De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eenvoudig voorbeeld: Steden in Belgie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eenvoudig voorbeeld: Steden in Belgie"— Transcript van de presentatie:

1

2 Eenvoudig voorbeeld: Steden in Belgie
- Belgie bestaat uit twee delen: Vlaanderen en Wallonie In Vlaanderen zijn er twee provincies die ons interesseren: Oost-Vlaanderen en Limburg Idem voor Wallonie: Henegouwen en Namen In Oost-Vlaanderen zijn Gent en Lokerenen belangrijke steden, terwijl Limburg rekent op Hasselt, Maaseik en Bree Henegouwen heeft als belangrijke steden Bergen en Charleroi In de provincie Namen kan je veel mooie dingen zien in zijn hoofdplaats Namen en rotsen beklimmen in Dinant

3 Een voorstelling van de data (1)
De data stellen we voor in lijsten. De naam van elke lijst is een intermediaire knoop (inclusief de wortel) De inhoud van de lijst zijn de kinderen van de beschouwde lijst make “Belgie [Vlaanderen Wallonie] To land ... end

4 Een voorstelling van de data (2)
to land make "Belgie [Vlaanderen Wallonie] make "Vlaanderen [Oost-Vlaanderen Limburg] make "Wallonie [Henegouwen Namen] make "Oost-Vlaanderen [Gent Lokeren] make "Limburg [Hasselt Maaseik Bree] make "Henegouwen [Bergen Charleroi] make "Namen [Dinant Namen] end

5 Op zoek naar een blad (1) Twee procedures: Eentje om te controleren of de knoop het gevraagde bevat, eentje om af te dalen in de boom to zoek_knoop :stad :deel_boom ... end to zoek_knoop_bij_kinderen :stad :nageslacht ...end De eerste roept de tweede om knopen te expanderen, de tweede roept de eerste om de geëxpandeerde knopen te evalueren

6 Op zoek naar een blad (2) to zoek_knoop :stad :deel_boom
Als de te zoeken stad overeenkomt met de de naam van deel_boom dan is de stad gevonden en geven we die terug Als er geen variabele bestaat met de naam van de deelboom dan loopt de procedure ten einde Aanmaken locale variabele om kinderen te onderzoeken To zoek_knoop_bij_kinderen aanroepen om kinderen te controleren Als de locale variable leeg is, is er niets gevonden en keren we terug Anders voegen we vooraan de lijst van knopen onderweg naar het doel, de naam van de huidige deel_boom toe, en geven we dit terug

7 Op zoek naar een blad (3) to zoek_blad_bij_kinderen :stad :nageslacht
Als nageslacht leeg is, zijn er geen nakomelingen en geven we de lege lijst terug Maak een locale variabele aan om eerste kind uit de lijst te onderzoeken mbv zoek_blad Roep zoek_blad op met het eerste kind Als de variabele niet leeg is, werd het kind gevonden en wordt het pad die in de variable opgeslagen ligt teruggegeven Anders zoeken we verder bij volgend kind (procedure roept zichzelf aan)

8 Op zoek naar een blad (4) to zoek_knoop :stad :deel_boom
if equalp :stad :deel_boom [output (list :stad)] if not namep :deel_boom [output [ ]] localmake "afdaler zoek_knoop_bij_kinderen :stad (thing :deel_boom) if emptyp :afdaler [output [ ]] output fput :deel_boom :afdaler end

9 Op zoek naar een blad (5) to zoek_knoop_bij_kinderen :stad :nageslacht
if emptyp :nageslacht [output [ ]] localmake "kind zoek_knoop :stad first :nageslacht if not emptyp :kind [output :kind] output zoek_knoop_bij_kinderen :stad butfirst :nageslacht end

10 Problemen Opzoeken van de Stad Namen: conflicteert met Provincie Namen
Opzoeken van alle steden in Namen moet ook kunnen Aan de namen van variabelen het cijfer van het niveau toevoegen: make “Namen3 [Namen Dinant]: dit is omslachtig Naar een nieuwe representatie van data

11 Nieuw representatie (1)
Abstracte voorstelling boom in een lijst Constructor maak_boom :knoopnaam :kinderen Selectors: to kinderen :knoop en to knoop_naam :knoop to is_blad :knoop

