De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie"— Transcript van de presentatie:

1 Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie
WSNS Geldrop e.o. Implementatie Bijeenkomst 4

2 Doelstellingen Na deze bijeenkomst: Weet je wat het maken van trendanalyses inhoudt en welke overzichten uit ParnasSys je hiervoor kunt gebruiken Heb je de gegevens van je eigen school geanalyseerd Heb je een koppeling gemaakt van de conclusies uit de analyses naar het rekenbeleid

3 Informatie vooraf Bs. De Bron
Bs. Johannes/ Den Boogerd = De Kersentuin Bs. ‘t Klokhuis Bs. De Nieuwe Linde Bs. De Beneden Beekloop Én Dirk Hezius Merlebos St. Jozef

4 Trendanalyses Scholen die opbrengstgericht werken laten beschikbare data richtinggevend zijn voor het geven en verbeteren van hun onderwijs op schoolniveau, groepsniveau en leerlingniveau Trendanalyses = waarnemen en constateren Trends  analyse  plan

5 Trendanalyse niveaus school groep leerling Schoolplan
Rekenverbeterplan Rekenbeleid school groep Groepsplan Groepsplan Handelingsplan leerling 5

6 Opbrengstgericht werken - voorwaarden
Visie en cultuur Toetsresultaten zeggen iets over de kwaliteit van het gegeven onderwijs. Bespreken van resultaten geeft ons inzicht Not to blame or to shame Administratie en organisatie De juiste gegevens op het juiste moment beschikbaar Duidelijke structuur in besprekingen en verantwoordelijkheden

7 Trendanalyses Waar is toch die speld??

8 Stap 1: afbakenen De fase vóór analyseren is gerichte onderzoeksvragen stellen: wat wil je weten en welke informatie heb je daarvoor wel/niet nodig?

9 Stap 1: afbakenen Standaard onderzoeksvragen:
Zijn er in de resultaten van de Eindtoets trends te constateren? Zijn er in de resultaten van de LVS-toetsen trends te constateren per leerjaar? Zijn er in de resultaten van de LVS-toetsen trends te constateren in het verloop van groep 3 naar 8? Zijn de resultaten van de (a) LVS-toetsen en (b) de Eindtoets voor de hele groep leerlingen zoals verwacht mag worden volgens de inspectie-/bestuurs-/school-/ groepsnorm?

10 Stap 1: afbakenen Maar ook:
Is er een verschil in gerealiseerde prestaties tussen instromers en de gehele groep? Wat is het effect van de ingevoerde rekenmethode in 2008/2009? Wat is het effect van het verhogen van de lestijd bij rekenen vanaf 2009/2010? Zijn de C-D-E-scores afgenomen naar aanleiding van de teamscholing rondom het directe instructiemodel in 2007/2008?

11 Stap 1: afbakenen Onderzoeksvragen rekenbeleid:
Voldoen we voor rekenen aan de norm zoals we bij onze populatie mogen verwachten? Eindopbrengsten en tussenopbrengsten Eigen doelstellingen Inspectie Bestuur Zijn er trends in de resultaten zichtbaar? Eindtoets Groepsverloop 3-8 Per leerjaar

12 Cito eindtoets Voldoen we voor rekenen aan de norm zoals we bij onze populatie mogen verwachten? Zijn er trends in de resultaten zichtbaar? Schoolrapport correctie LG (evt. inspectiekaart ParnasSys) Standaardscore Vanaf 2012 ondergrens inspectie vastgesteld Totale score Score Rekenen-Wiskunde Scores subcategoriëen

13

14 Cito Eindtoets - Rekenen
Voorbeeld rekenen 2008: -0,6 2009: 0,3 2010: -0,4 2011: -0,6 Analyse: De trend is licht dalend en zal waarschijnlijk geheel onder het gemiddelde liggen. In 2008, 2010 en 2011 werden (sterk) ondergemiddelde prestaties gerealiseerd. In 2009 een bovengemiddelde prestatie. Conclusie: De prestaties van de hoofdcategorie rekenen liggen over het algemeen sterk onder het gemiddelde. Een analyse van de subcategorieën is noodzakelijk om gerichte inhoudelijke keuzes te maken om de rekenprestatie te verbeteren.

15 Cito eindtoets Schrijven van teksten: 15% Spelling van ww: 5%
Spelling van niet-ww: 5% Begrijpend lezen: 15% Woordenschat: 10%

16 Cito LVS Voldoen we voor rekenen aan de norm zoals we bij onze populatie mogen verwachten? ParnasSys: Inspectiekaart Niveaugrafiek school ( ) Zijn er trends in de resultaten zichtbaar? Per leerjaar (bijv. alle groepen 3 van de afgelopen vier jaar): ParnasSys: Niveaugrafiek school (afgelopen vier jaren onder elkaar) Per jaargroep (verloop van één groep van 3 tot en met 8): ParnasSys: Niveaugrafiek groep

17 Cito LVS CITO niveau % landelijk Cito Niveau Kleur Niveau waarde A 25%
20% Blauw 5,0-4,1 B II Groen 4,0-3,1 C III Oranje 3,0-2,1 D 15% IV Rood 2,0-1,1 E 10% V 1,0-0

18 Aan de slag! Antwoorden op de onderzoeksvragen (alleen constateren!)
Analyseren en conclusies formuleren Vertalingen naar rekenbeleid: Schooldoelstellingen Acties met het team Wie kijkt wanneer naar opbrengsten?

19 Terugkoppeling en Vervolg
Korte uitwisseling Volgende keer: Format rekenbeleid verder vullen waar mogelijk Samenwerking binnen de school Inleveren portfolio’s eigen school

20 Terugblik


Download ppt "Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie"

Verwante presentaties


Ads door Google