De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transdisciplinaire projecten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transdisciplinaire projecten"— Transcript van de presentatie:

1 Transdisciplinaire projecten
Netwerk DHO Inleiding Voorbeeld Noord-Zuid-projecten Casus Uva project Benin Onderwijsopzet Transdisciplinaire projecten Leerdoelen Uitdagingen voor verbetering Balans

2 Transdisciplinaire projecten
Netwerk DHO Kenmerken Noord-Zuid projecten: Duurzame ontwikkeling Interdisciplinair & intercultureel Lokale relevantie Combineren kennisniveaus/vaardigheden, participatie Studentgericht HBO / WO, samenwerking lokale HO instelling

3 Transdisciplinaire projecten
Netwerk DHO Voorbeeld Benin – Universiteit van Amsterdam Samenwerking Universiteit Benin & Universiteit van Amsterdam Samenwerking lokale groepen Sindomin-Benin -> NGO Participatie HBO en WO studenten Thema leven in Wetlands

4 Transdisciplinaire projecten
Netwerk DHO Onderwijsopzet 25 jaar ervaring en verbetering Transdisciplinair 14 weken, fasering duidelijk omlijnd (projectontwerp, uitvoering, evaluatie) Veel nadruk op procesbegeleiding, monitoring en evaluatie essentieel 4 Beninese en 4 NL studenten per team Vraaggericht; afbakening onderwerp door studenten Economisch / ecologisch / sociaal (studierichtingen)

5 Transdisciplinaire projecten
Netwerk DHO Transdisciplinariteit Bedrijfsleven Burgers Overheden Kennis NGO’s instellingen Studen ten groep

6 Transdisciplinaire projecten
Netwerk DHO Leerdoelen Herkennen van en omgaan met verschillende belangen mbt duurzame ontwikkeling Samenwerken in multidisciplinair team / kennisintegratie Samenwerken met mensen met andere culturele achtergrond Gebruik en productie van kennis op diverse niveaus Opzet, afbakening en afronding relevant onderzoek (binnen gegeven tijdsbestek) Persoonlijke leerdoelen

7 Transdisciplinaire projecten
Netwerk DHO Uitdaging voor verbetering Verwachtingen bij de doelgroep (lokale organisaties) Samenwerking universiteit van Benin Groepsproces: verschil in achtergrond, kennis & vaardigheden, taal Procesbegeleiding: vaardigheden docenten Inhoudelijke kwaliteit / bruikbaarheid eindproduct Follow-up

8 Transdisciplinaire projecten
Netwerk DHO Verwachtingen doelgroep Onderwijsdoelen van de opdracht benadrukken (garantie perfect eindproduct onmogelijk) Inhoudelijke onafhankelijkheid studenten, maar leerdoel = bruikbaar eindresultaat Participatie in de aanpak benadrukken, implementatie ligt bij doelgroep Concrete afspraken tijdsinvestering doelgroep Heldere communicatie verwachtingen / verantwoordelijkheid

9 Transdisciplinaire projecten
Netwerk DHO Samenwerking universiteit van Benin Verschillen in aanpak zoals: student-docent relatie Naar co-ontwerp van onderwijskundig model

10 Transdisciplinaire projecten
Netwerk DHO Groepsproces: verschil in achtergrond, kennis & vaardigheden, taal Strenge selectieprocedure inc. individuele intakes Balans in de groep bij groepssamenstelling Goede voorbereiding Veiligheid / openheid in de groep, tussenevaluaties Tegenstellingen / taboes niet laten sluimeren maar bespreken en profiteren van verschillen

11 Transdisciplinaire projecten
Netwerk DHO Procesbegeleiding: vaardigheden docenten Niet-directief, studenten stimuleren tot kennisontwikkeling, conflictbeheersend Selectie: inzicht in groepsprocessen Docentenbegeleiding middels wekelijkse bijeenkomsten Inhoudelijke (staff) begeleiding middels bijeenkomsten deskundigen

12 Transdisciplinaire projecten
Netwerk DHO Inhoudelijke kwaliteit / bruikbaarheid Vraaggericht werken Extra aandacht voor methodologie in begin module – bevordert interdisciplinaire karakter en kwaliteit Studenten stimuleren evenwicht te vinden in ‘objectiviteit’ / eigen expertise en wensen doelgroep

13 Transdisciplinaire projecten
Netwerk DHO Follow-up Inbedding in doelgroep-organisatie Interdisciplinaire, of individuele studentenopdrachten Langdurige relatie samenwerkende partners Investeren in netwerk Follow-up van de leerervaringen – delen met medestudenten

14 Transdisciplinaire projecten
Netwerk DHO Balans Kleinschalig Arbeidsintensief (mn bij start) Relatief kostbaar + Unieke leerervaring + Diepte-investering + Spinn-off op projectniveau

15 Transdisciplinaire projecten
Netwerk DHO Meer informatie


Download ppt "Transdisciplinaire projecten"

Verwante presentaties


Ads door Google