De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Medicatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Medicatie."— Transcript van de presentatie:

1 Medicatie

2 Medicatie Bij de overdracht van een patiënt tussen zorgaanbieders is het volledig en verwerkbaar doorgeven van het medicatieoverzicht essentieel. Het actuele medicatieoverzicht is de verzameling van alle relevante beschrijvingen van het gebruik van medicamenten van een patiënt op het moment van overdragen. Dit vermeldt alle (medicatie) producten die zijn voorgeschreven, verstrekt, toegediend en/of gebruikt bij de behandeling van een patiënt in een specifieke periode, die in principe altijd het moment van overdracht zal omvatten. Het overzicht toont alle gebruikte, voorgeschreven en afgeleverde medicatie waarvan geen theoretische einddatum bekend is of waarvan de theoretische einddatum later is dan de huidige datum of de einddatum valt in een specifieke periode (de richtlijn ‘medicatieoverdracht in de keten’ vermeldt een periode van 6 maanden ). Bij ontslag uit een ziekenhuis toont het overzicht alle gedurende ziekenhuisopname voorgeschreven en toegediende medicatie. Van ieder voorgeschreven product wordt de voorgenomen of uitgevoerde dosisinformatie weergeven: de startdatum en tijd en eventuele stopdatum en tijd of totaal aantal giften , toedieningsschema (frequentie of interval, toedieningstijden, relatie met maaltijden e.d.), de keerdosis, toedieningssnelheid of –duur (voor infusen), en de toedieningweg. Ook wordt eventueel aangegeven of het 'zo nodig' medicatie betreft en onder welke voorwaarde het middel dan gebruikt dient te worden en hoe hoog dan de afgesproken maximale dosis in een periode is. Zo mogelijk wordt de reden of indicatie van starten/stoppen/wijzigen het product vermeld. Ook medicatie waarvan het gebruik tijdelijk onderbroken is wordt vermeld. Aangegeven kan worden of het (poli)klinische medicatie, voor thuis voorgeschreven medicatie of anamnestische informatie van gebruik (uit de medicatieverificatie) betreft. Van ieder medicament kan ook het tijdstip van de laatste gift of het laatste gebruik vermeld worden, en een overzicht van de recente toedieningsregistratie. De herkomst van de informatie wordt aangegeven door voor respectievelijk voorschriften, verstrekkingen, toedieningen en medicatiegebruik de voorschrijver (arts), verstrekker (apotheker) en toediener (bv. verpleegkundige) of informant te vermelden. Medicatie

3 Doel Het doorgeven van medicatiegegevens is een zeer belangrijk onderdeel van een medische overdracht. Het raakt de kern van patiëntveiligheid. Behandeling met medicamenten is een door behandelaars in continuïteit aan elkaar doorgegeven taak. Bij overdracht van medicatiegegevens moeten zorgprofessionals in de samenwerkende keten altijd over een actueel medicatieoverzicht beschikken. De ontvanger moet de overgedragen informatie kunnen gebruiken om het eigen medicatiebeleid op te stellen. De inhoud van de medicatieoverdracht moet overeenstemmen met de afspraken die gemaakt zijn in de landelijke richtlijn medicatieoverdracht en de andere in de onderbouwing genoemde standaarden. Medicatie

4 Toelichting (1) Medicatieregel Indicatie Status Actief Gestopt
Onderbroken Product (Geneesmiddel) Productcode (G-standaard) Product Specificatie (verplicht wanneer de productcode ontbreekt: Farmaceutische vorm (tablet, injectievloeistof enz.) Product Naam (bij ‘vrije tekst’ medicatie het enige gebruikte gegevensveld) Merknaam Ingrediënten Ingrediëntcode Sterkte (Hoeveelheid, dosis) Gebruiksanamnese(uit medicatieverificatie) Dosering (zie volgende dia) Bron (bv. patiënt) Voorschrift Dosering (zie volgende dia ) Voorschrijver (bv. arts, physician assistant, verloskundige, tandarts) Aflevering (hoeveelheid, datum, verstrekker) Toediening (laatste toedieningstijdstip, toegediende hoeveelheid, toedieningsweg, toediener) Legenda: Rubriek (bestaande uit meer informatie-elementen) Informatie-element binnen een rubriek Mogelijke waarde van een informatie-element (bij volledige opsomming) Medicatie

5 Toelichting (2) Medicatieregel Indicatie Status Actief Gestopt
Onderbroken Product (Geneesmiddel) Productcode (G-standaard) Product Specificatie (verplicht wanneer de productcode ontbreekt: Farmaceutische vorm (tablet, injectievloeistof enz.) Product Naam (bij ‘vrije tekst’ medicatie het enige gebruikte gegevensveld) Merknaam Ingrediënten Ingrediëntcode Sterkte (Hoeveelheid, dosis) Gebruiksanamnese(uit medicatieverificatie) Dosering (zie volgende dia) Bron (bv. patiënt) Voorschrift Dosering (zie volgende dia ) Voorschrijver (bv. arts, physician assistant, verloskundige, tandarts) Aflevering (hoeveelheid, datum, verstrekker) Toediening (laatste toedieningstijdstip, toegediende hoeveelheid, toedieningsweg, toediener) Legenda: Rubriek (bestaande uit meer informatie-elementen) Informatie-element binnen een rubriek Mogelijke waarde van een informatie-element (bij volledige opsomming) Medicatie

6 Toelichting (2) Dosering
Startdatum, Einddatum, Gebruiksduur (kan gebruikt worden als exacte startdatum niet bekend is) Aantal Toedieningen (eenmalige medicatie) Keerdosis Inloopsnelheid, toedieningsduur (bv. Bij infusen) Aanvullende toelichting Zo nodig indicator, criterium, maximum per dag Toedieningsschema Frequentie (bv. 2x/dag), interval (bv. Elke 8 uur) Weekdagen Dagdeel, toedientijd Legenda: Rubriek (bestaande uit meer informatie-elementen) Informatie-element binnen een rubriek Mogelijke waarde van een informatie-element (bij volledige opsomming) Medicatie

7 Voorbeeld Overzicht, gegenereerd op Medicatie


Download ppt "Medicatie."

Verwante presentaties


Ads door Google