De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TPA Westelijke Mijnstreek Bedsideconsultatie E. van den Berken & N. Lenaerts.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TPA Westelijke Mijnstreek Bedsideconsultatie E. van den Berken & N. Lenaerts."— Transcript van de presentatie:

1 TPA Westelijke Mijnstreek Bedsideconsultatie E. van den Berken & N. Lenaerts

2 Inhoud  Achtergrond en samenstelling TPA  Bedside consultatie -aanleiding, proces en werkwijze - resultaten 3 maanden na de start - tussentijdse evaluatie - conclusies

3 Achtergrond TPA (I)  Ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen huisartsen en Maaslandziekhuis  Aanleiding: - aandacht van de overheid voor palliatieve zorg - gemis aan interdisciplinaire samenwerking en multidisciplinaire zorgbenadering - bundelen van extra vakinhoudelijke expertise

4 Achtergrond TPA (II)  Start in 1999  Samenstelling anno 2008: - HA als voorzitter, - 2 arts consulenten - arts consulent i.o. - 2 verpleegkundig consulenten (intra/extramuraal), - arts assistent / oncoloog i.o. - ziekenhuisapotheker - maatschappelijk werker - verpleegkundige Hospice - coördinator namens Maaslandziekenhuis

5 Achtergrond TPA (III) Wat maakt het TPA bijzonder:  gedegen casuïstiek bespreking  korte lijnen tussen de consulenten  de huisartsen in het team slaan een brug naar onze belangrijkste doelgroep: de huisartsen  verworven expertise  waardering in de regio  24 uurs bereikbaarheid  productontwikkeling

6 Bedsideconsultatie: aanleiding  Aansluiten bij regionale / landelijke ontwikkelingen  Eigen behoefte om dienstverlening uit te breiden en meer advies op maat te kunnen bieden.  Toenemende complexiteit van de hulpvragen  Enquête onder huisartsen: - huidige werkwijze en inhoud van adviezen werden gemiddeld met een 8 beoordeeld - Bij 40 % van de huisartsen was behoefte aan bedsideconsultatie

7 Bedsideconsultatie: proces/werkwijze (I)  Ontwikkelen van een werkwijze  Werkwijze zorgvuldig afstemmen met alle betrokken partijen: creëren van draagvlak  Zorgvuldige communicatie van de implementatie  Start maart als pilot, gedurende ½ jaar

8 Bedsideconsultatie: proces/werkwijze (II)  Aanmelding: - volgens reguliere procedure TPA - wekelijks contact verpleegkundig consulent met een aantal verpleegafdelingen in Maaslandziekenhuis waar palliatieve patiënten verblijven - V&V: alle cliënten met Hospice indicatie

9 Bedsideconsultatie: proces/werkwijze (III)  Uitvoeren van consult - welke expertise is gewenst: medisch, verpleegkundig of beide - afstemming / planning met consultvrager - zorg wordt niet overgenomen - registratie in PRADO - evaluatie met consultvrager

10 Resultaten over de eerste 3 maanden (I)  Totaal 13 bedside consulten: 8 in verpleeghuis, 2 in ziekenhuis en 3 thuis.  Toename van consultvragen vanuit ziekenhuis: 9 in 3 maanden, voorheen 1-2 per jaar

11 Resultaten over de eerste 3 maanden (II)  Consultvragen hebben betrekking op: - symptoombestrijding - vraagstukken mbt palliatieve sedatie organisatie van palliatieve zorg en euthanasie - technische handelingen

12 Evaluatie: Nancy  Betrokkenheid vroeg in palliatieve fase, duidelijke meerwaarde voor patiënt en consultgever (verpleeghuissetting)  In andere settings nog ‘zoekend’ naar praktische invulling van bedside consultatie  Valkuil: (mede)behandelaar worden  Prettige samenwerking met (verpleeg)huisartsen en specialisten (i.o.)

13 Evaluatie: Evert  Onwetendheid bij zorgverleners ondanks zorgvuldige voorbereidingen  Bereidheid om samen te werken  Toename van het aantal telefonische consulten: onverwachte, positieve uitkomst!  Zorgvuldige wijze van adviesverlening  Face tot fase contact met consultvrager is prettig  Kost veel tijd

14 Conclusies  Bedside consultatie wordt als zinvol ervaren door consultgevers en vragers  Advies kan beter op maat worden gegeven, alle info compleet  Werkwijze nog eens kritisch bekijken  Behoefte aan directe evaluatie met consultvragers

15 VRAGEN ? Achtergrond TPA (I)


Download ppt "TPA Westelijke Mijnstreek Bedsideconsultatie E. van den Berken & N. Lenaerts."

Verwante presentaties


Ads door Google