De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De wetgevende macht Charles de Montesquieu Wetgevende macht

Verwante presentaties


Presentatie over: "De wetgevende macht Charles de Montesquieu Wetgevende macht"— Transcript van de presentatie:

1 De wetgevende macht Charles de Montesquieu Wetgevende macht
Uitvoerende macht Rechterlijke macht

2 parlement Koning

3

4

5

6 Samenstelling van de wetgevende macht
Uitvoerende macht Rechterlijke macht goedkeuren bekrachtigen afkondigen Senaat + Kamer + Koning Koning & Regering Rechtbanken Belgische volk controleren

7 Samenstelling van de wetgevende macht
Uitvoerende macht Rechterlijke macht Senaat - Kamer Koning Regering Rechtbanken Belgische volk

8 Samenstelling van de wetgevende macht
Koning Uitvoerende macht Rechterlijke macht

9 Senaat - 71 Kamer - 150 Belgische bevolking

10 Kenmerken van de verkiezingen
Elke Belg heeft vanaf 18 jaar stemrecht Er is opkomstplicht Elke kiezer heeft één stem Stemming is geheim Elke Belg mag zich vanaf 21 jaar verkiesbaar stellen Er is evenredige vertegenwoordiging Het land is ingedeeld in kieskringen Op de lijsten staan evenveel mannen als vrouwen

11 Samenstelling van de kamer van volksvertegenwoordigers

12 Zetelverdeling Kamer - 150 zetels

13 Zetelverdeling Kamer - 150 zetels
Antwerpen: zetels Brussel-Halle-Vilvoorde: 22 zetels Oost-Vlaanderen: 20 zetels Henegouwen: zetels West-Vlaanderen: 16 zetels Luik: zetels Limburg: zetels Leuven: zetels Waals-Brabant: zetels Namen: zetels Luxemburg: zetels

14 West-Vlaanderen (16 zetels)
Zetelverdeling Kamer zetels West-Vlaanderen (16 zetels)

15 West-Vlaanderen (16 zetels)
Zetelverdeling Kamer zetels West-Vlaanderen (16 zetels)

16 93 zetels 62% 38% min. 76 zetels

17 Samenstelling Kamer per taalgroep
88 62 Bijzonder meerderheid Meerderheid van TG aanwezig: Meerderheid ja-stem in TG: 2/3 v/d stemmen moet ja-stem: 45 32 23 17 2/3 van 77 = 52 ja-stemmen

18 Samenstelling van de senaat

19 Samenstelling van de senaat
De Senaat telt 74 leden: 40 rechtstreeks verkozen senatoren 25 Nederlandse kiescollege 15 Franse kiescollege 21 gemeenschapssenatoren 10 Nederlandstalige 10 Franstalige 1 Duitstalige 10 gecoöpteerde senatoren 6 Nederlandstalige 4 Franstalige 3 senatoren van rechtswege

20 Samenstelling van de senaat
5 2 6 4 8 14 7 4 13 7

21

22 Samenstelling Senaat per taalgroep
De Senaat telt 74 leden: 40 rechtstreeks verkozen senatoren 25 Nederlandse kiescollege 15 Franse kiescollege 21 gemeenschapssenatoren 10 Nederlandstalige 10 Franstalige 1 Duitstalige 10 gecoöpteerde senatoren 6 Nederlandstalige 4 Franstalige 3 senatoren van rechtswege 41 Nl 29 Fr

23 Bevoegdheden van de wetgevende macht
Maken van wetten Goedkeuren van internationale verdragen Controleren van de uitvoerende macht Onderzoeken van probleemsituaties – onderzoekscommissies Wijzigen van de grondwet

24 Bevoegdheden van de wetgevende macht
Parlement Parlement Parlement Kamer = Senaat Kamer Kamer Senaat - Wijziging grondwet - Naturalisaties Al de rest - Statuut Gem. / Gew. - Aansprak. van Ministers - Goedkeur. internat. verd. - Begroting - Organisatie Rechtbank. - Legercontingent opgesomd in art. 77 G.W. opgesomd in art. 74 G.W.

25 Bevoegdheden van de Koning (wetgevende macht)
(Regering) Initiatiefrecht Voorontwerp indienen bij het parlement Amenderingsrecht Voorstellen tot wijziging indienen Bekrachtigen van wetten Verklaart zich akkoord met de gestemde tekst

26

27 Goedkeuren van internationale verdragen
Een verdrag komt in zes fasen tot stand: Onderhandeling door vertegenwoordigers van regeringen Ondertekening van de tekst door de Koning Voorlegging van tekst aan parlement Goedkeuring door parlement Ratificering door de Koning Bekendmaking in Belgisch staatsblad

28 Controle op de federale regering
De Kamer kan op drie manieren de regering controleren: Het interpellatierecht Parlementslid stelt vragen aan de minister antwoorden De vertrouwensstemming Parlementslid Motie van wantrouwen - gestemd - regering De regering Motie van vertrouwen - gestemd - regering Goedkeuring van de begroting

29 Parlementaire onderzoekscommissie
Kamer - Senaat kunnen een Onderz. Com. oprichten: bestaat uit beperkt aantal parlementsleden probleem in de maatschappij onderzoeken oplossingen pakket van mogelijkheden: deskundigen aanstellen getuigen ondervragen rechterlijke macht inschakelen kan niemand in beschuldiging stellen / veroordelen vb: ‘Bende-commissie’, ‘commissie Dutroux’

30 Wijzigen van de grondwet
Kamer - Senaat kunnen de grondwet wijzigen: strenge procedureregels drie grote fasen: Herzieningsverklaring: stemming over te wijzigen artikelen Ontbinding parlement verkiezingen Nieuw parlement kan de herzieningsartikelen stemmen met een grondwettelijke meerderheid Aanwezigheidsvereiste: 2/3 v/d leden – aanwezig zijn Meerderheidsvereiste: 2/3 v/d stemmen: ja-stem

31 Wijzigen van de grondwet
Kamer van Volksvertegenwoordigers: 150 leden 2/3 van 150 moeten aanwezig zijn: min. 100 leden goedkeuring door 2/3 van de aanwezigen vb 1) Aanwezig: 129 Ja-stem: 88 goedgekeurd (2/3 van 129 = 86) vb 2) Aanwezig: 135 Ja-stem: 89 niet goedgekeurd (2/3 van 129 = 90) vb 3) Aanwezig: 141 Ja-stem: 94 goedgekeurd (2/3 van 129 = 94)


Download ppt "De wetgevende macht Charles de Montesquieu Wetgevende macht"

Verwante presentaties


Ads door Google