De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bouwstenen voor Gemeenterelaties 2

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bouwstenen voor Gemeenterelaties 2"— Transcript van de presentatie:

1 Bouwstenen voor Gemeenterelaties 2
Communicatie

2 Gebrekkige communicatie heeft grote gevolgen
Huwelijksproblemen Echtscheidingen Rebellerende kinderen Problemen in het sociale leven

3 Wat is communicatie? Een mens communiceert altijd!
Communicatie heeft 2 aspecten: Inhoud: informatie Betrekking: de manier waarop de boodschap opgevat moet worden Feedback

4 Spreuken 18:13 “Wie antwoord geeft, voordat hij hoort, die is het tot dwaasheid en schande.” Antwoorden: een woord doen terugkeren Horen: Waarnemen Bemerken Beseffen Dwaasheid en schande: zonde en verwarring

5

6

7

8

9

10 Filters in communicatie
Weglaten Vervormen Invullen / interpreteren Generalisatie

11 Stelling Als ik niet bewust ben van hoe ik communiceer, communiceer ik verkeerd.

12 Voorwaarde voor goede communicatie
Arm van geest (Matth. 5:3) Nederigheid en ootmoedigheid (Fil. 2:3) Zachtmoedigheid (Gal. 6:1 & Spr. 15:1) Opbouwend (1Thess 5:11) Zegenen en goed doen (Rom. 12:17) 1Petr. 2:23 en 3:9 Takt (Spr. 15:23, 28) Openheid (Spr. 12:15; 21:2; 25:11)

13 Hartsgesteldheid Matth. 15:18-19 Psalm 19:15 Amos 3:3 Psalm 28:3
3 woorden: Eerlijkheid Openheid Acceptatie

14 Niveaus van communicatie
Cliché niveau Oppervlakkig gesprek Meedelen van feiten of informatie Ideeën, meningen Steun, motivatie of bemoediging Gevoelens Planning en besluitvorming Vermaning en correctie Onenigheid en meningsverschil

15 Goede communicatie begint met luisteren
Jac. 1:19

16 Actief luisteren Het geven van feedback op: Inhoud Gevoel Bedoeling

17 Actief luisteren voorkomt storingen door de filters.
Goed begrip van de ander Acceptatie laten merken Helpt de ander zijn of haar gedachten onder woorden te brengen Voorkomt cliché’s

18 Belangrijke aspecten Juiste taal Toon Lichaamshouding Setting De bron:
Ik gerichtheid <> aandacht voor de ander

19 Gezinnen zijn de bouwstenen voor de gemeente
Gezonde gezinnen zijn een bijdrage voor de gemeente Een gemeente draagt bij aan de vorming van gezonde gezinnen

20 Rol van ouders Efeze 6:4 “vaders verbittert uw kinderen niet, maar voedt hen op in de tucht en terechtwijzing des Heren.” Col. 3:21 “Vaders prikkelt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden.” 2 taken: Communicatie Onderwijs Investeren van tijd en aandacht Onvoorwaardelijke acceptatie

21 Het effect van gebrekkige communicatie
Rebellie Moedeloosheid

22 Conflicten

23 Definitie Botsing; strijd
Een botsing van meningen of gevoelens (tussen ouders en kinderen) die een positieve of negatieve uitwerking kan hebben.

24 Conflicten horen er bij.
Onvermijdelijk in identiteitsontwikkeling Mag een kind een eigen mening of idee hebben? Spreuken 15:1 “Een zacht antwoord keert de grimmigheid af.”

25 Hoe om te gaan met conflicten
Niet schrikken Natuurlijk reageren Geestelijk reageren Bespreekbaar maken Eerst actief luisteren, dan reageren!

26 Bouwstenen voor Gemeenterelaties 2
Communicatie


Download ppt "Bouwstenen voor Gemeenterelaties 2"

Verwante presentaties


Ads door Google