De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Participatiewet 26 oktober 2013 Jan Hamming. Presentatie De Participatiewet: wat verandert er voor gemeenten? Uitdagingen Inzet VNG (de knelpunten)

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Participatiewet 26 oktober 2013 Jan Hamming. Presentatie De Participatiewet: wat verandert er voor gemeenten? Uitdagingen Inzet VNG (de knelpunten)"— Transcript van de presentatie:

1 De Participatiewet 26 oktober 2013 Jan Hamming

2 Presentatie De Participatiewet: wat verandert er voor gemeenten? Uitdagingen Inzet VNG (de knelpunten) Planning Samenwerking Werkconferentie 30 oktober 2013

3 Reden voor vernieuwing Weinig activerend en onnodig ingewikkeld Omvangrijk WWB, Wajong en Wsw-bestand Shopgedrag cliënten Afwentelingsgedrag gemeenten Geringe toename arbeidsplaatsen voor arbeidsgehandicapten

4 De participatiewet Naar een inclusieve samenleving Jobcoach Werkplekaanpassing No risk polis Quotum WSW

5 Gemeentelijke uitdagingen WSW Doelgroep Regionale samenwerking Samenhangend participatiebeleid

6 Uitdaging 1: Sociale werkvoorziening Zorgen om gebieden met veel sw’ers Situatie 2018, uitgaande van gelijkblijvende kosten 102 gemeenten Geen middelen over voor reguliere re-integratie, totale gebundelde budget gaat op aan zittend bestand SW 171 gemeenten Van reguliere re-integratiemiddelen blijft minder dan 50% over, omdat de rest opgaat aan zittend bestand SW 135 gemeenten Minder dan 50% van de reguliere re-integratie middelen gaan op aan zittend bestand SW

7 Uitdaging 2: Doelgroep 100.000 huidige Wsw’ers 140.000 Wajongers met arbeidsvermogen + 10.000 per jaar 390.000 Wwb’ers (maart 2013)

8

9 Uitdaging 2: Wajong doelgroep

10 Uitdaging 3: Regionale samenwerking Werkbedrijven Netwerkorganisatie Pragmatische: geen woorden, maar daden Regionaal: 35 arbeidsmarktregio’s Aansluiten bij de praktijk

11 Uitdaging 4: Samenhangend participatiebeleid Waar zet je op in? Wat is je ruimte?

12 Wat hebben gemeenten nodig? Beleidsvrijheid Ondersteuning B´s: Begeleiding Banen Bureaucratie Budget

13 Wat moeten gemeenten doen? Focus op ondernemers/werkgevers Werkgever ontzorgen Regionale samenwerking Samenwerking tussen EZ, W&I, Inkoop (social return on investment) Afspraken maken met onderwijs Kijken naar efficiencyvoordelen infrastructuur en gemeentelijke samenwerking

14 Planning Voor advies naar Raad van State Tweede Kamer november 2013 Eerste Kamer eerste kwartaal 2014 Invoering 1 januari 2015

15 Samenwerking tot op heden Stappen in meer samenhang werkgeversdienstverlening Ondernemersakkoord Startersbeurs Gezamenlijke strategie en uitvoering via regionaal arbeidsmarktprogramma (plus op lokaal beleid) Lobby richting provincie en Rijk Genereren van flankerende middelen (ESF, extra middelen Rijk, Provincie)

16 Maar ook….. ….nog relatief sterkte versnippering in beleidsvorming, middeleninzet en uitvoeringsstructuur…. (3 WSW-organisaties, 6 sociale diensten en bijbehorende beleidskeuzen middeleninzet)

17 30 oktober 2013: Werkconferentie |Centraal vraagstuk | Regionale ambitie en kansen op intensivering samenwerking vaststellen als het gaat om strategie, beleid en uitvoering Participatiewet

18 Samenwerking Werkconferentie vormt begin Afhankelijk van uitkomsten: Vaststellen ambitie en kansen op intensievere samenwerking Uitwerken onderliggend uitvoeringsprogramma

19 Dank voor uw aandacht Vragen?


Download ppt "De Participatiewet 26 oktober 2013 Jan Hamming. Presentatie De Participatiewet: wat verandert er voor gemeenten? Uitdagingen Inzet VNG (de knelpunten)"

Verwante presentaties


Ads door Google