De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ICT – POWERPOINT OEFENING 2 Fevlado Federatie van Vlaamse DovenOrganisaties (vzw)

Verwante presentaties


Presentatie over: "ICT – POWERPOINT OEFENING 2 Fevlado Federatie van Vlaamse DovenOrganisaties (vzw)"— Transcript van de presentatie:

1

2 ICT – POWERPOINT OEFENING 2 Fevlado Federatie van Vlaamse DovenOrganisaties (vzw)

3 Fevlado: missie en doelstellingen Vaststelling: Dove en slechthorende mensen worden gediscrimineerd De horende samenleving heeft een verkeerd beeld over deze groep mensen Uitsluiting van doven en slechthorenden op sociaal vlak De burgerrechten van doven en slechthorenden worden niet gerespecteerd

4 Fevlado: missie en doelstellingen Wat wil Fevlado doen: Bereiken van volwaardig "burgerschap" met gelijke rechten en kansen voor iedere dove en slechthorende. Behouden en verbeteren van de taalkundige en culturele identiteit van doven en slechthorenden. Streven naar een beter zelfbewustzijn van onze groep zodat ze meer voor zichzelf kunnen opkomen en zelf kunnen beslissen over hun eigen leven. Bereiken van wederzijds respect voor iedereen: zowel doof, slechthorend als horend

5 Fevlado: missie en doelstellingen Hoe gaat Fevlado dit doen? Actief beïnvloeden van het beleid (nl. de politiek en de overheid), bewustmaken van de samenleving, aanbieden en/of ondersteunen van opleidingen, belangenverdediging en indien nodig actievoering. Informeren en ondersteunen van de taalkundige en socio- culturele gemeenschap van doven en slechthorenden. Ondersteunen, adviseren en informeren van organisaties en andere belanghebbenden over de verschillende kenmerken van doofheid (medische, taalkundige, sociale, culturele en onderwijskundige kenmerken).

6 Fevlado: missie en doelstellingen Waarom Fevlado? Fevlado leeft middenin de Vlaamse dovengemeenschap en heeft zeer veel contacten binnen en buiten Vlaanderen. Fevlado gelooft dat doven en slechthorenden voldoende sterk zijn om zichzelf te vertegenwoordigen. Deze organisatie wordt geleid door dove en slechthorende mensen en heeft voldoende experts om deze opdracht uit te voeren.

7 Fevlado: expertenwerking Cel Belangenverdediging en experten De cel belangenverdediging van Fevlado vzw bouwt het werkingsgebied van de belangenverdediging uit en volgt die op. Zij kan hierbij beroep doen op experten die gegroepeerd zijn per thema. De cel doet, na overleg met de experten, zelf een voorstel van prioriteiten voor een komend werkingsjaar die moet worden goedgekeurd tijdens de laatste Algemene Vergadering van het lopende jaar. De omschrijving van de voorbije celwerking gebeurt in het jaarverslag van Fevlado. De cel wordt gevormd door medewerkers van Fevlado. Zij komen maandelijks samen en bespreken algemene punten die de belangenverdediging aanbelangen. Op die maandelijkse vergaderingen wordt ook de stand van zaken gegeven rond verschillende thema’s die in de expertengroepen besproken worden.

8 Fevlado: ledenbeweging De ledenbeweging van Fevlado is een netwerk van: Afdelingen; Jong-Fevlado, Fevlado-Senioren, … Rechtstreeks aangesloten organisaties; VDSB Niet rechtstreeks aangesloten organisaties : regionale dovenverenigingen met hun afdelingen en kleine dovenverenigingen, die aangesloten zijn bij VDV.

9 Fevlado: ledenbeweging De bedoeling van dit netwerk is om elkaar: te ondersteunen; te begeleiden; te bemiddelen bij conflicten; socio-culturele activiteiten te helpen organiseren; te sensibiliseren; regionaal aan belangenverdediging te doen.

10 Fevlado: ledenbeweging Aansluitingsvoorwaarden: Enkel wie de missie van Fevlado onderschrijft, kan aansluiten. Concreet : enkel die organisaties die activiteiten organiseren die te kaderen zijn binnen de missie van Fevlado. Enkel ledenorganisaties kunnen aansluiten, geen diensten. Aansluitingsbijdrage van 3,50 euro per jaar Wat krijgen zij hiervoor :  Leden van de afdelingen en aangesloten organisaties ontvangen alle voordelen die verbonden zijn aan het lidmaatschap van Fevlado. Zie artikel 12.6.  Afdelingen en aangesloten organisaties: zie website

11 Fevlado: illustraties

12


Download ppt "ICT – POWERPOINT OEFENING 2 Fevlado Federatie van Vlaamse DovenOrganisaties (vzw)"

Verwante presentaties


Ads door Google