De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huurpremie Inwerkingtreding nog te beslissen door de Vlaamse Regering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huurpremie Inwerkingtreding nog te beslissen door de Vlaamse Regering"— Transcript van de presentatie:

1 Huurpremie Inwerkingtreding nog te beslissen door de Vlaamse Regering
BVR BS Inwerkingtreding nog te beslissen door de Vlaamse Regering Toelichting Dirk Pairoux

2 Huurpremie WAT: maandelijkse tegemoetkoming in de huurprijs en (uitzonderlijk) een installatiepremie WANNEER: Minstens 5 jaar ingeschreven voor een sociale woning bij een domiciliemaatschappij (onderbreking van max. 3 maanden bij verhuis) En een woning huren in het Vlaamse gewest WIE: personen met een zeer laag inkomen, die bovendien eerder geen subsidie ontvingen die werd stopgezet.

3 Inkomensgrens Welk inkomen: van de kandidaat-huurder + gezinsleden (volgens het kaderbesluit sociale huur) Wanneer: inkomen in het referentiejaar (is het derde jaar voor de jongste actualisatie van het register) Inkomensgrens: € (in volgens huursubsidiebesluit) te verhogen met € per persoon ten laste (in PTL volgens het kaderbesluit sociale huur) jaarlijkse indexatie (op 1 januari t.o.v. gezondheidsindex 104,32 van oktober 2006)

4 Eigendomsvoorwaarde Bezit (volle eigendom/vruchtgebruik) andere woning , noch perceel voor woningbouw is niet toegelaten, tenzij (zelfde voorwaarden kaderbesluit sociale huur): woning is voorwerp van onteigeningsbesluit woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard

5 Voorwaarden m.b.t. woning
gelegen in het Vlaamse gewest verhuurd als hoofdverblijfplaats (en niet door familielid (2e graad) dat op hetzelfde adres woont) geen sociale huurwoning SHM of VMSW VWF, gemeente, IGS, ocmw, voor zover gesubsidieerd wel indien van SVK of in sociaal beheer

6 Voorwaarden m.b.t. woning (vervolg)
Huurprijs: maximaal € 550 (in 2012) + 10% in Vlabinvestgebied en 13 centrumsteden (Hasselt-Genk) jaarlijks geïndexeerd (idem als inkomensgrens) van het laatste huurcontract (geïndexeerd volgens Fod huurcalculator): te verhogen met 7 % per persoon ten laste (max. 4 pers. of 28%) zonder de kosten voor garage, beroepslokalen, goederen, diensten,…

7 Voorwaarden m.b.t. woning (vervolg)
Conform de Vlaamse kwaliteitsnormen Woningen: normen van de Wooncode (art. 5), behalve de bezettingsnorm Kamers: kamerdecreet Via vaststelling door Wonen-Vlaanderen indien niet conform 9 maanden tijd om een andere woning te zoeken daarna opschorting huurpremie (zie verder) bij verhuis naar conforme woning: installatiepremie (= 4 x huurpremie)

8 Tegemoetkoming Maandelijkse tegemoetkoming: Maandelijks uitbetaald
Basishuurpremie bedraagt 1/3 van de huurprijs Maximaal € 120 Te vermeerderen met 20 % per persoon ten laste (volgens het sociaal huurbesluit) Maandelijks uitbetaald Gedurende maximaal 6 jaar vanaf startdatum Uitzonderlijk verlengbaar na 6 jaar tot een aanbod gedaan wordt voor een sociale huurwoning

9 Cumulatieregeling Niet combineerbaar met huursubsidie volgens BVR oude huursubsidie wordt onmiddellijk stopgezet huurpremie gaat door Niet combineerbaar met huursubsidie volgens BVR van lopende periode van huursubsidie wordt uitgedaan indien dit voordeliger is daarna huurpremie

10 Administratieve afhandeling
Wonen-Vlaanderen (Brussel) vertrekt van de gegevens over de kandidaat-huurders zoals gekend bij de sociale huisvestingsmaatschappijen; Wonen-Vlaanderen stuurt een invulformulier en toelichtingsbrochure naar de potentieel rechthebbenden (PR) (vanaf 4 jaar en 11 maanden op de wachtlijst) De PR stuurt invulformulier en huurcontract naar Wonen-Vlaanderen Wonen-Vlaanderen deelt de beslissing mee ( max. 2 maand na volledigheid) aan de kandidaat-huurder (bedrag en startdatum) Beroep is mogelijk door PR bij betwisting over duur inschrijving door de domiciliemaatschappij indien de toekenning berust op foutieve gegevens. Dan correctie door Wo-Vla.

11 Uitbetaling Maandelijks gedurende maximaal 6 jaar
aan de kandidaat-huurder eerste uitbetaling: binnen 4 maanden na versturen van beslissing tot toekennen huurpremie; vaststellen van hoedanigheid van rechthebbende (in geval van betwisting); de definitieve beslissing in geval van bezwaar door domicilie-SHM.

12 Opschorting van de huurpremie
De huurwoning is niet conform Blijkt uit onderzoeksverslag van Wonen-Vlaanderen Gevolg: de huurder heeft 9 maanden tijd na opsturen onderzoeksverslag om de woning in orde te (laten) maken. Indien na 9 maanden nog steeds niet-conform: opschorting huurpremie Uitbetaling wordt herstart wanneer conformiteit aangetoond wordt hetzij vanaf de verhuizing hetzij vanaf het moment dat de woning opnieuw conform is Bij verhuizing naar conforme woning: extra installatiepremie (400 % maandpremie) Zelfde regels bij tussentijdse verhuis

13 Stopzetting van de huurpremie
vanaf inhuurneming van een sociale huurwoning bij schrapping uit het inschrijvingsregister als uitbetaling 3 maanden is opgeschort (bij verhuis buiten werkingsgebied SHM en nieuwe inschrijving bij andere SHM) bij eerste weigering van aanbod gepaste sociale huurwoning zodra inkomen bij actualisatie boven maximumgrens stijgt wanneer men eigenaar wordt van woning of bouwgrond bij verhuizing naar een woning met een te hoge huurprijs

14 Stopzetting van de huurpremie (vervolg)
In bovenvermelde situaties kan de huurpremie opnieuw worden toegekend als de situatie wijzigt bij volgende actualisatie inkomen opnieuw onder maximumgrens na verhuis naar een woning met huurprijs onder maximum

15


Download ppt "Huurpremie Inwerkingtreding nog te beslissen door de Vlaamse Regering"

Verwante presentaties


Ads door Google