De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zakelijk schrijven Bijeenkomst 5.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zakelijk schrijven Bijeenkomst 5."— Transcript van de presentatie:

1 Zakelijk schrijven Bijeenkomst 5

2 Bijeenkomst 5 recensie beoordelen tekstbespreking
probleemstructuur en tekst probleem pregnante taalkwesties

3 Beoordelingscriteria
Structurele criteria: opbouw wordt besproken Realistische criteria: vergelijking met de werkelijkheid Vernieuwingscriteria: vernieuwing: inhoud, vorm Morele criteria: gedrag vergeleken met opvatting over goed en kwaad Emotivistische criteria: effect van het verhaal op gevoelens Intentionele criteria: komt de bedoeling van de schrijver voldoende naar voren Stilistische criteria: voldoet de stijl (woordkeus, zinsopbouw, beeldspraak)

4 Recenseren Opbouw Intro: citaat, inhoudelijk, anekdote (korte verwijzing naar het leven van de schrijver o.i.d.), een deel uit het geheel (een dominant thema uit het verhaal) Helder oordeel over de inhoud Eenduidige interpretatie Oordeel over de opbouw, personages, thema, perspectief, tijd, originaliteit, taalgebruik e.d. Duidelijke afsluiting Goede samenhang van de bovengenoemde onderdelen

5 Vervolg recenseren Stijl en toon Woordkeus en zinsbouw to the point en aantrekkelijk (passend bij het niveau van de doelgroep) Pakkend intro Afsluiting is een goede afronding Helder oordeel

6 Herschrijven recensie
logboek bijwerken recensie herschrijven op basis van de feedback

7 Tekst schrijven in schema
Onderwerp kiezen Hoofdgedachte formuleren Per alinea een deelonderwerp noteren Inleiding: vijf w-vragen: wie, wat, waar, wanneer, waarom (=aanleiding) Kern: waarom, hoe Slot: samenvatting, conclusie

8 Tekstanalyse Titel verrassend?
Inleiding: ingrediënten (onderwerp + hoofdgedachte) Kern: per alinea een deelonderwerp + uitwerking Slot: hoofdgedachte (conclusie), samenvatting, geen nieuwe onderwerpen (hoofdgedachte)

9 Onderwerp:Vakanties van leraren
Hoofdgedachte: leraren moeten meer vakanties krijgen Inleiding: vijf w-vragen (wie: de leraren, wat: vakantie, waar: in het gehele onderwijs, wanneer: vanaf volgend cursusjaar 2013: waarom (aanleiding): veel overwerkte docenten in dit zware beroep en de hoofdgedachte. Kern:deelonderwerp 1: overdag en ‘s avonds beschikbaar voor leerlingen, ouders, collega’s deelonderwerp 2: veel lesvoorbereiding deelonderwerp 3: grote klassen onder controle houden deelonderwerp 4: invloed van ouders deelonderwerp 5: constante vernieuwingen in het onderwijs

10 Slot Samenvatting en hoofdgedachte herhalen (= conclusie)

11 Doel van de tekst en doelgroep
Toon Stijl Woordgebruik Zinsbouw Variatie Originaliteit Levendig Overtuigend

12 Reactie op jouw tekst schrijven
Zet de ingrediënten in een schema Werk daarna het schema uit in een tekst Woensdag op

13 De probleemstructuur 1.Wat is het probleem? Precieze omschrijving ervan. 2.Waarom is het een probleem? Verduidelijking indien nodig. 3. Wat zijn de oorzaken van het probleem? Wat moet bestreden worden? 4.Hoe kan het probleem worden opgelost? Welke maatregelen nemen de oorzaken van het probleem weg?

14 Tekst probleem Herschrijf nu de tekst over jouw probleem langs de probleemstructuur met als doelgroep het gemeentebestuur of de directie van …… met het doel om te overtuigen


Download ppt "Zakelijk schrijven Bijeenkomst 5."

Verwante presentaties


Ads door Google