12 Nieuw representatie (2)
to maak_boom :knoopnaam :kinderen output fput :knoopnaam :kinderen End (constructor) to kinderen :knoop output butfirst :knoop end (selector) to knoop_naam :knoop output first :knoop to is_blad :knoop output emptyp kinderen :knoop end (nodige hulpfunctie)

13 Nieuwe representatie (3)
Nog twee hulpprocedures: to maak_blad :knoop output maak_boom :knoop [ ] End Vb: maak_blad :Belgie -> [Belgie] to maak_bladeren :bladeren output map [maak_blad ?] :bladeren Vb: maak_bladeren [Bergen Charleroi] -> [ [Bergen] [Charleroi] ]

14 Nieuwe representatie (4)
to boom make "land ~ maak_boom "Belgie (list (maak_boom "Vlaanderen ~ (list (maak_boom "Oost-vlaanderen maak_bladeren [Gent Lokeren])~ (maak_boom "Limburg maak_bladeren [Hassel Maaseik])))~ (maak_boom "Wallonie ~ (list (maak_boom "Henegouwen maak_bladeren [Bergen Charleroi])~ (maak_boom "Namen maak_bladeren [Dinant Namen])))) end

15 Aanpassing zoek_knoop
We moeten kunnen meegeven of we op zoek gaan naar een blad (waarbij we het pad teruggeven) of naar een interne knoop (waarbij we de deel-boom onder deze knoop weergeven. We moeten op zoek kunnen gaan naar één enkele knoop

16 Aanpassing zoek_knoop_mode
to zoek_knoop_mode :knoop :deel_boom :overzicht Als we een overzicht moeten geven EN de knoop_naam van de deel_boom is de te zoeken knoop dan geven we de deelboom terug Als de deel_boom een blad is en gelijk is aan de te zoeken :knoop dan geven we het blad terug, anders geven we de lege lijst terug Aanmaken locale variabele om kinderen te onderzoeken To zoek_knoop_bij_kinderen aanroepen om kinderen te controleren Als de locale variable leeg is, is er niets gevonden en keren we terug Bij het terugkeren met een overzicht geven we de lokale variable terug anders voegen we vooraan de lijst in de locale variabele de naam van deze deelboom toe

17 Aanpassing zoek_knoop_mode
to zoek_knoop_mode :knoop :deel_boom :overzicht if and :overzicht (equalp :knoop knoop_naam :deel_boom)[output :deel_boom] if is_blad :deel_boom ~ [ifelse equalp :knoop knoop_naam :deel_boom [output (list :knoop)] [output [ ] ] ] localmake "afdaler zoek_knoop_bij_kinderen :knoop (kinderen :deel_boom) :overzicht if emptyp :afdaler [output []] output ifelse :overzicht [:afdaler] [fput (knoop_naam :deel_boom) :afdaler] end

18 Aanpassing zoek_knoop_bij_kinderen
to zoek_knoop_bij_kinderen :knoop :nageslacht :overzicht if emptyp :nageslacht [output[]] localmake "kind zoek_knoop_mode :knoop first :nageslacht :overzicht if not emptyp :kind [output :kind] output zoek_knoop_bij_kinderen :knoop butfirst :nageslacht :overzicht End

19 Oproepen van verschillende functies
to zoek_stad :stad :boom output zoek_knoop_mode :stad :boom "false end to zoek_steden :knoop :boom output zoek_knoop_mode :knoop :boom "true to zoek_knoop :knoop :boom localmake "gevonden zoek_knoop_mode :knoop :boom "true ifelse emptyp :gevonden [output "niets] [output first :gevonden]

20 Toevoegen van een tak vanaf de wortel
to voeg_toe :boom :kind .setbf :boom (fput :kind butfirst :boom) End make "B maak_blad [Brussel] voeg_toe :land :B voeg_toe :B maak_boom "Hoofdstad leaves [Brussel Matonge] voeg_toe :B maak_boom "Hoofdstad maak_bladeren [Brussel Matonge] voeg_toe :B maak_boom "Rand maak_bladeren [Anderlecht Huizingen]

21 Besluit We kunnen nu de meest bomen opbouwen mbv de gezien methodes (constructor, selector...) Zoekmethodes zijn onafhankelijk van boom, als we de boom maar voorstellen mbv van het abstracte datatype


Download ppt "Eenvoudig voorbeeld: Steden in Belgie"

Verwante presentaties


Ads door Google