De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De allerslimste groep ter wereld!

Verwante presentaties


Presentatie over: "De allerslimste groep ter wereld!"— Transcript van de presentatie:

1 De allerslimste groep ter wereld!
We spelen … De allerslimste groep ter wereld!

2 De spelregels We gebruiken de leerlingkiezer om te beslissen wie speelt. Soms moeten antwoorden gegeven worden door te noteren op het teambord. Je verzamelt met je groep een aantal punten. De 2 groepen met de meeste punten gaan naar de finale. In de finale moet je de punten van de andere groep op 0 krijgen door goede antwoorden te geven. Het wordt wel duidelijk als we spelen!

3 Er worden vragen gesteld.
De eerste ronde Er worden vragen gesteld. Elke 2e vraag geeft recht op 10 punten. Wie goed antwoordt blijft aan de beurt.

4 1 Vul aan: België is een … staat. Elke vraag = 5 sec. federale 2 Wie stemt / maakt de wetten in ons land? Het parlement 3 Wie gaat er na of iemand al dan niet een wet heeft overtreden? De rechtbanken / rechter

5 4 Tot welke twee gemeenschappen behoort Brussel? De Vlaamse en de Franse gemeenschap 5 In welk gewest wonen wij? Vlaams gewest 6 Wie kiest de leden van het parlement? Het volk 7 Als je in Brussel woont en Nederlands praat. Tot welk gewest behoor je dan? Brussels Hoofdstedelijk gewest

6 8 Tot welke provincie behoort Leuven? Vlaams- Brabant 9 Wat is het tegenovergestelde van een democratie? Een dictatuur 10 Wie voert de wetten uit in ons land? De ministers 11 Sinds wanneer kennen we ‘de democratie’? (Geschiedkundige periode) De oudheid (Grieken)

7 12 Wie was onze eerste koning? Leopold I. 13 Hoeveel provincies heeft het Vlaams gewest? 5 14 Het onderwijs is een bevoegdheid van de gemeenschappen, de gewesten of de federale overheid? De gemeenschappen Elke vraag = 5 sec.

8 De stand?

9 De tweede ronde Er worden vragen gesteld.
Elk team noteert het juiste antwoord op zijn teambordje. Per juist antwoord verdien je 10 punten.

10 decreten Het parlement Vanaf 76 11 000 000 Het volk
Elke vraag = 5 sec. Vraag 1: Hoe noem je wetten in de gewesten en gemeenschappen? decreten Vraag 2: Wie controleert de ministers? Het parlement Vraag 3: Als er 150 kamerleden zijn, vanaf wanneer is er dan een meerderheid? Vanaf 76 Vraag 4: Hoeveel inwoners kent België ongeveer? (wie er het dichtste bij zit, krijgt een punt) Vraag 5: Wie stemt voor de parlementsleden? Het volk

11 De stand?

12 De derde ronde Bij elke vraag horen 3 of 2 antwoorden.
Kunnen jullie ze allemaal vinden? Vind je ze niet, dan mag de andere groep aanvullen. Per gevonden trefwoord krijg je 10 punten. We beginnen bij het team met de laagste score. Kies met de leerlingkiezer wie deze ronde speelt. Er is geen overleg binnen de groep!

13 Vlaams gewest Brussels Hoofdstedelijk gewest Waals gewest Geef de correcte naam van de 3 gewesten. 2. Welke 3 machten kent België? Wetgevende macht Uitvoerende macht Rechterlijke macht Voor Tegen Onthouding 3. Om een wet te stemmen, kan je stemmen op 3 manieren. Welke? 4. De federale overheid neemt beslissingen in verband met wat? (3) - Het leger Gezondheid - Veiligheid 5. Waaruit bestaat het federale parlement? (2) Kamer van Volksvertegenwoordigers Senaat Elke vraag = 15 sec.

14 De stand?

15 De vierde ronde Waar of niet waar?
Iedere groep schrijft op zijn bordje ‘waar’ en op de andere kant ‘niet waar’. De leerlingkiezer beslist wie het bordje op steekt. Overleg gebeurt in de groep. Juist geantwoord: 10 punten

16 1. Roemenië is geen lid van de EU.
Niet waar 2. De koning heeft weinig politieke macht. waar 3. De Vlaamse gemeenschap neemt beslissingen i.v.m. grond en economie. Niet waar 4. Om te controleren of de mensen zich aan de wetten houden, hebben we in België de uitvoerende macht, de rechtbanken. Niet waar 5. Beslissingen genomen in het Vlaams parlement noemen we decreten. Waar Elke vraag = 5 sec.

