De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsavond 6 VWO Woensdag 15 september 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsavond 6 VWO Woensdag 15 september 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsavond 6 VWO Woensdag 15 september 2011

2 Kennismaking Mentoren Mevr. van der Meulen Dhr. Bos En verder … Dhr. Kwakman Dhr. van Arenthals

3 Programma Gesprek met mentor Pauze Examen(jaar) Slaag-zaknorm Loopbaanoriëntatie Aanmelding Studiefinanciering

4 Examen(jaar) Drie toetsperiodes (SE) en CE (1e en 2e tijdvak) Vakken met alleen een SE –Vakken met alleen een beoordeling: ckv en lo –Vakken die meetellen voor het combinatiecijfer: anw, maatschappijleer, literatuur, profielwerkstuk en kcv (gymnasium) –Vakken met een eigen cijfer op de examenlijst: informatica, nlt en bsm Vakken met een SE en een CE (50-50) - Alle overige vakken

5 Slaag-zaknorm 6V Alle vakken tellen even zwaar Compensatiemogelijkheid van onvoldoendes Cijfer voor Profielwerkstuk Combinatiecijfer: ANW, MA, PWS, LIT en KCV

6 GESLAAGD Alles 6 of hoger of 1x5, rest 6 of hoger of 2x5 of 1x4 of 1x4 en 1x5 en alle vakken gemiddeld 6.0 en Geen cijfer lager dan 4* en CKV en LO voldoende of goed (Niet) geslaagd: recht om CE van één vak te herkansen in het 2 e tijdvak * N.B. ook het afgeronde cijfer van een vak dat onderdeel is van het combinatiecijfer mag niet lager zijn dan een afgeronde 4.

7 7 Examenzaken TeleTOP Examensecretaris dhr. Roos Regeling verzuim

8 Loopbaanoriëntatie

9 MOGELIJKHEDEN NA HET VWO-EXAMEN

10 V.W.O W.O. WERKEN STUDEREN H.B.O.WERKEN BUITENLAND

11 WO 3 jarige bachelor opleiding Meeste opleidingen hanteren aan het eind van het 1 e jaar (propedeuse) een bindend studieadvies (BSA) 1 - 2 jaar masteropleiding

12 HBO 4 jarige bachelor opleiding 1e jaar propedeuse: ook hier selectie via bindend studieadvies Na HBO bachelor soms éénjarige master mogelijk op HBO tegen kostprijs Doorstroom naar master WO via schakelprogramma op Universiteit of aansluitprogramma op HBO (selectie).

13 Hoe verloopt een keuze? Stappenplan : Oriënteren Verkennen Verdiepen Klas 4 en 5 Klas 5 en 6 Knoop doorhakkenKlas 6

14 Verdiepen Zo goed mogelijk beeld krijgen van de opleiding(en) en alles daarom heen: Website oscarromero.dedecaan.net en Keuzeweb Website oscarromero.dedecaan.net Studiekeuze123 Open Dagen, Voorlichtingsdagen Proefstuderen, Webklassen, Masterclasses, Meeloopdagen Last Minute Voorlichting

15 Studiekeuze in klas 6 Ordenen van gegevens Volgorde voorkeur opleiding Eventueel alternatief (nodig bij loting en selectie) Knoop doorhakken

16 Aanmelding Vrije toelating Inschrijven via www.studielink.nlwww.studielink.nl Beperkte toelating - Loting (+cijfergem.) Inschrijven vóór 15 mei 2012 via studielink - Decentrale selectie, aanmelden voor 15 januari bij de instelling!! (Ook altijd aanmelden voor loting!) Aanvullende eisen - Voor beperkt aantal HBO opleidingen o.a. A.L.O. en Kunstacademie - Inschrijven vóór 15 januari 2012 bij de opleiding zelf.

17 Wie zal dat betalen ? Tegemoetkoming Ouders Tegemoetkoming Scholieren (18+) Studiefinanciering Hoger Onderwijs www.ib-groep.nl

18 Tegemoetkoming Ouders Bestemd voor leerlingen t/m 17 jaar Onderdeel van het Kindgebonden Budget (inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen tot 18 jaar) In principe automatisch via belastingdienst Info: www.toeslagen.nlwww.toeslagen.nl Aanvragen bij IB-GroepIB-Groep

19 Tegemoetkoming Scholieren (18+) Subsidieregeling, altijd zeker 3 maanden van tevoren aanvragen!! Kinderbijslag vervalt Iedereen een basistoelage van zo’n €100 per maand Mogelijk aanvullende toelage van max. €160 per maand, afhankelijk van belastbaar inkomen ouders/verzorgers Uitwonende leerling hogere bedragen

20 Studiefinanciering Hoger Onderwijs Voor iedereen tot 30 jaar die studeert in HBO en WO Het is een Prestatiebeurs! Aanvragen zeker drie maanden van tevoren bij ib-groep via studielink, zie IB- groep/StudiefinancieringIB- groep/Studiefinanciering

21 Prestatiebeurs Beurs is een lening Bij voldoende prestaties wordt het (niet geleende deel) een gift. Binnen 10 jaar moet een (bachelor-)diploma behaald zijn. Dit geldt ook voor de OV-jaarkaart Aantal jaren recht op studiefinanciering is afhankelijk van de officiële studieduur ( meestal 3-4 jaar) Daarna maximaal 3 jaar lening (tot ongeveer 850 euro per maand), dus altijd terugbetalen!

22 Studiefinanciering Hoger Onderwijs Basisbeurs + Studentenreisprodukt Aanvullende beurs Rentedragende lening Collegegeldkrediet

23 Basisbeurs + OV-jaarkaart Krijgt elke student in Hoger Onderwijs Particulier onderwijs niet altijd Thuiswonend ongeveer € 95 per maand Uitwonend ongeveer € 265 per maand Studenten-OV-chipkaart, keuze uit: - weekabonnement - weekendabonnement

24 Aanvullende beurs Moet de student wel apart aanvragen! Prestatiebeurs, afhankelijk van het inkomen beide ouders* Maximaal ongeveer € 223 thuiswonend € 243 uitwonend * Van de natuurlijke ouders wordt het inkomen gepeild via Burgerservicenummer

25 Rentedragende lening Maakt een deel van de studenten gebruik van (velen werken er zelf bij, mag tot 13.000 euro belastbaar inkomen) Zelf bepalen hoeveel je leent tot een maximum van € 286 tegen 1,5% (2011) Extra: bedrag aanvullende beurs lenen mag! Na afloop van de studie terug betalen in 15 jaar met minimaal € 45 per maand (rente loopt wel door!) Collegeld= € 1713 Collegegeldkrediet, maximaal € 143 per maand

26 Budget student thuiswonend uitwonend Basisbeurs€ 95€ 265 Aanvullende beurs€ 223* € 243* Lening (maximaal)€ 286 € 286 Collegegeldkrediet € 143 € 143 Totaal € 747 € 937 Bedragen per maand vanaf 1 september van het studiejaar! * Afhankelijk van inkomen van beide ouders

27 De Zorgverzekering 18 jaar of ouder: zelf zorgverzekering afsluiten Zorgtoeslag: zelf aanvragen bij de belastingdienst, tot maximaal 70 euro per maand

28 Kosten o.a. Collegegeld€ 1713 Boeken enz. € 500 - € 1500 Kamerhuur gemiddeld € 355 per maand Zorgverzekering € 1300 Levensonderhoud Kleding Andere verzekeringen Enz. enz. Zie NIBUD

29 Misschien heeft u nog wat te vragen !?


Download ppt "Voorlichtingsavond 6 VWO Woensdag 15 september 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google