De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handreiking samenwerking huisarts en JGZ

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handreiking samenwerking huisarts en JGZ"— Transcript van de presentatie:

1 Handreiking samenwerking huisarts en JGZ
BMS JGZ in het CJG

2 Waarom een Handreiking samenwerking huisarts - JGZ?
Professionalisering huisarts en jeugdarts Rechtstreeks verwijzen Zorgcoördinatie en kindermishandeling Jeugdarts als behandelaar Ketenzorg jeugd CJG’s Handreiking samenwerking huisarts en JGZ

3 Handreiking samenwerking huisarts en JGZ 19-3-2009
Doel handreiking Zorg voor ouders en kinderen verbeteren Aansluiting CJG- gezondheidszorg Gelijkwaardige relatie huisarts – jeugdarts Optimaal gebruik van elkaars mogelijkheden Handreiking samenwerking huisarts en JGZ

4 Inhoud van de handreiking
Wat is huisartsenzorg en wat doet de JGZ? Waar is winst te halen Hulpmiddelen Verwijzing Ontwikkelingen in de zorg voor jeugd Aanbevelingen Handreiking samenwerking huisarts en JGZ

5 Huisartsenzorg en JGZ overeenkomsten en verschillen
Overeenkomsten en verschillen tussen huisartsen en jeugdartsen; roept u maar Jeugdarts? Handreiking samenwerking huisarts en JGZ

6 Huisartsenzorg en JGZ overeenkomsten en verschillen
De huisarts De jeugdarts 1 Werkt praktijkgebonden Werkt wijk-, plaats- of schoolgebonden 2 Vraag gestuurd Aanbod gestuurd via Basistakenpakket 3 Curatieve zorg Public Health 4 Sturing door zorgverzekeraars Sturing door landelijke overheid (Basistakenpakket) en gemeenten 5 Zelfstandig ondernemer, soms in loondienst Is in loondienst bij thuiszorginstelling of GGD Handreiking samenwerking huisarts en JGZ

7 Huisartsenzorg en JGZ overeenkomsten en verschillen
De huisarts De jeugdarts 6 Werkt soms solistisch, soms in teamverband met huisartsen, praktijkverpleegkundigen, praktijkassistentes Werkt altijd in teamverband van jeugdarts, jeugdverpleegkundige en JGZ-assistente 7 Werkt in solopraktijk, groepspraktijk of eerstelijns centrum Werkt (in de nabije toekomst) in Centrum voor Jeugd en gezin 8 Werkt nauw samen met o.a. curatieve sector in de eerste en tweede lijn, jeugdzorg én maatschappelijk werk Werkt nauw samen met o.a. curatieve sector in de eerste en tweede lijn, jeugdzorg, maatschappelijk werk én onderwijs Handreiking samenwerking huisarts en JGZ

8 Huisartsenzorg en JGZ overeenkomsten en verschillen
De huisarts De jeugdarts 9 Verwijsfunctie voor gehele eerstelijns en tweedelijns zorg Vanaf verwijsfunctie 10 Zorg voor gehele praktijkpopulatie Longitudinale begeleiding 0-19 jaar 11 Generalist Specialist gezonde groei en ontwikkeling van de jeugd 12 Behandeling en curatie op de eerste plaats, preventie op de tweede Preventie en vroege opsporing op de eerste plaats, beperkte behandelmogelijkheden 13 Vaker fulltime ongeveer 60 % vrouw Vaker deeltijd ongeveer 90% vrouw Handreiking samenwerking huisarts en JGZ

9 Hoe is de relatie huisarts-JGZ nu?
Handreiking samenwerking huisarts en JGZ

10 Handreiking: Waar is winst te halen bij samenwerking?
Efficiënt verwijzen Preventie, vroegopsporing en behandeling Probleemgezinnen en kindermishandeling Zorgcoördinatie Handreiking samenwerking huisarts en JGZ

11 Hulpmiddelen bij samenwerking
Standaarden, richtlijnen en protocollen LESA’s Regionale werkafspraken Werkoverleg Handreiking samenwerking huisarts en JGZ

12 Hulpmiddelen bij samenwerking
Bereikbaarheid Dossiervorming Overdracht van gegevens Opleiding en gezamenlijke nascholing Sociale kaart Handreiking samenwerking huisarts en JGZ

13 Handreiking samenwerking huisarts en JGZ 19-3-2009
Verwijzing Onderlinge verwijzing Verwijzing naar andere hulpverleners Rechtstreeks verwijzen door de jeugdarts binnen de 1e en 2e lijnsgezondheidszorg Handreiking samenwerking huisarts en JGZ

14 Ontwikkelingen in de zorg voor jeugd
CJG’s ZAT’s Verwijsindex Zorgcoördinatie Elektronische dossiervorming Handreiking samenwerking huisarts en JGZ

15 Handreiking samenwerking huisarts en JGZ 19-3-2009
Aanbevelingen Zorg voor onderlinge bereikbaarheid Halfjaarlijks werkoverleg Maak werkafspraken Overleg als zorg voor het kind of gezin hiertoe aanleiding geeft Overleg altijd bij kindermishandeling Handreiking samenwerking huisarts en JGZ

16 Handreiking samenwerking huisarts en JGZ 19-3-2009
Aanbevelingen Verwijs naar elkaar indien mogelijk Informeer elkaar over verwijzingen naar BJG, GGZ, AMW, MEE, VTO, AC, IVH etc Breng de huisarts op de hoogte van (rechtstreekse) verwijzing in gezondheidszorg Breng huisarts op de hoogte als kind niet bij JGZ komt Zorg voor gezamenlijke bijscholing Handreiking samenwerking huisarts en JGZ

17 Hoe verder in Nederland?
Ontwikkelen LESA’s Subsideaanvraag VWS AJN/TNO samen met NHG Groei, heupen, visus, kindermishandleing en bedplassen Handreiking samenwerking huisarts en JGZ

18 Hoe verder in Noord-Brabant?
Initiatief GGD Plus rechtstreeks verwijzen: GGD-en Brabant en Zeeland Brief alle thuiszorgorganisaties en GGD-en in Zuid-Nederland voor steun Robuust Zuid-Nederland is betrokken Overleg met CZ en VGZ Pilots in Zuid-Nederland Handreiking samenwerking huisarts en JGZ

19 Handreiking samenwerking huisarts en JGZ 19-3-2009
Hoe verder in uw regio? Bespreek Handreiking in teamoverleg en maak plan van aanpak Zoek contact met je baas, gemeente, HAGRO, HOED, ROS, DHV, gezondheidscentrum etc. Maak werkafspraken met huisartsen Informeer alle betrokken en vier je succes! Handreiking samenwerking huisarts en JGZ


Download ppt "Handreiking samenwerking huisarts en JGZ"

Verwante presentaties


Ads door Google