De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting 2 vwo Jentina Ardesch Teamleider 2 en 3 vwo Mentoren 2 vwo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting 2 vwo Jentina Ardesch Teamleider 2 en 3 vwo Mentoren 2 vwo."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting 2 vwo Jentina Ardesch Teamleider 2 en 3 vwo Mentoren 2 vwo

2 Leerlingbegeleiding 2 vwo Jentina Ardeschteamleider Nicole Ottenmentor 2E Elvira Beerninkmentor 2F Peter van der Heijdenmentor 2G Lisanne Bottermentor 2H Chris de Ruyterzorgcoördinator Martin Broersedyslexie coach Roy Huiskeszorg counselor Tineke de Boer zorg counselor Docententeam 2 vwo

3 Lessentabel 2 vwo Nederlands Engels Frans Duits Grieks Latijn / handvaardigheid Geschiedenis Aardrijkskunde Wiskunde NaSk Biologie Techniek Tekenen Muziek LO Mentoruur Stromenland

4  De volgende modules worden dit jaar aangeboden:  Sport: Voeding, kracht, water, sport, techniek en nog veel meer  Maatschappij: Australië  Crea: Architectuur  Exact: Bouw je eigen science center op school, informatica & robotica

5 Masterclass  Vergelijkbaar met andere VWO-leerlingen  Deel van de lessen als ‘masterclass’  Veel uitdagingen mogelijk  Portfolio

6 Bevorderingsregels Bevorderd: Als er is voldaan aan de onderstaande eisen Te, Mu, LO: samen maximaal 1 compensatiepunt + Kernvakken (Ne, En, Wi) niet meer dan 1x5, rest voldoende! Niet zonder meer over? => bespreking!! OnvoldoendesCompensatiepunten* geen0 of meer 1X5 (4,5-5,4)0 of meer 1X4 (3,5-4,4)2 of meer 2X5 (4,5-5,4)2 of meer

7 Vinger aan de pols  Spijbelen  Te laat komen  Magister: cijfers en absentiegegevens  Werkhouding op het rapport

8 Ziekte  1 e dag ziekte: ouder belt naar school  Na het weekend: opnieuw bellen  Ziek van school naar huis: bij thuiskomst bellen  Kind weer beter: briefje mee van ouder

9 Toets(en) gemist  Indien tevoren bekend: (ruim) voor toets met briefje van ouders melden bij docent: Afspraak voor inhalen maken  Bij ziekte: telefonische ziekmelding door ouders voor aanvang van de toets  Afwezig zonder reden? Brief naar huis + beoordeling 1,0!

10 Bijzonder verlof  Min. 2 weken van tevoren schriftelijk aanvragen  Tot 3 dagen: Teamleider  Langer dan 3 dagen of aansluitend aan vakanties: Rector (dhr. P. Telleman)

11 Contact met wie?  Mentor: vragen over studiehouding, gedrag, problemen thuis  Vakdocent: vragen over vak  Decaan: vragen over studiekeuze  Coördinator Masterclass of Teamleider: vragen over organisatie

12 Informatie  Schoolgids  It’s Learning: infoplein klas 2H / 2V  Schoolsite: Ouders 2 en 3 vwo  Overzicht belangrijke data: wordt binnenkort uitgedeeld

13 Kosten  Ouderbijdrage ( schoolgids )  Kosten schoolactiviteiten

14 Met de mentor mee 2ENicole Otten lokaal 1.22 2FElvira Beerninklokaal 1.24 2GPeter van de Heijden lokaal 0.24 2HLisanne Botterlokaal 1.23


Download ppt "Voorlichting 2 vwo Jentina Ardesch Teamleider 2 en 3 vwo Mentoren 2 vwo."

Verwante presentaties


Ads door Google