De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 1 Aarde: landschapszones Paragraaf 5

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 1 Aarde: landschapszones Paragraaf 5"— Transcript van de presentatie:

1

2 Hoofdstuk 1 Aarde: landschapszones Paragraaf 5

3 inhoud Landdegradatie (par. 5)

4 Landdegradatie Na hevige regenval spoelt de humushoudende
bovenlaag van de bodem weg. Dit heet… In zeer droge gebieden kan door het verdampen van (grond)water een zoutkorst ontstaan. Dit heet… verzilting bodemerosie Landdegradatie: de onvoorziene gevolgen van diverse landbouwkundige ingrepen

5 Bodemerosie Wat is het verschil tussen erosie en bodemerosie?
Van erosie is sprake wanneer … stromend water, bewegend ijs of de wind materiaal wegschuren! Van bodemerosie is sprake wanneer de humushoudende bovenlaag wordt weggeschuurd.

6 Bodemerosie Bodemerosie wordt veroorzaakt door de mens doordat ….
1 de grond na de oogst voor kortere of langere tijd braak ligt. 2 er loodrecht op de hoogtelijnen wordt geploegd. Natuurlijke factoren versterken dit proces! neerslag grondsoort - neerslag na de oogst - regenbuien met een hoge intensiteit - grote druppels - kleihoudende grond ‘slaat dicht’ en voorkomt infiltratie

7 Verzilting 1 Water wordt door gegraven geulen gespoeld
2 Water infiltreert 3 Veel water wordt niet door planten opgenomen waardoor het grondwater stijgt. 4 Door kleine openingen wordt het grondwater omhoog gezogen. ►capillaire werking van de grond 5 Het grondwater dat kleine hoeveelheden zout bevat verdampt en het zout blijft achter. 6 5 1 2 4 6 Na verloop van tijd ontstaat een zoutkorst 3

8 Verzilting Beregenen is een andere irrigatietechniek
met vergelijkbare gevolgen Bedenk dat net als bij geulirrigatie -een groot deel van het water direct verdampt -veel water infiltreert enzovoort enzovoort

9 Verzilting Door middel van druppelirrigatie
wordt er net zoveel water naar de plantenwortel geleid als deze kan opnemen. Er zal vrijwel geen water infiltreren of verdampen. Het grondwater zal nauwelijks stijgen. Dit is de beste manier van irrigatie maar vraagt wel om een investering in techniek.

10 Verzilting

11 Hoe kwetsbaar zijn de landschapszones?

12 Hoe kwetsbaar zijn de landschapszones?
Landdegradatie is het gevolg van menselijk handelen. Echter, sommige natuurlijke omstandigheden zorgen ervoor dat bepaalde gebieden kwetsbaarder zijn dan andere.

13 Hoe kwetsbaar zijn de landschapszones?
Niet elke landschapszone is even gevoelig voor landdegradatie. Van nature zijn gebieden met een grote droogte of veel reliëf of een hoge neerslagintensiteit extra gevoelig. Wanneer de mens in zulke gebieden te intensief landbouw gaat bedrijven gaat het fout.

14 Hoe kwetsbaar zijn de landschapszones?
Waar de bodem rijk is aan voedingsstoffen en het klimaat voldoende vocht verschaft, zal het plantendek na beschadiging redelijke herstelkansen hebben. Maar in de gevoelige gebieden, die vaak gekenmerkt worden door arme bodems, blijft na beschadiging van de vegetatie herstel uit met alle gevolgen van dien.

15


Download ppt "Hoofdstuk 1 Aarde: landschapszones Paragraaf 5"

Verwante presentaties


Ads door Google