De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoeksmethoden 2007-2008 Blok 2, les 6/7 Mieke de Waal1 Collegeweek 7  Hoofdstuk 12: boek en vragen  Dr Stat  Observatieopdracht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoeksmethoden 2007-2008 Blok 2, les 6/7 Mieke de Waal1 Collegeweek 7  Hoofdstuk 12: boek en vragen  Dr Stat  Observatieopdracht."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoeksmethoden 2007-2008 Blok 2, les 6/7 Mieke de Waal1 Collegeweek 7  Hoofdstuk 12: boek en vragen  Dr Stat  Observatieopdracht

2 Onderzoeksmethoden 2007-2008 Blok 2, les 6/7 Mieke de Waal2 Onderzoeksverslag: voorbereidingen  Welke doelgroepen: opdrachtgever - collega’s -respondenten  Gedetailleerde voorlopige inhoudsopgave bij planning  Begroting: productie en verspreiding  Vorm: schriftelijk - video, dia, powerpoint, website

3 Onderzoeksmethoden 2007-2008 Blok 2, les 6/7 Mieke de Waal3 Standaardindeling Samenvatting Inhoudsopgave Voorwoord  1. Inleiding  2. Inhoudelijke oriëntatie (literatuurverkenning)  3. Vraagstelling en definiëring begrippen  4. Theorie en hypothesen  5. Opzet en uitvoering van het onderzoek  6. Resultaten  7. Conclusies en discussie  8. Evaluatie, (beleids-)aanbevelingen en suggesties voor verder onderzoek  Literatuur  Bijlagen

4 Onderzoeksmethoden 2007-2008 Blok 2, les 6/7 Mieke de Waal4 Samenvatting  Voor de geïnteresseerde lezer die het rapport gedeeltelijk of in zijn geheel gaat lezen,  Tevens voor degenen die slechts kennis willen nemen van de hoofdzaken uit een onderzoeksrapport

5 Onderzoeksmethoden 2007-2008 Blok 2, les 6/7 Mieke de Waal5 Conclusies  Aan resultaten gekoppelde conclusie in “resultaten” (getallen, beschrijvingen, hypothese – toetsing)  Conclusie en discussie: terugkoppeling naar literatuurstudie en onderzoeksvragen

6 Onderzoeksmethoden 2007-2008 Blok 2, les 6/7 Mieke de Waal6 Evaluatie  Van het onderzoeksproduct  Van het onderzoeksproces ( denk aan je logboek!)

7 Onderzoeksmethoden 2007-2008 Blok 2, les 6/7 Mieke de Waal7 De observatieopdracht: verslag  Titelblad  Inhoudsopgave  Inleiding Aanleiding en motivatie voor het onderzoek Probleemstelling (onderzoeksvraag en hypothesen)  Achtergrond (verwerkte literatuur)  Methoden Het observatie-instrument  Resultaten Beschrijving van het onderzoek Weergave en bewerking observatiegegevens en conclusies Bespreking  Conclusie en discussie Terugblik en evaluatie  Literatuurlijst  Bijlagen Observaties Logboek Observatieinstrument

8 Onderzoeksmethoden 2007-2008 Blok 2, les 6/7 Mieke de Waal8 Dr. Stat OnderwerpDr. Stat Meten en schalen1-42 Tabellen en grafieken1-59 Centrummaten1-36 Spreidingsmaten1-54 Scheefheid1-14 Correlatie1-43 en 73 – 80 Dichotome variabelen1-73 Polytone variabelen op nominaal niveau1-28

9 Onderzoeksmethoden 2007-2008 Blok 2, les 6/7 Mieke de Waal9 Mogelijkheden statistische verwerking: meetniveau’s  Nominaal: losse categorieën Sekse, automerken, politieke partijen  Ordinaal: rangorde, Opleidingen, opiniepeilingen (eens…), cijfers in het onderwijs, rangen in het leger  Interval: gelijke intervallen, geen natuurlijk 0 punt Intelligentie (IQ) (70-80-90…), temperatuur  Ratio: gelijke intervallen, natuurlijk 0 punt Aantal kinderen, leeftijd, inkomen

10 Onderzoeksmethoden 2007-2008 Blok 2, les 6/7 Mieke de Waal10 Hoofdstuk 11 Data-analyse  Welke statistische techniek ga je gebruiken?  Afhankelijk van je onderzoeksvraag: In welke mate komt iets voor?(frequentie) In welke mate verschilt iets? Is er samenhang?

11 Onderzoeksmethoden 2007-2008 Blok 2, les 6/7 Mieke de Waal11 vervolg  En... wat voor soort gegevens  Gaat het om een steekproef of de populatie?  En hoe groot is het aantal onderzoekseenheden (foutenkans)

12 Onderzoeksmethoden 2007-2008 Blok 2, les 6/7 Mieke de Waal12 Modus  Vanaf nominaal meetniveau.  Het getal met de hoogste frequentie  De categorie of waarde die het meeste voorkomt Leeftijd frequentie 128 1312 1428  ---- 154 161

13 Onderzoeksmethoden 2007-2008 Blok 2, les 6/7 Mieke de Waal13 Mediaan  Vanaf ordinaal meetniveau  De mediaan is middelste waarneming, of de klasse waarin de middelste waarneming voorkomt  D.w.z. 50% van de getallen ligt boven en 50% ligt onder de mediaan.  De waarnemingen moeten op volgorde van klein naar groot staan. Leeftijd freq 20 2 21 3 22 5 23 2 24 1 dat betekent: 20,20,21,21,21,22,22,22,22,22,23,23,2 4

14 Onderzoeksmethoden 2007-2008 Blok 2, les 6/7 Mieke de Waal14 Gemiddelde  Vanaf intervalniveau  Som van alle scores optellen en delen door het totaal aantal waarnemingen


Download ppt "Onderzoeksmethoden 2007-2008 Blok 2, les 6/7 Mieke de Waal1 Collegeweek 7  Hoofdstuk 12: boek en vragen  Dr Stat  Observatieopdracht."

Verwante presentaties


Ads door Google