De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

28-12-2009 Powerpoint template Gemeente Maasdriel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "28-12-2009 Powerpoint template Gemeente Maasdriel."— Transcript van de presentatie:

1 Powerpoint template Gemeente Maasdriel

2 CONCEPT PRESENTIE Commissie Ruimte Verordening Wet geurhinder en veehouderij
Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel

3 Inhoud Inleiding Wettelijk kader Quickscan Beleidskeuzes Gebiedsvisie
Verordening en conclusies Vragen uit de zaal Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel

4 Inleiding Waarom een geurverordening? Voorwaarden:
Ontwikkelen ruimtelijke plannen o.b.v. verantwoord geurbeleid Voorwaarden: Veehouderijen worden NIET beperkt in ontwikkelingsmogelijkheden Vaststellen passende individuele geurnormen per ontwikkelingsgebied Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel

5 Wettelijk kader Wet geurhinder en veehouderij
Categorie geurgevoelig object Wettelijke geurnorm Range gemeentelijke geurnorm Bebouwde kom 2 0,1 – 8 Buiten de bebouwde kom 8 2 – 20 Wettelijke afstand Afwijking vaste afstand 100 meter 50 meter 25 meter Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel

6 Wettelijk kader 1. Bij het bepalen van de andere waarde of afstand, bedoeld in artikel 6, betrekt de gemeenteraad in elk geval: de huidige en de te verwachten geursituatie vanwege de veehouderijen in het gebied; b. het belang van een geïntegreerde aanpak van de verontreiniging, en c. de noodzaak van een even hoog niveau van de bescherming van het milieu. 2. Bij het bepalen van de andere waarde of afstand betrekt de gemeenteraad tevens: a. de gewenste ruimtelijke inrichting van het gebied, of b. de afwijkende relatie tussen geurbelasting en geurhinder. Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel

7 Wettelijk kader Afwijking landelijke normen mogelijk door:
Onderbouwing in gebiedsvisie Opstellen verordening Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel

8 Wettelijk kader Wet ruimtelijke ontwikkeling (Wro)
Omgekeerde werking : Gebiedsontwikkelingen mogen niet belemmerend werken op de ontwikkeling van veehouderijen. Waarborging ‘Aanvaardbaar woon- en leefklimaat’ Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel

9 Wettelijk kader RO - spoor door bijvoorbeeld: Aanpassen bouwblok
Beperken gebouwhoogtes Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel

10 Quickscan Inventarisatie m.b.v. Quickscan Huidige situatie
Maximale ontwikkeling Huidige situatie is de situatie volgens de milieuvergunning Maximale ontwikkeling is de maximale uitbreidingsmogelijkheid t.a.v. geur Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel

11 Quickscan Voorgrondbelasting Achtergrondbelasting 8 ou 2 ou 2 ou 2 ou
Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel

12 Quickscan Stappen quickscan:
Toekomstvisie gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in gemeente Gegevens verzamelen veehouderijen en geurgevoelige objecten Berekenen huidige en maximale situatie en grafisch weergeven geursituatie Analyse geursituatie in relatie tot toekomstvisie Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel

13 Ontwikkelingsgebieden
Overzicht Ontwikkelingsgebieden Powerpoint template Gemeente Maasdriel

14 Invoegen overzicht veehouderijen en GGO
geurgevoelige objecten Invoegen overzicht veehouderijen en GGO Powerpoint template Gemeente Maasdriel

15 Overzicht Veehouderijen en geurgevoelige objecten

16 Achtgrondbelasting Huidige situatie 28-12-2009
Powerpoint template Gemeente Maasdriel

17 Achtgrondbelasting Maximale situatie

18 Quickscan Conclusie quickscan: Knelpunten aanwezig
Wettelijke geurnormen bieden te weinig ruimte voor ontwikkeling Wettelijke geurnormen zorgen daar voor een “overbelaste” situatie Gebiedsvisie en verordening mogelijk oplossing voor een deel van de gewenste ontwikkelingen Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel

19 Quickscan Aantal bedrijven wat geur betreft geen uitbreidingsmogelijkheden. Uitbreiding a.g.v. geurbeperkende maatregelen zijn buiten beschouwing gelaten! Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel

20 Beleidskeuzes Veehouderijen niet (meer) beperken
Ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken binnen grenzen van Wgv Geen generieke verhoging geurnorm buitengebied ter bescherming geurgevoelige objecten Voor toekomstige actualisatie verordening geldt “Nee, tenzij principe” Afwijkingen te overwegen indien deze ondersteund worden door ZLTO en LTO Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel

21 Gebiedsvisie Stappen gebiedsvisie
Gedetailleerde gegevens verzamelen uit milieudossiers veehouderijen Berekenen huidige situatie en maximale groei, grafisch weergeven Analyse geursituatie in relatie tot ontwikkelingsgebieden Vaststellen passende geurnormen per ontwikkelingsgebied Overleg buurgemeenten Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel

22 Gebiedsvisie Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel

23 Gebiedsvisie 2 ou 8 ou Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel

24 Conclusies en overweging
Rekening houden met maximale uitbreidingsmogelijkheden veehouderijen ten aanzien van geur Passende individuele geurnormen voor deelgebieden Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel

25 Conclusies en overweging
Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel

26 Conclusies en overweging
Ter plaatse van ontwikkelingsgebieden vastleggen van maximaal geldende geurnorm in geurverordening Terug brengen vaste afstanden: Van 100 m naar 50 m binnen bebouwde kom Van 50 m naar 25 m buiten bebouwde kom Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel

27 Conclusies en overweging
Gevolgen geurverordening veehouderijen: Potentieel meer mogelijkheden extensieve veehouderijen !! Intensieve veehouderijen worden rechten en uitbreidingsmogelijkheden niet aangetast !! Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel

28 Afsluiting Vragen ? Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel

29 Powerpoint template Gemeente Maasdriel


Download ppt "28-12-2009 Powerpoint template Gemeente Maasdriel."

Verwante presentaties


Ads door Google