De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gedragsproblemen bij kinderen samen te lijf

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gedragsproblemen bij kinderen samen te lijf"— Transcript van de presentatie:

1 Gedragsproblemen bij kinderen samen te lijf
Familieklas Gedragsproblemen bij kinderen samen te lijf

2 Verstoorde relatiedriehoek kind-ouder-school
Doelgroep Kinderen met zodanige gedragsproblemen in de klas, dat die de eigen leerprestaties en/of die van hun klasgenoten in de weg staan. kind ouder school Verstoorde relatiedriehoek kind-ouder-school

3 Programma 8.45-9.20 start van de dag 9.20-10.00 aan de slag
eten & drinken pauze ff chillen evaluatie elke 2e week oudergroep

4 Kind leest resultaten voor

5 Wat gaan we doen deze ochtend?

6 De oudergroep Geen cursus Elkaar ondersteunen
Opmerking van ouders noemen

7 Motto Familieklasbegeleiders
Keep it simple Blijf bij de essentie van het probleem Make yourself useless Doe zelf zo min mogelijk, de ouders en de kinderen moeten het samen oplossen

8 Evaluatie Dagelijkse evaluatie
De leerkracht vult de doelenkaart meermalen per dag in. De ouders bekijken de behaalde cijfers thuis. De ouders vullen de doelenkaart in tijdens de Familieklas

9 Tussen- en eindevaluatie
Na zes weken De Familieklasleerkracht verwerkt de dagelijkse scores van de doelenkaart in een grafisch rapport. Hij evalueert dat voor aanvang van het evaluatiegesprek en signaleert ontwikkelingen, trends en/of patronen en bespreekt de met kind, ouder en eigen leerkracht. Na 12 weken eindevaluatie We scoren na de familieklas nog twee maanden door, tot de zomervakantie. Dan eindbijeenkomst met de resultaten van de totale periode

10

11 Rol familieklasleerkracht
Meer coachen dan instrueren Voorbeeldgedrag laten zien Positieve sfeer in de groep Bijzonder: ouder/kind/leerkracht en familieklasleerkracht werken samen

12 Onze afspraken In onze klas gaan wij rustig aan de slag
In onze klas luisteren wij naar elkaar In onze klas maken wij het gezellig In de pauze spelen wij gezellig samen buiten en gaan wij op DE tijd naar binnen Als er iets niet goed gaat, zeggen wij dat op een rustige manier Vragen mag! Zelf met elkaar opgesteld en gedurende de weken bijgesteld

13 Beeld uit Kids’ skills-methode
Oefening baart kunst De Familieklas geeft ouders en kinderen de ruimte om te oefenen met nieuw gedrag, zodat zij dat vervolgens met vertrouwen kunnen gebruiken in de eigen sociale omgeving. Beeld uit Kids’ skills-methode

14 Verantwoordelijkheid
Fundamentele waarden Transparantie Vrijwilligheid Verantwoordelijkheid Transparantie: Alle deelnemers dienen zichzelf en anderen te informeren over relevante zaken betreffende de leerling. Dit betekent dat er geen voorbesprekingen zijn of verborgen agenda’s. De ouders beslissen zelf hoeveel en welke persoonlijke kwesties zij inbrengen in de Familieklas. Vrijwilligheid: De Familieklas is een aanbod aan leerkrachten en ouders dat zij kunnen aannemen, als zij akkoord gaan met de voorwaarden. Dit betekent dat de ouders niet gedwongen of gemanipuleerd mogen worden om deel te nemen aan de Familieklas. Duidelijkheid: Doelen en taken; wie doet wat? De ouders hebben de bevoegdheid thuis De leerkracht heeft de bevoegdheid in de klas De schoolleiding heeft de algemene verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de organisatie daarvan. De Familieklas schept ruimte voor samenwerking en uitvoering van ieders ‘werk’. Dit betekent dat de Familieklas geen verantwoordelijkheid neemt voor de leerkracht, het lesgeven of zijn contact met thuis. De Familieklas neemt niet de rol van de ouder over om de leerling tot werken aan te zetten en zijn doelen te bereiken. De Familieklas is niet verantwoordelijk voor de samenwerking tussen leerkrachten, schoolleiding en ouders.

15 De toekomst ... Meer klassen draaien om methodiek te verfijnen en te verstevigen Doorlopende Familieklassen op de reguliere scholen (onder begeleiding) Speciale Familieklas op De Windroos voor langduriger trajecten tot een jaar

16 Verwijzing en structuur
eigen leerkracht of ib’er. Altijd verslag naar directie Startbespreking met doelstellingen leerling ouders (eigen) verwijsleerkracht Familieklasleerkracht Familieklas: 6-8 kinderen + ouders 2 Familieklasleerkrachten Oudergroep: Elke 14 dagen ouders, Familieklasbegeleider en coach Bij ‘Ja’: ouders bezoeken de Familieklas vrijblijvend Eindevaluatie: eigen leerkracht Beëindigen deelname Familieklas en/of andere maatregelen Tussenevaluatie: Na zes weken leerkracht Aanpassen van doelen als dat nodig is Eigen School

17 Wat voegt de Familieklas toe aan bestaande zorg?
Onafhankelijk Open voor iedereen Praktische zorg op de plek waar die nodig is Handvatten voor alle betrokken partijen Korte lijnen Geen indicatie van Jeugdzorg nodig

18 Successen en positieve ervaringen
Waarom de Familieklas? De driehoek werkt Leren van elkaar Driehoek werkt: iedereen praat over hetzelfde beeld Het systeem werkt versterkend Iedereen leert van elkaar: ouders en kinderen onderling, leerkrachten door anders te kijken Ieder zijn verantwoordelijkheid Successen en positieve ervaringen

19 Gedragsproblemen bij kinderen samen te lijf
Familieklas Gedragsproblemen bij kinderen samen te lijf De Familieklas is een initiatief van cbs ’t Speel-Kwartier en sbo De Windroos


Download ppt "Gedragsproblemen bij kinderen samen te lijf"

Verwante presentaties


Ads door Google