De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toelichting kaderbesluit voor de sociale huur (KSH) en nieuwe financiering (NFS2) 21 juni 2007 Tom Vanden Eede Departement RWO – Afdeling woonbeleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toelichting kaderbesluit voor de sociale huur (KSH) en nieuwe financiering (NFS2) 21 juni 2007 Tom Vanden Eede Departement RWO – Afdeling woonbeleid."— Transcript van de presentatie:

1 Toelichting kaderbesluit voor de sociale huur (KSH) en nieuwe financiering (NFS2) 21 juni 2007 Tom Vanden Eede Departement RWO – Afdeling woonbeleid

2 Afgebakend tot vraagstelling Steunpunt: –Doelgroepen –Toewijzing en leefbaarheid –Huurprijsberekening –Financiering Grote lijnen

3 Doelgroepen Mogelijke benaderingen: Duidelijk onderscheiden binnen globale doelgroep –Specifiek type van woningen mensen met handicap senioren – in verschillende gradaties –Onafhankelijk van type woning jongeren in de kern Specifieke, uitzonderlijke gevallen –Veeleer op basis van samenwerking met Welzijn daklozen ex-psychiatrische patiënten

4 Doelgroepen Huidige situatie: Duidelijk onderscheiden binnen globale doelgroep –Specifiek type van woningen niet voorzien –Onafhankelijk van type woning niet voorzien Specifieke, uitzonderlijke gevallen –Via afwijkingen aangevraagd door OCMW (daklozen) door SHM aangevraagd (momenteel via advies toezichthouder)

5 Doelgroepen Bedoeling in nieuw besluit: Initiatiefrecht bij de gemeente Duidelijk onderscheiden binnen globale doelgroep –Maximaal het aandeel van de doelgroep binnen de woonbehoeftigen –Onmogelijk exact te bepalen – naar best vermogen met ondersteuning van het Steunpunt Specifieke, uitzonderlijke gevallen –B.v. via protocols met Welzijnsactoren – afgesproken, beperkte aantallen en criteria

6 Toewijzing en leefbaarheid Huidige situatie: Bij toewijzing moet rekening gehouden worden met leefbaarheid  geen concrete reglementaire invulling  weinig of geen mogelijkheden op het terrein

7 Toewijzing en leefbaarheid Bedoeling in nieuw besluit : Stimuleren van globale aanpak, gecoördineerd door gemeente Toewijzing kan bijgestuurd i.f.v. leefbaarheid ; voorwaarden: –Afbakening van complexen met (dreigende) problematiek –Situering van de problematiek (cfr kader Steunpunt) –Weergave van de globale aanpak leefbaarheid –Duidelijke afbakening van complexen Meeste toewijzingen blijven chronologisch verlopen

8 Huurprijsberekening Huidige situatie: Huidige huurprijsberekening kent sterke stijging de voorbije jaren Betaalbaarheid komt vooral voor lagere inkomens in het gedrang Complexe berekening in het algemeen – in het bijzonder voor gezinslast

9 Huurprijsberekening

10 Principes Maximaal betalen binnen de grenzen van beter gegarandeerde betaalbaarheid Probleem van betaalbaarheid voor laagste inkomens Tegelijk soms wel erg lage huurprijzen Differentiatie naar kwaliteit Maximaal betalen binnen betaalbaarheid impliceert een gelijke prijs bij gelijk inkomen In afwijking van dit principe is er toch differentiatie gewenst naar kwaliteit, grootte, … maximaal verschil nastreven tussen woningen met hoogste en laagste marktwaarde

11 Huurprijsberekening Principes Stabiliteit tijdens looptijd contract Jaarlijkse vastgelegde indexatie, verder enkel aan te passen bij grondige renovatie Wel jaarlijkse aanpassing aan inkomens- en gezinssituatie Korting personen ten laste Momenteel: complexe combinatie van verschillende kortingen Uniforme korting = vast bedrag per persoon ten laste

12 Huurprijsberekening Concreet: 1/55 ste van het inkomen met een korting per persoon ten laste met een correctie voor de kwaliteit beperkt tot de marktwaarde

13 Huurprijsberekening vergelijking bestaand en voorgesteld - 2005

14 Financiering Primordiaal: sluitende financiering, ongeacht het huurderspubliek striktere garanties betaalbaarheid voor de huurders ↔ minder financiële ruimte voor verhuurders Daarom: tweeledig systeem Bouwsubsidie : gelijkaardig aan huidig systeem, met meer uniformiteit Gewestelijke sociale compensatie: sluitstuk ter compensatie van mogelijk inkomensverlies uit huur

15 Financiering Gewestelijke sociale correctie = bijpassing van het verschil tussen inkomsten (voornamelijk huur) en uitgaven: –leningslasten –onroerende voorheffing en andere kosten –forfaitaire vergoeding voor werking en onderhoud


Download ppt "Toelichting kaderbesluit voor de sociale huur (KSH) en nieuwe financiering (NFS2) 21 juni 2007 Tom Vanden Eede Departement RWO – Afdeling woonbeleid."

Verwante presentaties


Ads door Google