De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verhalend ontwerp De wereld in de klas.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verhalend ontwerp De wereld in de klas."— Transcript van de presentatie:

1 Verhalend ontwerp De wereld in de klas

2 Verhalend ontwerpen De uitvinder
Ergens op het platteland woont een uitvinder met een fantastische werkplaats. Zijn muur hangt vol met beroemde uitvinders en hun uitvindingen. Wat zou hij daar zelf graag ook eens bijhoren……….. De kinderen onderzoeken allerlei apparaten en beginnen hun eigen technoclub. Aan het eind ontstaat een heel ‘proefjesparadijs’.

3 Kernzaken: de grote betrokkenheid maakt veel leerenergie los;
een logische en zinvolle samenhang tussen vakinhouden; de leeropbrengst is bijna altijd groter dan gepland. leergebied overstijgende kerndoelen

4 Verhalend ontwerpen Technisch ontwerp
De verhaallijn Episodes Verhaal bestaat uit delen. Sleutelvragen Kinderen kunnen vragen zelf bedenken en kunnen ook door leerkracht ingebracht worden. Incidenten Er gebeurd iets nieuws binnen het verhaal Wandfries Alle producten die de kinderen maken in chronologische volgorde.

5 Voorbeeld schema Verhaallijn Sleutelvragen Activiteiten Middelen
Organisatie Aandachtspunten Opening Vertellen van een verhaal met reisgids in de hand Waar al geweest? Hoe kwam je daar? Wie regelde de reis? Zouden we zelf een reisbureau op kunnen richten? Start van het project en gesprek met de klas Posters van landen Atlas Wandkaart Reisgidsen Klassen- gesprek Reisgids Kaarten Episode 1 …………….. ……………. ………… ……………………

6 Sleutelvragen Vragen die kinderen uitdagen om zelf antwoorden te vinden Vragen die kinderen uitdagen om actief te leren Vragen die structuur bieden Vragen die bevraagbaar, onderzoekbaar, bestudeerbaar, beproefbaar zijn

7 Goede sleutelvragen Meerdere antwoorden mogelijk
Zetten kinderen aan tot analyseren en denken Banen een weg naar verbeelding Bieden de gelegenheid om eigen ervaringen weer te geven Geven kinderen de kans om hun eigen kennis op te rakelen Geven de kinderen eigen verantwoordelijkheid Leiden tot nieuwe vragen

8 Vakkenintegratie en vaardigheden.
Taal Opstellen brief. Folder uitgeven. Lezen van informatie. Luisteren naar elkaar. Interview houden. Rekenen Grafieken maken. Uitrekenen kosten. Natuuronderwijs Natuur- en Milieu educatie. Gezondheidseducatie. Techniek Aardrijkskunde Kaartgebruik. Drama Rollenspel. Geschiedenis uitvindingen Beeldende vorming Tekeningen maken. Poster en folder ontwerpen. Collage maken. En allerlei vaardigheden: Waardevorming Houding en gedrag Discussiëren samenwerken Zelfstandig werken Presenteren Onderzoeksvaardigheden etc…

9 Kernzaken verhalend ontwerpen
Betrokkenheid als motor. Werkelijkheid centraal. Leerkracht helpt lln. Leren. m.n. door stellen van vragen Zinvolle samenhang vakken. Geen leukologie. Verhalend ontwerpen is bedoeld om onderwijs te verrijken , niet om op te leuken. De verhaallijn dient als drager van leeractiviteiten. Volop vaardigheden. Samenwerken, onderzoeken, presenteren…… Krachtige didactische principes. Wie zich afvraagt, wil meer weten….wie iets weet ziet meer! Trots en succes. Verhalend ontwerpen helpt lln. aan welverdiende gevoelens van tros en succes.

10 Leerlingen als experts. Wandfries geeft overzicht.
Lln. worden deskundig. Wandfries geeft overzicht. Gemaakte producten worden in volgorde uitgestald, waardoor het helpt om overzicht te houden op het proces en het verhaal. Onderwijs wordt spannend. In de verhaallijn zijn leeractiviteiten gepland door de sleutelvragen, episodes en incidenten) Het wordt zinvol en roept veel betrokkenheid en leerenergie op. Leerkracht heeft een bijzondere rol. Lln. bepalen een groot deel, in elk geval het gevoel dat ze veel zelf bepalen. Als scenarioschrijver bepaal jij de verhaallijn en daarmee dus ook de inhoud van het onderwijs. Als regisseur haal je het beste uit lln. en heb je de touwtjes (ongemerkt) wel stevig in handen. Lln krijgen veel ruimte, maar jij bepaalt inhoud en de grootte van die ruimte.

11 Een verhalend ontwerp maken
Keuze van het onderwerp; over welk onderwerp wil je de kinderen meer leren? Verhaallijn opbouwen Episodes benoemen Sleutelvragen ontwerpen Leeractiviteiten ontwerpen; welke activiteiten kunnen ze ondernemen zodat ze een antwoord op de vraag vinden Ontwerp gebruiksklaar maken Draaiboek

12 Voorbereiding De leerlingen
Voor welke lln. ga ik iets maken (klas, niveau) Wat kunnen ze nog niet en wat wil je ze leren? Wat wil je bereiken? Wat vinden ze spannend en aantrekkelijk? Wat hebben ze nodig, los van de lesstof? (zelfvertrouwen, respect, samenwerken…)? Wat doen de lln.? Wat is het resultaat?

13 Voorbereiding De lesstof:
Welk onderwerp komt eigenlijk nooit goed uit de verf? Welk onderwerp verdient echte betrokkenheid? Welk onderwerp vind je leuk of belangrijk? Welk hoofdstuk uit het boek kun je ermee vervangen? Welke doelen wil je in ieder geval bereiken? Is er een hoofdvraag bij dit onderwerp te verzinnen? Wat worden de sleutelvragen? Hoe is de indeling in episodes? Welke incidenten kunnen er plaatsvinden? Wat ga ik doen m.b.t. toetsing (presentatie, wandfries, verslag, ouderavond, posters, folders….?) En hoe ga ik dat beoordelen?

14 Voorbereiding Randvoorwaarden Kun je samen met een collega werken?
Iets vakoverstijgends… hoe en welke vakken? Lessenserie of project? Hoeveel tijd heb ik ervoor? Heb ik bepaalde eisen? Welke materialen en bronnen heb ik nodig?

15 Checklist om een onderwerp door te lichten.
Is de opening krachtig genoeg? Worden de lln. snel bij het verhaal betrokken en worden ze actief? Komt het plot goed uit de verf? Heeft elke episode met het plot te maken (behalve evt. de 1e) Kan het ook met minder episodes? 4 of 5 zijn er al best veel. Meer wordt gauw onoverzichtelijk. Kunnen de lln. zich goed en actief inleven in het verhaal ? Betrokken bij hoofdpersoon of zijn ze zelf de hoofdpersonen? Geef de lln. de kans om actief de kennis te ordenen en oogst een boel leerenergie. Waar laat je de lln. zinvolle vragen genereren? Goede vragen stellen en laten stellen. Heb je het werk van lln. goed gestructureerd? Voorkom ‘maak maar…… en doe maar….opdrachten’ Lln. moeten wel weten wat er van ze verwacht wordt. Waar zijn de mogelijkheden tot toetsing aan de realiteit. Krijgen de lln. de gelegenheid hun werk te vergelijken met de werkelijkheid? Hoe krachtig is het slot? Is er een duidelijk, liefst feestelijk, eind?


Download ppt "Verhalend ontwerp De wereld in de klas."

Verwante presentaties


Ads door Google