De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisregistratie Ondergrond

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisregistratie Ondergrond"— Transcript van de presentatie:

1 Basisregistratie Ondergrond
Robert Jan van Leeuwen (TNO) Landelijke LIB bijeenkomst

2 Wouts vragen Wat is de BRO? Wie is de opdrachtgever/nemer?
Wat beoogt de BRO? Wat is het concrete doel? Wat zijn de werkzaamheden/aandachtpunten? Wat is de planning? Landelijke LIB bijeenkomst

3 BRO? Basis Registratie Ondergrond
Een landelijke database met gegevens onder bodem en ondergrond Voortbouwend op de registraties DINO (TNO) en BIS (Alterra) Vrij raadpleegbaar voor iedereen Maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties Verplichte aanlevering en verplicht gebruik voor overheden Landelijke LIB bijeenkomst

4 Opdrachtgever …..? De ministerraad heeft op 12 december 2008 besloten tot de instelling van de basisregistratie ondergrond (BRO) Opdrachtnemer= Ministerie van VROM Projectleiding wetgeving VROM Projectleiding inhoud en ICT is TNO (DINO) Stuurgroep Begeleidingsgroep Landelijke LIB bijeenkomst

5 Wat beoogt de BRO? Bodem- en ondergrondgegevens zijn van toenemend belang voor de Nederlandse samenleving Informatie over de ondergrond is versnipperd en slecht toegankelijk Ontsluiting van de gegevens van de ondergrond voor alle sectoren Landelijke LIB bijeenkomst

6 De sectoren Landelijke LIB bijeenkomst

7 Concreet doel? Bron- Gebruikers houders U I N T BRO Wat doet de BRO
Landelijke LIB bijeenkomst

8 Wie is wie? Registerhouder (VROM) Registerbeheerder (TNO) Bronhouders
Bestuursorganen TNO, nl. DINO-data Alterra nl voor BIS-data Gebruikers Bedrijfsleven Overige organisaties Burgers Landelijke LIB bijeenkomst

9 Uitgangspunten Verwerking volledig automatisch via webservices
Het uitwisselingsformaat is conform IMBRO Er is 1 uitwisselingsformaat per gegevenstype Landelijke LIB bijeenkomst

10 Ideaal beeld BRO webservices geïntegreerd in clientprocessen
Iedere wijziging bij de bron wordt real-time verwerkt (atomaire gegevensuitwisseling i.p.v. bulk) De inhoud van bestanden wordt in alle details voor de buitenwereld ontsloten (volledige extractie) Alle gemandateerde leveranciers zijn aangesloten Hoe doet de BRO zijn werk Ideaal beeld Landelijke LIB bijeenkomst

11 Wat valt er nu wel/niet onder de BRO?
de gegevenstypen die per 1 januari 2009 in de bestaande systemen van Alterra (BIS) en TNO (DINO) zitten en betrekking hebben op de ondergrond de gegevenstypen die genoemd zijn in de MKBA (2006) NIET de gegevenstypen uit het domein archeologie, muv van boringen de gegevenstypen uit het domein milieukwaliteit, mogelijk muv boringen Landelijke LIB bijeenkomst

12 Objecttypen BRO Verkenning Een locatie in Nederland of het Nederlandse deel van het continentale plat, waar de opbouw van de ondergrond verkend is door middel van een waarneming op een punt, langs een lijn of in een vlak. Model Schematisatie van de opbouw van de ondergrond. Infrastructuur Door de mens in de ondergrond aangebrachte (hulp)constructie (géén nutsleidingen e.d. op land) (soms virtueel) Gebruiksrecht Een recht dat door het bevoegde gezag is verleend voor het op een bepaalde wijze gebruiken van de ondergrond (hieronder vallen ook de voorkomens). Landelijke LIB bijeenkomst

13 Werkzaamheden: 5 clusters dataprojecten
BIS Alterra Grondwater en Bodem Ondiepe geologie Mijnbouwwet Modellen Landelijke LIB bijeenkomst

14 Aandachtpunten Intern Ontwerpen van de organisatie = reorganisatie
Ontwerpen van het ICT-systeem Extern Communicatie Standaardisatie Landelijke LIB bijeenkomst

15 Globale planning 01/09 07/09 01/11 01/12 01/13 Detailleringsfase Invoeringsfase Realisatiefase Afrondingsfase In de detailleringsfase zijn we bezig geweest met - Opstellen van de wettekst - Vaststellen van de inhoud van het register - Bestuderen van de specs van het stelsel van basisregistraties opgesteld door ICTU. Mocht bij dit plaatje het idee ontstaan dat we tot januari 2013 de tijd hebben, dan wil ik dat snel corrigeren. BRO sluit aan bij gebruikelijke fasering basisregistraties Deadline wetsvoorstel: kerstreces 2009 Planningshorizon NUP: 1 januari 2011 Landelijke LIB bijeenkomst

16 Prioriteiten voor 2010 BIS Alterra Bodemkundige boringen
Bodemkundige profielopnamen Grondwater en Bodem Monitoring grondwaterkwantiteit Monitoring grondwaterkwaliteit Ondiepe geologie Geomechanische sonderingen Mijnbouwwet Putten en productiecijfers Landelijke LIB bijeenkomst


Download ppt "Basisregistratie Ondergrond"

Verwante presentaties


Ads door Google