De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STAPPENPLAN BESTUURLIJKE EN FINANCIELE ASPECTEN Voorpublicatie Instrumentarium passend onderwijs November 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STAPPENPLAN BESTUURLIJKE EN FINANCIELE ASPECTEN Voorpublicatie Instrumentarium passend onderwijs November 2011."— Transcript van de presentatie:

1 STAPPENPLAN BESTUURLIJKE EN FINANCIELE ASPECTEN Voorpublicatie Instrumentarium passend onderwijs November 2011

2 Colofon Deze presentatie is gebaseerd op de inhoud van een brochure die zal verschijnen in de reeks Instrumentarium Passend Onderwijs. Zodra wettelijke en beleids-kaders zijn vastgesteld, zal de brochure verschijnen. In deze voorpublicatie wordt de inhoud op hoofdlijnen alvast gepubliceerd.

3 Mijlpalen 1 augustus 2012Wetsvoorstel in werking, waarschijnlijk. 1 november 2012Bestuurlijke inrichting nieuw swv rond: rechtspersoon bij notaris en bestuur en toezicht geregeld. 1 maart 2013Ondersteuningsplan nieuw swv gereed. Overleg met gemeente. Indienen bij Inspectie. Ondersteuningsplan gaat in op 1 augustus 2013. 1 augustus 2013 Start zorgplicht en bekostiging nieuwe swv opheffing REC’s en einde bekostiging huidige swv Vorm volgt inhoud: Bepaal de visie op onderwijsondersteuning en kies de bestuurlijke inrichting die daarbij past.

4 Stappenplan I Ori ë ntatiefasenajaar 2011 II Voorbereidingsfasenov/maart 2012 III Besluitfase Iapril 2012 IVUitwerkingsfaseapril/mei 2012 VBesluitfase IIjuni/juli 2012 VIInrichtingsfasesept/okt 2012 Transitiefasejan-aug2013

5 Oriëntatiefase najaar 2011 Schoolbesturen om tafel. Cluster 3,4Vestiging in regio: deelname verplicht. Geen vestiging in regio, wel leerlingen uit regio: recht op deelname. Intentieverklaring Werkorganisatie Projectbegroting

6 Werkorganisatie Beslissers Bijvoorbeeld een stuurgroep met in ieder geval besturen RegisseurVoorbereidingsgroep of projectleider DeelnemersDirecteuren, zorgfunctionarissen, gemeente, jeugdzorg, ouders, MR-vertegenwoordigers.

7 Voorbereidingsfase nov 2011 /maart 2012 Ontwikkeling hoofdlijnennotitie: -De visie en het gewenste ondersteuningsscenario (wat voor samenwerkingsverband willen wij zijn?) -De gewenste bestuurlijke vormgeving (welk bestuursmodel past daarbij, keuze beslispunten) -Hoofdlijn van de gewenste ondersteuningsstructuur en uitgangspunten voor ondersteuningsplan oOndersteuningsstructuur (zorgvoorzieningen, procedure en criteria toedelen ondersteuning, toelaatbaarheid (v)so) oPersoneel (expertisefunctie, werkgeverschap) oFinancieel (hoofdlijn begroting) oMedezeggenschap o(Huisvesting en materieel). De stuurgroep stelt de hoofdlijnennotitie vast en legt dit als voorstel voor aan de deelnemende schoolbesturen.

8 Besluitfase 1 april 2012 De deelnemende schoolbesturen en de medezeggenschapsorganen geven aan of zij zich kunnen vinden in de opgestelde hoofdlijnennotitie. Verwerken van commentaar. Nieuwe opdracht aan voorbereidingsgroep: uitwerking hoofdlijnennotitie.

9 Uitwerkingsfase april/mei 2012 bestuurlijk/juridische documenten (statuten, bestuursreglement, managementstatuut) organisatie van het samenwerkingsverband (functies, procedure voor personele bezetting) inrichting van de ondersteuningsstructuur

10 Besluitfase 2 juni/juli 2012 De stuurgroep legt de deelnemende schoolbesturen de documenten ter besluitvorming voor en geeft voldoende ruimte voor het raadplegen van de medezeggenschapsorganen.

11 Inrichtingsfase sept/okt 2012 Stuurgroep wordt vervangen door bestuur in oprichting. Rechtspersoon notarieel oprichten. Benoemen coördinator of directeur. Start ontwikkeling ondersteuningsplan; gereed per 1 maart 2013. Uitwerking en realisatie hoofdlijnennotitie: – Ondersteuningsstructuur – Personeel – Financieel – Medezeggenschap – Huisvesting en materieel – Operationaliseren (DUO, UWV, Belastingdienst, ABP, etc)

12 Ontwikkeling: Harry Nijkamp, Veronique Janssen


Download ppt "STAPPENPLAN BESTUURLIJKE EN FINANCIELE ASPECTEN Voorpublicatie Instrumentarium passend onderwijs November 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google