De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Ouders als behandelaars’

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Ouders als behandelaars’"— Transcript van de presentatie:

1 ‘Ouders als behandelaars’
Het spoor leidt van JJI naar MST M.Eijgendaal, MST therapeut PTC De Viersprong EFCAP studiemiddag, 26 april 2007

2 Multisystemic Therapy : kenmerken
Jongeren met ernstig antisociaal gedrag Vindt plaats in alle systemen, home -based Zonodig dagelijks, 24 uur bereikbaarheid Duur is 4 – 6 maanden Verbetert het gezinsfunctioneren Vermindert recidive Team: 4 therapeuten en 1 supervisor Caseload per therapeut 4 – 6 cliënten Geen motivatie vereist Evidence based interventies

3 De MST “Cliënt” Hulpverleners Wijk / buurt School Leeftijdsgenoten
Familie Kind

4 MST theorie: Familie gedrag + + Delinquente Delinquent Vrienden gedrag
Eerder delinquent gedrag Familie + + Weinig ouderlijk toezicht Weinig affectie Veel conflicten Delinquente Vrienden Delinquent gedrag + School + Lage betrokkenheid Slechte prestaties

5 Sylvia Bij aanmelding komt Sylvia terug thuis na bijna een half jaar Teylingereind 35 34 John Marit 11 15 Celia Sylvia

6 Onderzoek van krachten en barrieres die effectiviteit van
Reden verwijzing: Recidive voorkomen MST Analytisch Proces Gewenst resultaat: Luisteren naar huisregels Gaat naar school Geen negatieve contacten Hoofddoel: Sylvia heeft gedurende min. 4 weken geen contact met negatieve vrienden / leeftijdsgenoten MST begrip van de “Fit” Re-evaluate Prioriteiten stellen Onderzoek van krachten en barrieres die effectiviteit van Interventie bepalen Tussen liggende doelen Meet Interventie implementatie Doen Interventie ontwikkelingen

7 Contact negatieve vrienden
Wat is de “Fit”? Fit Factor: 1 Mogelijkheden om weg te lopen Evidence: Ouders, Sylvia, zus & politie Fit Factor: 2 Geen binding met school Evidence: Ouders, Sylvia & mentoren Contact negatieve vrienden Fit Factor: 4 Geen beloning voor positief gedrag Evidence: Sylvia & moeder Fit Factor: 5 ‘Spanningszucht’ Evidence: Ouders & Sylvia Fit Factor: 3 Geen passende consequenties Evidence: Ouders, politie, school Fit Factor: Contacten waren belonend Evidence: Zorgen voor status / aanzien & spanning

8 Interventies: Aanleren van opvoedingsvaardigheden als: toezicht, duidelijke regels, straf en beloning 24 uur toezicht georganiseerd: ouders, school, ouders van vrienden Aanleren van omgaan met ADHD kenmerken, inzichten in ADHD eigenschappen vader (psycho-educatie) Contacten met verkeerde vrienden vervangen Inname medicatie geregeld en gecontroleerd Systeem ingevoerd van straf en beloning voor school gelieerd aan thuis Afspraken met leerplicht over permissie te werken

9 Positieve fit Ouders hebben dagelijks Systeem van regels
en consequenties Ouders checken dagelijks kleding, tassen & huis Positieve ontwikkelingen Ouders en Sylvia doen positieve dingen samen Ouders houden 100% Toezicht op gaan en staan Moeder minder toegeeflijk, vader minder rigide Ouders straffen negatief Gedrag, zonder te blaimen Goede instelling medicatie Werk biedt structuur en positieve ervaring

10 Resultaten Sylvia: Confirmatie met huisregels
Minimaal contact negatieve leeftijdsgenoten Passende dagbesteding in werk, zicht op opleiding Geen politiecontacten Positiever contact tussen Sylvia en ouders Geen ongepast seksueel gedrag Betere samenwerking tussen ouders


Download ppt "‘Ouders als behandelaars’"

Verwante presentaties


Ads door Google