De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kaderstelling 2014: stap 3 Commissie ABZ 17 april 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kaderstelling 2014: stap 3 Commissie ABZ 17 april 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Kaderstelling 2014: stap 3 Commissie ABZ 17 april 2013

2 Inhoud ·Nieuwe ontwikkelingen ·Dynamisch spreadsheet ·Verdere stappen

3 Nieuwe ontwikkelingen Stand van zaken: Invulling rijksmaatregelen en uitwerking daarvan verder vertraagd: gevolgen “Mondriaan-akkoord” voorlopig nog onduidelijk; uitstel deel transities naar 2015. Cijfers voorjaarsnota en begroting 2014 in concept beschikbaar: voorjaarsnota laat tekort zien o.a. door toenemend aantal uitkeringsontvangers. Gevolg: verwacht tekort op langere termijn neemt toe. Tekort van circa € 5,5 mln. in 2017 vraagt andere benadering van zoeken naar oplossing.

4 Nieuwe ontwikkelingen Conclusie inventarisatie ombuigingsmogelijkheden: Mogelijkheden beperkt: “Laag fruit is geplukt” door verschillende ombuigingsoperaties in afgelopen jaren. Door inzet verschillende maatregelen wel mogelijk om sluitende begroting 2014 te presenteren. Sluitende begroting in meerjarenperspectief niet mogelijk zonder ingrijpende politieke keuzes met gevolgen voor het gemeentelijke takenpakket.

5 Dynamisch spreadsheet

6

7

8 Verdere stappen ·Nu kritische toets op cijfers en aangevraagde budgetten voorjaarsnota en begroting 2014; ·Samenbrengen in voorjaarsnota inclusief dekking van begroting 2014; ·Uitwerken lijn voor dekking meerjarenperspectief: ·Zoeken naar ruim bedrag aan voorstellen, zodat politieke keuzes kunnen worden gemaakt. ·Ook ruimte nodig voor toekomstige investeringen in samenleving en openbare ruimte.

9 Verdere stappen Denkrichtingen dekkingsmogelijkheden: ·Uitgaan van visie op toekomstige moderne gemeente met bijbehorend apparaat. Contouren nieuwe rollen gemeente geschetst in begrotingen 2012 en 2013. ·Gebruikmaken van de kracht in de stad; ·Zero-based budgetting op onderdelen; ·Mix van maatregelen: zowel lasten (intern en extern) als baten in voorstellen betrekken.

10 Verdere stappen Ambtelijke taskforce gaat nu aan de slag In voorjaarsnota eerste beeld van ombuigingsmogelijkheden Besluitvorming op hoofdlijnen in begroting 2014 (mede vanwege provinciaal toezicht) Verdere uitwerking maatregelen in 2013 en 2014


Download ppt "Kaderstelling 2014: stap 3 Commissie ABZ 17 april 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google