De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Vergadering Logo Antwerpen Noord vzw Essen 12/12/2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Vergadering Logo Antwerpen Noord vzw Essen 12/12/2006."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Vergadering Logo Antwerpen Noord vzw Essen 12/12/2006

2 Agenda Vorig Verslag Bestuursverkiezingen logo 2007 Planning en begroting 2007 Opvolging nieuwsbrief en website Varia Hapje en drankje 20.30u. - 20.40u. 20.40u. – 21.00u. 21.00 - 21.30u. 21.30 – 21.45u. 21.45u. – 22.00u. Einde: 22.30u.

3 Vorig verslag Overlopen van belangrijke puntjes Opmerkingen of aanvullingen?

4 Bestuursverkiezingen 2007

5 Bestuursverkiezingen 2007 ALGEMENE VERGADERING afgevaardigden van huisartsenkringen afgevaardigden van gezondheidsraden afgevaardigden van gemeentebesturen r RAAD VAN BESTUUR 3 afgevaardigden van huisartsenkringen 3 afgevaardigden van gezondheidsraden 3 afgevaardigden van gemeentebesturen STAF 1 afgevaardigde van huisartsenkringen 1 afgevaardigde van gezondheidsraden 1 afgevaardigde van gemeentebesturen

6 Procedure 1.Intern afvaardiging verkiezen of verlengen vanuit kringen, gemeentebesturen en gezondheids- en welzijnsraden 2.Kandidatuurstelling bestuursmandaat logo tot 1 april 3.Voorstelling en motivatie op A.V. mei 2007 4.Verkiezing en bekrachtiging bestuur 5.Verkiezing van staf vanuit RvB (voor juli 2007)

7 Reglement Vanuit statuten Bijkomende opmerkingen = voorstel reglement –Niet enkel schepenen, ook gemeenteraadleden, OCMW voorzitter en raadsleden kunnen effectief lid en dus kandidaat zijn –Niet enkel voorzitter HAK, ook leden kunnen effectief lid en dus kandidaat zijn –Niet enkel voorzitters GWR, ook leden kunnen effectief lid en dus kandidaat zijn. –Verkiezing is schriftelijk, geheim en binnen de eigen geleding

8 Bestuursverkiezingen Alle mandaten moeten her- of vernieuwd worden –9 leden RvB –3 leden stafvergadering Kandidatuurstelling via formulier

9 Planning en begroting 2007

10 Personeelsbezetting Nieuw: –Groeien naar 3 FTE = +140u. –Totaal uren = 4800 (4660 in 2006)

11 Taakverdeling team ALGEMENE WERKING: 45% overleg team, personeelsbeleid, financiën, beleid, vzw, verantwoording overheid, vorming, lectuur, dagelijkse administratie, nieuwe huisvesting,…  COÖRDINATOR + ADMINISTRATIEVE KRACHT NETWERKVORMING & THEMA’S: 55% GOP, Halogo, overleg GWR, CLB-overleg, overleg externe diensten, website, overleg provinciaal en Vlaams + 6 thema’s met bijhorende projecten: geestelijke gezondheid, roken, ongevallen, voeding & beweging, borstkanker, vaccinaties,…  COÖRDINATOR + STAFMEDEWERKERS

12 Sectorwerking 2007 Gemeenten: –Kennismaking, ondersteuning en planning gemeentebesturen (schepenen, ambtenaren, voorzitters adviesraden) –Uitbouw en ondersteuning GWR –Samenwerking OCMW’s en gemeenten LSB Onderwijs –Ondersteuning CLB’s én scholen opmaak gezondheidsbeleid op scholen

13 Themawerking 2007 Geestelijke Gezondheid: 380u. –Vlaams actieplan en 6 e gezondheidsdoelstelling –Evaluatie ZETZET –deskundigheidsbevordering –Fit in je hoofd (sensibilisatie en taboedoorbreking) Tabak: 180u. –Horeca! –31 mei –Scholen (gezondheidsbeleid) Voeding (en beweging): 227u. –Tutti Frutti –Koken voor kansarmen –Fitte School (gezondheidsbeleid)

14 Themawerking 2007 (2) Ongevallen: 170u. –Lokale ondersteuning Borstkankerscreening: 170u. –Project “persoonlijke uitnodiging door huisarts” –Driepijlerbeleid i.s.m. vrouwenverenigingen Merkbeleving/sensibilisatie Kwaliteitsbevordering Transmuraal zorgpad borstkliniek Vaccinatie: 105u. –Vaccinatieweek 16-22 april –Griepcampagne

15 Taakverdeling –Opvolging thema’s –Beleid –Netwerking (bovenlokaal) –Geestelijke gezondheid –Voeding (en beweging) –Ongevallen –Sector scholen Website en nieuwsbrief Tabak Sector lokale gemeenschappen Borstkankerscreening Vaccinaties Geestelijk gezondheid Sector huisartsen Administratieve opvolging thema’s Dagelijkse boekhouding VZW

16 MMK Binnenmilieu op school (gezondheidsbeleid) Vraaggestuurde werking Geïntegreerde samenwerking met logo en logo-partners

17 Begroting 2007

18

19 Opvolging nieuwsbrief en website

20 Abonnees nieuwsbrief

21 Website

22 Varia


Download ppt "Algemene Vergadering Logo Antwerpen Noord vzw Essen 12/12/2006."

Verwante presentaties


Ads door Google