17 De stand?

18 De vijfde ronde We zoeken steeds 5 trefwoorden.
Het eerste trefwoord is 10 punten waard, het 2e 20, enz. Iedereen van de groep mag antwoorden geven. Vind je ze niet alle 5, dan mag de groep met de laagste punten eerst aanvullen.

19 NV-A CD&V Open VLD sp.a VB Geef de 5 grootste Nederlandstalige politieke partijen in ons land. 2. Noem 5 landen van de EU die eindigen op ‘land’. Griekenland Nederland Ierland Engeland Estland … 3. Geef de 5 Nederlandstalige provincies. Vlaams-Brabant West - Vlaanderen Oost-Vlaanderen Limburg Antwerpen Waals-Brabant Luik Namen Henegouwen Luxemburg 4.Geef de 5 Franstalige provincies. Onderwijs TV en radio Hulp aan personen Milieu Bouwen Openbaar vervoer 5. De Vlaamse gemeenschap en het Vlaamse gewest nemen beslissingen i.v.m…. Noem 5 dingen. Elke vraag = 25 sec.

20 De stand?

21 De zesde ronde De fotoronde. Wie of wat zie je op de foto?
Kies met de leerlingkiezer wie deze ronde speelt. (niet degene die de derde ronde speelde) Wie het niet weet, zegt ‘pas’. Nadien mogen de andere groepen aanvullen zonder de foto’s te bekijken.

22 Groep 1

23 Groep 1 Parlement Brussels hoofdstedelijk gewest
Duitstalige gemeenschap Herman Van Rompuy Stembord Groep 1

24 Groep 2

25 Groep 2 - Vlaams gewest Vlag België Yves Leterme verkiezingsreclame
De kamer van volksvertegenwoordigers Groep 2

26 Groep 3

27 -Senaat Stemmen Vlaamse gemeenschap Vlag Europa Kris Peeters Groep 3

28 Groep 4 de …. grens

29 Groep 4 Regering Taalgrens Waals gewest Vlag Vlaanderen Elio Di Rupo
de …. grens

30 Groep 5

31 Groep 5 Rechtbank / Rechterlijke macht 19 gemeenten
Franstalige gemeenschap Vlag Franstalige gemeenschap Bart De Wever Groep 5

32 De stand? Welke 2 ploegen gaan naar de finale?

33 De Finale!

34 De finale De 2 groepen met de meeste punten spelen de finale.
Elke vraag = 15 sec. De finale De 2 groepen met de meeste punten spelen de finale. We zoeken steeds trefwoorden over een onderwerp. Per correct trefwoord gaan 30 punten van de tegenstander. De groep met de laagste punten is steeds aan zet. Krijg jij de punten van de andere op 0? Iedereen mag antwoorden geven van de groep.

35 Vlaamse gewest Waalse gewest Brussels Hoofdstedelijk gewest Wat weet je over de gewesten van België? (3) Vlaamse gemeenschap Franse gemeenschap Duitstalige gemeenschap 2. Wat weet je over de gemeenschappen in België? (3) Wetten maken Wetten stemmen Kiezen de leden van de regering de regering controleren 3. Wat weet je over de taken van het parlement? (4) 4. Wat weet je over de voorwaarden om tot de Franse gemeenschap te horen? (2) In Wallonië wonen In Brussel wonen en Frans praten 3 verschillende machten Stemmen / verkiezingen tegengestelde van een dictatuur 5. Wat weet je over de term democratie? (3) 6. Wat weet je over de officiële landstalen? (4) Nederlands Frans Duits Taalgrens

36 Cultuur Onderwijs Radio / TV hulp aan personen 7. Wat weet je over bevoegdheden van de gemeenschappen? (4) Nederland Luxemburg Frankrijk Duitsland Engeland 8. Wat zijn de buurlanden van België (+ het land over de Noordzee)? (5) 9. Waarvoor zorgt Europa? (4) voedselveiligheid Kennis van andere culturen Communicatiemogelijkheden Veiligheid, mobiliteit 10. Wat weet je over het parlement? (6) wetgevende macht Stemt wetten Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat Controleert de ministers gestemd door het volk

37 Welke groep is er de allerslimste groep ter wereld?
Proficiat!


Download ppt "De allerslimste groep ter wereld!"

Verwante presentaties


Ads door Google