Psychosociale gezondheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerlingvolgsysteem  Webapplicatie (6 modulen)  Zorgteam / ZBO’s  Psychosociale gezondheid."— Transcript van de presentatie:

1 Leerlingvolgsysteem  Webapplicatie (6 modulen)  Zorgteam / ZBO’s  Psychosociale gezondheid

2 Waarom het Hart en Ziel leerlingvolgsysteem?  Kinderen met (verhoogd risico op) psychosociale problemen vroegtijdig opsporen  En (deze) kinderen effectieve preventie- programma’s aanbieden

3 Preventievelden Centrum voor Jeugd en Gezin (OKC)Jeugdzorg Universele preventie Selectieve preventie Geïndiceerde preventie Geïndiceerde zorg Taakspel PAD KIES KOPP Vrienden AllesKidzzz Gericht op alle kinderen of op een risicogroep op basis van sociaaleconomische of sociaal- demografische kenmerken. Er is dus geen sprake van een individueel risico.

4 Preventievelden Centrum voor Jeugd en Gezin (OKC)Jeugdzorg Universele preventie Selectieve preventie Geïndiceerde preventie Geïndiceerde zorg Taakspel PAD KIES KOPP Vrienden AllesKidzzz Gericht op kinderen bij wie het risico op het ontwikkelen van een ziekte/aandoening hoger is dan gemiddeld op basis van individuele kenmerken (kwestbare kinderen).

5 Preventievelden Centrum voor Jeugd en Gezin (OKC)Jeugdzorg Universele preventie Selectieve preventie Geïndiceerde preventie Geïndiceerde zorg Taakspel PAD KIES KOPP Vrienden AllesKidzzz Gericht op kinderen die reeds symptomen van een aandoening vertonen, maar bij wie nog geen sprake is van een gediagnosticeerd probleem (kinderen met symptomen).

6 Preventievelden Centrum voor Jeugd en Gezin (OKC)Jeugdzorg Universele preventie Selectieve preventie Geïndiceerde preventie Geïndiceerde zorg Taakspel PAD KIES KOPP Vrienden AllesKidzzz

7 Zorgketen Gemeentelijke regie in de jeugdketen. (Berenschot, 2006)  Niet definiëren op instellingsniveau

8 Zorgketen

9 Gemeentelijke regie in de jeugdketen. (Berenschot, 2006)  Niet definiëren op instellingsniveau  Wel definiëren op kindniveau (kind centraal)

10 Zorgketen Signaleren SDQ Risklist Beoordelen zorgteam ZBO Toeleiden menukaart A-formulier Interveniëren preventie jeugdzorg Instrumenten CDI VAK e.a. Gemeentelijke regie in de jeugdketen. (Berenschot, 2006) Zorgdossier zorgkaarten overlegkrtn

11 Zorgketen Signaleren SDQ Risklist Beoordelen zorgteam ZBO Toeleiden menukaart A-formulier Interveniëren preventie jeugdzorg Instrumenten CDI VAK e.a. Zorgdossier zorgkaarten overlegkrtn

12 Zorgadviesteams Kortgesloten? Een verkenning van goede en vlotte aansluiting tussen de jeugdgezondheidszorg en de jeugdzorg (NJI, 2008) “In de zorgadviesteams op scholen speelt de jeugdgezondheidszorg een te weinig actieve rol” “De zorgadviesteams bemoeien zich nog te weinig met de doorleiding naar de preventieve zorg”

13 Zorgteams Schoolniveau (zorgteam) - schoolarts/schoolverpleegkundige - intern begeleider School/wijkniveau (ZBO/ZAT) - schoolarts/schoolverpleegkundige - intern begeleider - bureau jeugdzorg - politie - leerplichtambtenaar - schoolmaatschappelijk werk

14 Zorgketen Signaleren SDQ Risklist Beoordelen zorgteam ZBO Toeleiden menukaart A-formulier Interveniëren preventie jeugdzorg Instrumenten CDI VAK e.a. Zorgdossier zorgkaarten overlegkrtn

15 Zorgketen Signaleren SDQ Risklist Beoordelen zorgteam ZBO Toeleiden menukaart A-formulier Interveniëren preventie jeugdzorg Instrumenten CDI VAK e.a. Zorgdossier zorgkaarten overlegkrtn

16 SDQ: ouder en leerkracht  Gedragsproblemen (5 items)  Emotionele problemen (5 items)  Hyperactiviteit/aandachtstekort (5 items)  Problemen met leeftijdsgenoten (5 items)  Prosociaal gedrag (5 items)  Impactscore (3-5 items)  Digitaal versus papier: meerdere voordelen

17 Zorgketen Signaleren SDQ Risklist Beoordelen zorgteam ZBO Toeleiden menukaart A-formulier Interveniëren preventie jeugdzorg Instrumenten CDI VAK e.a. Zorgdossier zorgkaarten overlegkrtn

18 Zorgketen Signaleren SDQ Risklist Beoordelen zorgteam ZBO Toeleiden menukaart A-formulier Interveniëren preventie jeugdzorg Instrumenten CDI VAK e.a. Zorgdossier zorgkaarten overlegkrtn

19 Risklist  Kindfactoren (8 items; lage intelligentie)  Ouderfactoren (11 items; psychische problemen)  Gezinsfactoren (9 items; autoritaire opvoeding)  Totaalscore: 0-28  2 hoofdfuncties

20 Zorgketen Signaleren SDQ Risklist Beoordelen zorgteam ZBO Toeleiden menukaart A-formulier Interveniëren preventie jeugdzorg Instrumenten CDI VAK e.a. Zorgdossier zorgkaarten overlegkrtn

21 Zorgketen Signaleren SDQ Risklist Beoordelen zorgteam ZBO Toeleiden menukaart A-formulier Interveniëren preventie jeugdzorg Instrumenten CDI VAK e.a. Zorgdossier zorgkaarten overlegkrtn

22 Menukaart  Niet gelijk aan sociale kaart  Doel  Doelgroep  Aanpak  Indicaties, contra-indicatie  Preventieveld  Aanbieder

23 JeugdenCo maart 2009

24 Samenvattend De zorgadviesteams zijn dus in feite geen adviesteams maar actieteams die signaleren, beoordelen en toeleiden naar interventie- programma’s !

25 http://www.hartenzielmonitor.nl


Download ppt "Leerlingvolgsysteem  Webapplicatie (6 modulen)  Zorgteam / ZBO’s  Psychosociale gezondheid."

Verwante presentaties


Ads door Google