De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Enkele voorbeelden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Enkele voorbeelden."— Transcript van de presentatie:

1 Enkele voorbeelden

2 Voorbeeld Lies is ingeschreven in de bacheloropleiding Communicatiewetenschappen. In januari behaalt zij volgende punten: Samenleving: feiten en problemen (4 stp): 9/20 Communicatiewetenschap (6 stp): 10/20 Politicologie (6 stp): 12/20 Sociologie (6 stp): 6/20 Methoden en technieken van het sociaalwetenschappelijk onderzoek (6 stp): 7/20 Lies nam in het eerste semester 28 studiepunten op, verdeeld over 5 opleidingsonderdelen. Ze behaalde credits voor 12 studiepunten. Haar studie-efficiëntie is dus 12/28 = 43 % In januari krijgt zij een niet-bindend studieadvies.

3 Voorbeeld In juni behaalt zij volgende punten:
Fundamentele wijsbegeerte (4 stp): 15/20 Sociale psychologie (6 stp): 9/20 Inleiding tot het recht (4 stp): 13/20 Geschiedenis van de hedendaagse samenleving (6 stp): 9/20 Initiatie in de onderzoekspraktijk (4 stp): 9/20 Sociale statistiek (8 stp): 5/20 Lies nam in het tweede semester 32 studiepunten op, verdeeld over 6 opleidingsonderdelen. Ze behaalde credits voor 8 studiepunten. Haar studie-efficiëntie is dus 8/32 = 25 %. Over het hele academiejaar bekeken is haar studie-efficiëntie: ( ) / ( ) = 20 / 60 = 33 %. Lies krijgt een bindend studieadvies.

4 Voorbeeld In september legt Lies opnieuw examens af.
Ze behaalt volgende scores: Geschiedenis van de hedendaagse samenleving (6 stp): 9/20 Initiatie in de onderzoekspraktijk (4 stp): 12/20 Sociale statistiek (8 stp): 7/20 Sociale psychologie (6stp): 9/20 Sociologie (6 stp): 8/20 Methoden en technieken van het sociaalwetenschappelijk onderzoek (6 stp): 9/20 Samenleving: feiten en problemen (4 stp): 11/20 In september behaalt ze nog voor twee extra opleidingsonderdelen het credit. Over het hele academiejaar bekeken is haar cumulatieve studie-efficiëntie: ( ) / ( ) = 28 / 60 = 47 %. Lies krijgt een bindend studieadvies. In het volgende academiejaar moet haar cumulatieve studie-efficiëntie ten minste 50 % zijn om te mogen verder studeren aan de K.U.Leuven.

5 Voorbeeld In haar tweede academiejaar in de bacheloropleiding communicatiewetenschappen, neemt Lies de opleidingsonderdelen waarvoor ze vorig jaar niet slaagde opnieuw op. Dat zijn 32 studiepunten. Daarbij vult ze haar programma aan tot 60 studiepunten. Ze neemt dus nog 28 studiepunten uit fase 2 op. Op het einde van het academiejaar is Lies geslaagd voor alle studiepunten uit fase 1. Daarnaast slaagt ze voor 8 studiepunten uit fase 2. Haar cumulatieve studie-efficiëntie wordt als volgt berekend: 28 studiepunten verworven in academiejaar studiepunten verworven in academiejaar 2 = 68 studiepunten 60 studiepunten opgenomen in academiejaar studiepunten opgenomen in academiejaar 2 = 120 studiepunten 68 / 120 = 57 % Lies heeft dus voldaan aan de bindende voorwaarde. Zij mag ook in het volgend academiejaar verder studeren aan de K.U.Leuven. CSE wordt berekend op basis van alle niet afgeronde fases binnen één opleiding.

6 Toleranties Voorbeelden
Danika schrijft voor het eerst in voor de Bachelor politieke en sociale wetenschappen (180 stp). Nog geen 60 stp  tolerantiekrediet = 12 stp. Januari: vak A 5/20 en vak B 3/20 Juni: vak C NA en vak D 6/20 September: vak A 5/20 , vak B 12/20, vak C 14/20 en vak D 8/20 Vak A = 4stp en vak D = 6 stp. (60-10)/60  83 % cumulatieve studie-efficiëntie. Tolerantie inzetten voor vak D  tolerantiekrediet nog 6stp. Toleranties-Voorbeelden Danika schrijft zich voor het eerst in voor de bacheloropleiding politieke en sociale wetenschappen. Dit is een opleiding van 180 studiepunten. Aangezien zij nog geen 60 studiepunten verworven heeft in deze opleiding, blijft haar tolerantiekrediet beperkt tot 12 studiepunten. In januari slaagt Danika voor alle vakken, behalve voor 2 vakken. Voor vak A haalt ze 5/20 en voor vak B 3/20. In juni slaagt Doris opnieuw voor 2 vakken niet. Vak C legde ze niet af en voor vak D haalde ze een 6/20. Na juni kan Danika nog geen toleranties vastleggen, aangezien ze geen 8/20 of 9/20 heeft. Danika besluit om alle vier de vakken opnieuw af te leggen in september. Voor vak B en C is ze nu geslaagd, maar voor vak A en D niet. Voor vak A haalde ze opnieuw een 5/20 en voor vak D haalde ze nu 8/20. Voor vak D zou Danika een tolerantie kunnen aanvragen. Ze kijkt in haar tolerantiedossier. Daar ziet ze dat haar cumulatieve studie-efficiëntie 83% is. Ze mag dus een tolerantie aanvragen. Haar tolerantiekrediet bedraagt 12 studiepunten. Wanneer ze voor vak D, een vak van 6 studiepunten, een tolerantie aanvraagt, dan heeft ze nog 6 studiepunten over van haar tolerantiekrediet. Van zodra ze meer dan 60 studiepunten verworven heeft, komen daar nog eens 6 studiepunten bij. Vak A moet Danika in het volgende academiejaar terug opnemen.

