De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

11. Collectief arbeidsrecht en staking

Verwante presentaties


Presentatie over: "11. Collectief arbeidsrecht en staking"— Transcript van de presentatie:

1 11. Collectief arbeidsrecht en staking

2 Wet Melding Collectief Ontslag
WMCO bevat regels die van toepassing zijn wanneer een werkgever van plan is een groot aantal werknemers te ontslaan wanneer WMCO van toepassing? als een werkgever meer dan 20 personeelsleden wil ontslaan binnen 3 mnd © mr J. Keizer

3 Meldingsplicht bij de Centrale organisatie Werk en Inkomen (CWI) en de vakbonden, evt ook bij de OR verplicht overleg met vakbonden geen overleg geen vergunning CWI onderscheid: vakbond ↔ vakvereniging © mr J. Keizer

4 Collectieve Arbeidsovereenkomst
historisch achtergrond en het waarom van een CAO het beëindigen van een staking (wapenstilstand) © mr J. Keizer

5 Wat is een CAO? definitie: art. 1 lid 1 WCAO
een CAO is géén arbeidsovereenkomst maar een arbeidsvoorwaardenovereenkomst © mr J. Keizer

6 Partijen bij een CAO van werknemers zijde moet het een vereniging (vakbond) zijn waarom zitten leden vast aan een CAO? een CAO bindt alle leden van de vereniging die partij zijn bij de CAO dit heeft te maken met verenigingsrecht © mr J. Keizer

7 Nietigheid elk beding (afspraak) in een arbeidsovereenkomst in strijd met een CAO-bepaling is nietig (art. 12 WCAO) © mr J. Keizer

8 Bedrijfstak CAO een bedrijfstak-cao is een collectieve afspraak die binnen een sector geldt een bedrijfstak-cao wordt afgesloten tussen een of meer werkgevers of werkgeversorganisaties en een of meer werknemersorganisaties © mr J. Keizer

9 Bedrijfstak CAO Werkgevers organisatie Gebonden werkgever werknemer
Werknemers Normatieve bepalingen Diagonale Lid © mr J. Keizer

10 Bepalingen uit een CAO obligatoire bepalingen normatieve bepalingen
gelden tussen de CAO-partijen normatieve bepalingen gelden tussen individuele werkgever en werknemer diagonale bepalingen in de praktijk een bepaling waarmee een vakbond een onwillige werkgever kan aanspreken © mr J. Keizer

11 Ondernemings CAO een ondernemings-cao is een collectieve afspraak die binnen een bedrijf geldt een ondernemings-cao wordt afgesloten door een werkgever met een of meer werknemersorganisaties © mr J. Keizer

12 Ondernemings CAO Werkgever Werknemer Vakbond(en) Arbeidsovereenkomst
© mr J. Keizer

13 Algemeen verbindend verklaren van CAO's
een CAO kan binnen een bedrijfstak algemeen verbindend worden verklaard o.g.v. WAVV AVV wanneer een CAO met beperkte werking, geldt alleen tussen contractspartijen, een algemene werking krijgt op verzoek van de contractpartijen © mr J. Keizer

14 vervolg waarom AVV? wat is een meerderheid?
voorkomen dat niet georganiseerde werkgevers wel georganiseerde werkgevers beconcurreren met lagere lonen wat is een meerderheid? door AVV worden alle werkgevers en werknemers in bedrijfstak gebonden © mr J. Keizer

15 Georganiseerd en niet georganiseerd
gebonden werknemers ↔ niet gebonden werknemer gebonden werkgevers ↔ niet gebonden werkgevers © mr J. Keizer

16 Nietigheid elk beding in een arbeidsovereenkomst strijdig met een AVV CAO is nietig (art. 3 WAVV) © mr J. Keizer

17 Stakingsrecht een staking is het tijdelijk stoppen met het leveren van arbeid om arbeidsvoorwaarden voor werknemers te verbeteren stakingsrecht is gebaseerd op art. 6 lid 4 Europees Sociaal Handvest staat niet in een Nederlandse wet stakingsrecht geldt voor ambtenaren alsmede niet- ambtenaren © mr J. Keizer

18 vervolg vakbonden moeten de werkgever tegen wie de staking is gericht inlichten vakbonden moeten een redelijke (± 5 dagen) aanzegtermijn in achting nemen © mr J. Keizer

19 Doel staking toebrengen van schade aan werkgever om verbetering arbeidsvoorwaarden af te dwingen © mr J. Keizer

20 Rechtspositie staker staker heeft geen recht op loon
staken is geen reden voor ontslag (arrest Veurink) staker die meedoet aan een door de vakbond uitgeroepen staking heeft recht op een (kleine) vergoeding van de vakbond, als hij lid is © mr J. Keizer

21 Wilde- en georganiseerde staking
een collectieve actie die niet is georganiseerd door een erkende vakbond(actiegroepen etc) een staking georganiseerd door één of meer erkende vakbonden © mr J. Keizer

22 Rechtspositie werkwillige die geen lid is van vakbond
wilde staking georganiseerde staking wel recht op loon (art. 7:628 BW) geen recht op loon (art. 7: 627 BW) © mr J. Keizer

23 Staking en schade onevenredige schade aan derden kan reden zijn om staking door de rechter in kort geding te verbieden © mr J. Keizer


Download ppt "11. Collectief arbeidsrecht en staking"

Verwante presentaties


Ads door Google