De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pensioenen bij ODS BV in 2005 St. Pensioenfonds ODS BV november 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pensioenen bij ODS BV in 2005 St. Pensioenfonds ODS BV november 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Pensioenen bij ODS BV in 2005 St. Pensioenfonds ODS BV november 2006

2 Agenda taakverdeling binnen bestuur positie & taak Stichting pensioenfonds ODS BV financiële positie pensioenfonds ODS BV - baten & lasten - bezittingen en schulden plan van aanpak indexcijfers /dekkingsgraad rendement beleggingen toekomst informatievoorziening in de toekomst

3 Taakverdeling bestuur

4 Pensioenregeling ODS wordt bepaald door: Werkgever en Werknemers (O.R.) SPF ODS (Bestuur) Bezittingen:Schulden: Premies werkgever werknemers Pensioenverplichtingen Aandelen Obilgaties Overig legt verantwoording af aan: Professionele belegger is: F & C Administratie en betalingen worden verricht door: Centraal Beheer Achmea DNB controleert en bewaakt Uitvoering regeling

5 Baten en Lasten

6 Bezittingen en Schulden 31-12-2005 2004 Q1Q2Q3Q4 aandelen % % % % obligaties % % % % 2005 Q1Q2Q3Q4 aandelen % % % % obligaties % % % % 2006 Q1Q2Q3Q4 aandelen % % obligaties % %

7 Rendement beleggingen

8 ontwikkeling dekkingsgraad Jaarplan van aanpakrealiteit 2003101,2% 2004105,3%106,4% 2005109,1%118,3% 2006113,0% 2007116,9% 2008120,8% 2009121,5%

9 Indexcijfers actieve deelnemers/vutters

10 Toekomstige zaken De nieuwe pensioenwet Principes voor goed pensioenbestuur Wet VUT, prepensioen en levensloop Financieel toetsingskader

11 informatievoorziening In 2006/begin 2007 wordt een website ingericht met informatie over het pensioenfonds, het webadres zal worden: www. odsbv.nl/pensioenfonds De website bevat o.a. informatie over: pensioenregeling statuten cijfers en nieuwsfeiten.

12 Vragen?

13 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Pensioenen bij ODS BV in 2005 St. Pensioenfonds ODS BV november 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google