De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 2 Verbanden tussen patronen Paragraaf 6 t/m 9

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 2 Verbanden tussen patronen Paragraaf 6 t/m 9"— Transcript van de presentatie:

1

2 Hoofdstuk 2 Verbanden tussen patronen Paragraaf 6 t/m 9

3 Ontwikkeling en werk (par. 6)
Inhoud De Samenhang: Ontwikkeling en werk (par. 6) Ontwikkeling en demografie (par. 7) Ontwikkeling en verstedelijking (par. 8)

4 Ontwikkeling en werk (par. 6)
Inhoud De Samenhang: Ontwikkeling en werk (par. 6) Ontwikkeling en demografie (par. 7) Ontwikkeling en verstedelijking (par. 8)

5 Ontwikkeling en werk (par. 6)
Inhoud De Samenhang: Ontwikkeling en werk (par. 6) Ontwikkeling en demografie (par. 7) Ontwikkeling en verstedelijking (par. 8)

6 Ontwikkeling van de beroepsbevolking
Economische geschiedenis van de wereld: 3 veranderingen Agrarische revolutie: overgang van jagen en verzamelen naar landbouw( niet- sedentair naar sedentair) 2 Industriële revolutie 1850: overgang van handarbeid naar grootschalige ‘fabrieksmatige’ productie stoommachine) Uitstoot landbouw naar industrie Mechanisering + schaalvergroting van de landbouw Vanaf 60-er jaren: door mechanisering, automatisering en uitschuiving van productie secundaire sector kleiner 3 Opkomst dienstenmaatschappij. Doorschuiven in sectoren

7 Samenhang: beroep en welvaart
Zeg in een ‘hoe-hoe’-zin wat de samenhang is tussen welvaart en verdeling beroepsbevolking

8 Antwoord Hoe rijker, hoe minder mensen werken in de landbouw en hoe meer in de dienstensector Hoe armer, hoe meer mensen werken in de landbouw en hoe minder in de (formele) dienstensector

9 Opschuiving in de sectoren

10 Doorschuiving in de sectoren
Welk land is dit: Nederland, Tunesië of Ghana? Ghana Welk land is dit: Nederland, Tunesië of Ghana? Nederland

11 Internationale arbeidsdeling
Door internationalisering/globalisering raken gebieden steeds meer met elkaar verweven. Dit leidt o.a. tot internationale arbeidsdeling. = de specialisatie van werkgelegenheid in de verschillende delen van de wereld

12 Theepluk in Kenia Verbanden in landschap?
Wat zijn de drie nadelen als agrarische grondstoffen de handelsbalans beheersen?

13 Antwoorden vragen “theepluk in kenia”
Verbanden in landschap: bewoningsconcentratie Drie nadelen: Prijzen van grondstoffen stijgen i.h.a. mindersnel dan prijzen van eindproducten (ruilvoet) Prijzen van grondstoffen kunnen sterk wisselen Bij handelsgewassen (agrarisch) bestaat de kans op misoogsten

14 Ontwikkeling en demografie (par. 7)
Inhoud De Samenhang: Ontwikkeling en werk (par. 6) Ontwikkeling en demografie (par. 7) Ontwikkeling en verstedelijking (par. 8)

15 Let op: BOX 2 Demografisch transitiemodel is erg belangrijk

16 Bevolkingsgroei Natuurlijke bevolkingsgroei = verschil geboorte –en sterftecijfer Geboortecijfer = aantal geboortes per 1000 inwoners Sterftecijfer = aantal sterfgevallen per 1000 inwonwers Daarnaast bepaalt immigratie en emigratie mede de bevolkingsgroei ( migratiesaldo : vertrek cq vestigingssaldo) Groei wereldbevolking: Groei steeds sneller Groei niet overal even snel (ontwikkelde -en ontwikkelingslanden 1 : 15)

17 Samenhang: Ontwikkeling en demografie
Zeg in een ‘hoe-hoe’-zin hoe de samenhang is tussen welvaart, bevolkingsgroei en vruchtbaarheid

18 Antwoord Hoe lager de welvaart, hoe hoger de vruchtbaarheid en hoe sneller de natuurlijke bevolkingsgroei.

19 Vruchtbaarheid vrouwen daalt
Vraag: De natuurlijke bevolkingsgroei de wereld neemt af van 23 per 1000 naar 16 per 1000 tussen 1970 en 2002. Relatieve groei neemt dus af. Absolute groei gaat nog door. Verklaar dat.

20 Antwoord De moeders van morgen zijn al geboren Hun vruchtbaarheid neemt af, d.i. het aantal levendgeboren kinderen per 1000 vrouwen van jaar Om een generatie te vervangen moet een vrouw 2.1 kinderen krijgen In het westen ligt dat lager, maar in veel ontwikkelingslanden ligt dat tussen de 4 en 5. Totaal dus nog ruim boven 2.1

21 Demografische transitie=dem. Overgang in BOX 2
Waar hoort wat?

22 Waarom is de vruchtbaarheid in ontwikkelings- landen veel hoger dan in rijke landen?
1 Verschil in leeftijdsopbouw 2 Verschil in opleiding 3/4 Invloed religie en cultuur 5 Verschil in zuigelingensterfte E Verschil in welvaart/armoede

23 De positie in demografische transitiemodel blijkt ook uit de leeftijdsdiagrammen
vergrijzing evenwichtig zeer jong

24 Welke ontwikkelingen zijn zichtbaar in een leeftijdsdiagram?
A Politieke onrust, oorlog en rampen B Verandering in vruchtbaarheid C Bevolkingspolitiek overheid

25

26 Ontwikkeling en verstedelijking (par. 8)
Inhoud De Samenhang: Ontwikkeling en werk (par. 6) Ontwikkeling en demografie (par. 7) Ontwikkeling en verstedelijking (par. 8)

27 Urbanisatie = trek naar de stad
Begrippen Urbanisatie = trek naar de stad Urbanisatiegraad = % van een bevolking woonachtig in een stad Urbanisatietempo = snelheid per jaar van urbanisatiegraad Primate City = “waterhoofd” in de hierarchie van steden in een land

28 Samenhang: ontwikkeling en verstedelijking
Zeg in een ‘hoe-hoe’-zin hoe de samenhang is tussen welvaart,urbanisatiegraad en urbanisatietempo

29 Antwoord Hoe armer een land, hoe lager de urbanisatiegraad, maar hoe hoger het urbanisatietempo

30 Stedelijke ontwikkeling in Afrika
Noem twee oorzaken voor de ontwikkeling A Trek naar de stad B Hoge natuurlijke bevolkingsgroei in steden C Trek van kleinere naar groter stad

31 Gevolgen van snelle urbanisatie in ontwikkelingslanden
Ontstaan van megasteden Met groeistuipen Next

32 Lima, Peru Noem drie kenmerken van een krottenwijk

33 Kenmerken sloppenwijk
Illegaal Informele dienstensector Niet planmatig gebouwd Geen riool, water, electra enz

34 Ontstaan ‘primate city’-structuur
In welk land heb je een ‘primate city’-structuur en hoe komt dat?

35


Download ppt "Hoofdstuk 2 Verbanden tussen patronen Paragraaf 6 t/m 9"

Verwante presentaties


Ads door Google