De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Blijft in 2008 Didactische uitgangspunten: echte wiskunde

Verwante presentaties


Presentatie over: "Blijft in 2008 Didactische uitgangspunten: echte wiskunde"— Transcript van de presentatie:

1

2 Blijft in 2008 Didactische uitgangspunten: echte wiskunde
maatwerk voor elke leerling: houvast en uitdaging actuele wiskunde Didactisch model: BHE indeling hoofdstuk indeling paragraaf

3 Veranderingen editie Harmonisatie van de inhoud van leerjaar 1 en 2 Onderwerpen parallel Overstap tussen niveaus gewaarborgd Reken- en wiskundige vaardigheden Tussen de hoofdstukken Ook rekenvaardigheden

4 Voorbeeld toevoegen

5 En extra rekenlessen/rekenboeken
Herhaling Alle rekenvaardigheden Sluit aan bij referentieniveaus Met digitale versie Met begin- en eindtoets Voorbeeld toevoegen

6 Deze uitsnede komt uit het rekenboek

7 Meer differentiatie en uitdaging
Uitdagende (medaille) opgaven Zelf een probleem oplossen Soms vakoverstijgend Verdieping voor de goede leerling Spelopgaven Opgaven met speels karakter Geschikt voor groepswerk De medaille-opgaven dagen de leerling uit zelf een probleem op te lossen. Deze opgaven hebben vaak iets weg van een kleine praktische opdracht. Voorbeeld toevoegen

8 Na de afsluitende opgaven volgt vaak een een medaille-opgave
Na de afsluitende opgaven volgt vaak een een medaille-opgave. De medaille-opgaven dagen de leerling uit zelf een probleem op te lossen. Deze opgaven hebben vaak iets weg van een kleine praktische opdracht. Voorbeeld toevoegen

9

10 Projecten GWA omgebouwd tot project Vakoverstijgende invulling
Losse projecten Reis in tijd & ruimte (leerjaar 1) De buurt in kaart (leerjaar 2) Het project lijkt gewoon een andere naam is voor de oude gwa. Bij het doorbladeren zul je in de eerste klasdelen zeer geringe en niet relevante verschillen zien. Voor de tweede klas komen ander gwa (=project)-onderwerp. Een flink aantal keer heeft de extrastof een projectachtige invulling gekregen, scholen kunnen daar inspiratie opdoen zoals 1hv2 hoofdstuk 10 met het verzet van een fiets hoofdstuk 9 met containerschepen, hoofdstuk 8 binaire getallen, hoofdstuk 6 puzzelachtige aanpak van letterrekenen, hoofdstuk 5 koersbegrip.

11 Derde klas boeken Leerstof havo en vwo loopt goeddeels parallel
Meetkunde in havo-deel kent geleidelijke opbouw Hoger niveau algebra in vwo-deel Differentiatie in A en B in havo-deel De leerstof in de 3 havo delen loopt zoveel mogelijk parallel aan die van de 3 vwo delen. Toch zijn er verschillen zoals bij de abc-formule die in 3 havo pas in het tweede deel aan bod komt en bij de meetkunde waarbij de opbouw in 3 havo geleidelijker is. Zo is er in 3 havo bijvoorbeeld een apart hoofdstuk over de gelijkvormigheid en wordt de goniometrie voorzichtiger opgebouwd. Ook bij de algebraïsche vaardigheden wordt van de vwo-leerling duidelijk meer verwacht. Opvallend in 3 havo deel 2 is de aanwezigheid van twee hoofdstukken 9. Hoofdstuk 9A Statistiek is geheel gevuld met wiskunde A onderwerpen zoals centrummaten, boxplot, handig tellen en kans. Hoofdstuk 9B Algebraïsche vaardigheden is speciaal bestemd voor leerlingen die in de vierde klas wiskunde B gaan volgen. Het is aan te raden tegen het eind van de derde klas havo een vorm van gedifferentieerd werken toe te passen waarbij elke leerling het bij zijn niveau passende hoofdstuk 9 doorwerkt. Ook op andere plaatsen krijgen leerlingen die in de tweede fase wiskunde B gaan kiezen moeilijker onderwerpen aangeboden. Deze speciale wiskunde B leerstof is duidelijk gemarkeerd. Met het doorwerken van de wiskunde B leerstof is de aansluiting op de tweede fase boeken van havo wiskunde B gewaarborgd. In de Extra stof staat tempodifferentiatie centraal. Leerlingen maken kennis met een aan het hoofdstuk verbonden thematisch onderwerp zoals ‘polsslag en fitheid, ‘camera obscura’en ‘draadfiguren’. Zo nodig kunnen deze thema’s als inspiratiebron dienen voor het opzetten van een project. In elk deel staat een volledig uitgewerkt project. In deel 1gaat dat project over ‘Telecommunicatie’ en in deel 2 over ‘De honingbij’.

12 Leerling-ict Uitgebreidere oefencomponent
Demo’s van de theorie Veel extra oefenopgaven Algebra-applets Score en registratie van resultaten Voorbeeld toevoegen

13 Met al het docentenmateriaal
Docentenkit Met al het docentenmateriaal Handleiding Proefwerken (proefwerkopgaven) Met de Studio klassikale ondersteuning met de beamer Powerpointpresentaties per hoofdstuk Alle animaties/simulaties van de leerling-ICT Alle theorieblokken en figuren uit het leerboek Uitwerkingen (niet printbaar)

14 Arrangement leerboek werkboek-i (incl. leerling-ict) rekenboek
antwoordenboek uitwerkingen digitale docentenkit project en ook als digitale versie

15 Editie 2008 Op basis van de vertrouwde kwaliteit Aangevuld met
Harmonisatie van de leerstof Extra vaardigheidstraining Ruime differentiatiemogelijkheden Uitgebreide ict voor de leerling Praktische ict voor de docent

16 Ervaringen met de editie 2008
Vragen / ervaringen / suggesties m.b.t. bijvoorbeeld Differentiatie Zelfstandig werken Rekenen Hoeveelheid oefenstof Toetsen

17 Verbeteringen voor de editie 2013
Wat moeten de auteurs persé meenemen in de volgende editie?

18


Download ppt "Blijft in 2008 Didactische uitgangspunten: echte wiskunde"

Verwante presentaties


Ads door Google