7 Toleranties Voorbeelden
David schrijft zich in in voor de Bacheloropleiding politieke en sociale wetenschappen. Hij volgt alle vakken van de derde opleidingsfase  hij kan in dus zijn Bachelordiploma halen. Aan het begin van het tweede semester moet hij ten laatste aangeven of de examencommissie toleranties mag toekennen. Toleranties-Voorbeelden David heeft in zijn tweede Bachelor afgerond. Hij is hiervoor geslaagd. In schrijft hij in voor de Bacheloropleiding communicatiewetenschappen. Hij volgt alle vakken van de derde opleidingsfase en hoopt op het einde van het academiejaar zijn Bachelordiploma te halen. Ten laatste bij het begin van het tweede semester moet David aangeven of de examencommissie op het einde van het academiejaar voor eventuele tolereerbare tekorten een tolerantie mag inzetten, zodat David in juni al geslaagd kan verklaard worden. Als David hiervoor kiest, dan kan het zijn dat hij zijn diploma behaalt zonder voor alle opleidingsonderdelen een credit te behalen. Kiest hij hier niet voor, dan kan het zijn dat hij omwille van één 9/20 in de tweede zittijd opnieuw examen moet afleggen.

8 Toleranties Voorbeelden
Judith schrijft zich in in de Bachelor communicatiewetenschappen. Opleiding van 180 studiepunten  18 stp tolerantiekrediet. Op grond van eerdere studies vraagt ze een aantal vrijstellingen aan. Ze krijgt voor 30 studiepunten vrijstellingen  tolerantiekrediet = 15 stp. (beperkt tot 12 stp. zolang ze in totaal geen 60 stp. verworven heeft) Toleranties-Voorbeelden Judith schrijft zich in in de Bacheloropleiding communicatiewetenschappen. Dit is een opleiding van 180 studiepunten. Op basis van eerdere studies kan Judith echter voor 30 studiepunten vrijstellingen krijgen. Ze moet dus in totaal nog 150 studiepunten verwerven om het Bachelordiploma te behalen. Dit brengt haar tolerantiekrediet op 15 studiepunten. Net zoals bij Doris blijft het tolerantiekrediet van Judith beperkt tot 12 studiepunten zolang zij geen 60 studiepunten verworven heeft (haar vrijstellingen worden hierin meegerekend).

9 Toleranties Voorbeelden
Michael schrijft zich in in de Master antropologie. Opleiding van 120 studiepunten  12 stp tolerantiekrediet. Juni: vak A 8/20 (5 stp). Cumulatieve studie-efficiëntie 92%  tolerantie mag. Tweede zit: garantie op behoud tolereerbaar cijfer. September: vak A 13/20  Michael behoudt zijn volledige leerkrediet en verwerft credits voor alle opleidingsonderdelen. Toleranties-Voorbeelden Michael start de Master in de sociale en culturele antropologie. Aangezien dit een opleiding van 120 studiepunten is, bedraagt zijn tolerantiekrediet 12 studiepunten. Michael slaagt voor al zijn vakken, behalve voor één vak, waarvoor hij een 8/20 haalt. Dit is een vak van 5 studiepunten. Aangezien Michaels cumulatieve studie-efficiëntie 92% is en hij een tolerantiekrediet van 12 studiepunten heeft, mag Michael hiervoor een tolerantie aanvragen. Het beste wat Michael kan doen, is studeren voor het examen in de septemberzittijd. Wanneer hij voor vak A alsnog meer dan 10/20 behaalt, dan verliest hij zijn leerkrediet niet. Bovendien krijgt elke student die een tolereerbaar cijfer behaalt, de garantie dat hij dit cijfer behoudt wanneer hij in september een lager cijfer zou halen. Michael haalt een 13/20 en hoeft dus geen tolerantie in te zetten, maar wanneer hij bijvoorbeeld een 7/20 had gehaald, dan bleef zijn 8/20 behouden en mocht hij alsnog een tolerantie aanvragen voor vak A. De garantie op behoud van tolereerbaar cijfer geldt enkel wanneer je ook effectief een tolerantie voor dat vak had kunnen inzetten. Was dit bijvoorbeeld een vak waarvoor Michael geen tolerantie had kunnen aanvragen, dan had hij geen garantie op zijn 8/20. Ook wanneer zijn cumulatieve studie-efficiëntie bijvoorbeeld lager lag dan 50%, had hij geen garantie op het behoud van de 8/20.


Download ppt "Enkele voorbeelden."

Verwante presentaties


Ads door Google