De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integraal Kankercentrum Noord Oost

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integraal Kankercentrum Noord Oost"— Transcript van de presentatie:

1 Integraal Kankercentrum Noord Oost
Presentatie over Managed Clinical Network op 13 november 2008 Dr. Henk J. van der Steeg

2 Wat willen het IKNO en de oncologisch chirurgen?
Optimalisatie van de kwaliteit van zorg in termen van toegang, effectiviteit en coördinatie Verdere verbetering van het behandelresultaat in termen van 5-jaars overleving. De juiste zorg op de juiste tijd bij de juiste patiënt door de juiste professional binnen de juiste infrastructuur.

3 Hoe? Oprichten van een Managed Clinical Network (MCN)

4 Wat is een MCN? Organisatievorm voor complexe zorg waarin ziekenhuizen (MDL artsen, internisten, radiologen, chirurgen en radiotherapeuten) op een gecoördineerde manier met elkaar samenwerken met als doel patiëntenzorg van aangetoonde hoge kwaliteit volgens afgesproken protocollen te leveren.

5 MCN gynaecologie in IKNO regio.
Aangepakt als een project, 16 ziekenhuizen Proloog  draagvlak Inventarisatiefase Ontwerpfase Implementatiefase Evaluatiefase. Projectgroep: directeur IKNO, hoogleraar, extern projectleider

6 Inventarisatiefase Kengetallen Hoe is huidige zorgpad in uw ziekenhuis
Gevraagd o.a. naar: Kengetallen Hoe is huidige zorgpad in uw ziekenhuis Wie zijn bij zorgpad betrokken Sterkte en zwakte ervan Wanneer inschakeling UMCG Hoe ziet de multidisciplinaire samenwerking eruit Waarom wilt u meedoen aan het MCN Wat vindt u belangrijk bij de MCN vormgeving Wat wilt u met het MCN bereiken Succesfactoren

7 Vervolg inventarisatiefase
Discussiestuk maken Werkconferentie met alle ziekenhuizen: leren van en discussie over bevindingen discussiestuk, over de uitgangspunten en doelen MCN Plan van aanpak ontwerpfase Benoemen ontwerpteam

8 Goed aan huidige manier van organiseren
Korte lijnen Alle expertise in huis Patiënt hoeft niet te reizen Korte toegangstijden en snelle doorloop Aanwezigheid van één of twee gynaecologen met aandachtsgebied gynaecologische tumoren Goede samenwerking met OG uit UMCG

9 Te verbeteren aan huidige manier van organiseren
Meer structuur nodig. Meer patiënten moeten direct bij de ‘juiste’ gynaecoloog komen. Structureren van intern en extern overleg. Hantering van protocollen. Onderlinge consultering. Inroostering bij operaties van OG.

10 Waarom meedoen met MCN? Kwaliteitsoverwegingen: het moet voor een patiënt niet uitmaken of ze naar mijn ziekenhuis komt of.... Formaliseren en structureren van een bestaande werkwijze. Verlaten ad hoc werken. Verhogen operatieve expertise. Structureren van de mogelijkheden om te reflecteren op wat we doen in de OG. Samen beleid voeren …….

11 Doelen van het MCN 5-jaars overleving moet omhoog!
Tevredenheid van patiënten moet omhoog. Elke patiënt behandelen volgens hetzelfde protocol. Operatie binnen 2 tot 3 weken na 1e consult. Toegangstijd poli < 1 week. In elk ziekenhuis 1- 2 gynaecologen met aandachtsgebied gynaecologische tumoren

12 Wat nog meer belangrijk in MCN?
Patiëntgerichtheid Uniforme registratie van data Samen onderzoek doen Succes zichtbaar maken  0-meting doen Regelen van financiën Deskundigheidsbevordering gynaecologen met aandachtsgebied gynaecologische tumoren Duidelijkheid over ‘wanneer verwijzen’ naar OC Win-win en vertrouwen

13 Algemene uitgangspunten MCN
Bindende afspraken. Één beleid bij diagnostiek en behandeling Één bestand van patiëntengegevens Afspraken over samenwerking Monitoren van het beleid. Uniforme patiënteninformatie Duidelijkheid over verantwoordelijkheden Financiële consequenties zijn bekend Regelen opleidingsverplichtingen ...

14 Ontwerpfase Samenstelling ontwerpteam
Structuur aan de discussie d.m.v. stellingen Geen discussie over vigerende protocollen Uitkomst ontwerpteam: concept plan werkwijze en afspraken. Tijdspad 3 maanden. Plan besproken in plenaire vergadering van specialisten (gynaecologen en internisten) Na discussie en amendering definitief plan Formeel commitment aan MCN door gynaecologen, internisten en RvB. Tijdspad 3 – 4 maanden

15 Belangrijk bij het ontwerpen MCN
Zorgpad en procedures Wat in algemeen ziekenhuis en wat in OC Multidisciplinair overleg en samenwerking Structuur regionale patiëntenbesprekingen Deskundigheidsbevordering gynaecologen Aandachtsgebied oncologie binnen maatschap Uniforme registratie Financiering Organisatie van het MCN

16 Voorbeelden van afspraken
Uitgangspunten: alle patiënten worden voor de start van de behandeling besproken met de consulent; gynaecoloog is coördinator van het team Afspraken inhoud van zorg: wat in algemeen en wat centrumziekenhuis, gebruik van protocollen Afspraken over organisatie van zorg: toegangstijd is < 1 week, 90% gestart met behandeling binnen 4 weken Organisatie MCN: heeft dagelijks bestuur, elk ziekenhuis heeft één stem Monitoring afspraken en doelstellingen: site visits

17 Ik dank u voor uw aandacht.
Vragen ?


Download ppt "Integraal Kankercentrum Noord Oost"

Verwante presentaties


Ads door Google