De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studieloopbaanbegeleiding binnen Windesheim

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studieloopbaanbegeleiding binnen Windesheim"— Transcript van de presentatie:

1 Studieloopbaanbegeleiding binnen Windesheim
Tineke Kingma

2 Vertrekpunt voor studieloopbaanbegeleiding
Alle studenten verwerven de zogeheten elfde hbo-competentie: zelfsturing op studie en loopbaan gedurende het gehele leertraject Studieloopbaanbegeleiding is vraaggestuurd en competentiegericht van aard Binnen studieloopbaanbegeleiding wordt ook gewerkt met kenmerkende beroepssituaties

3 Vormgeving van studieloopbaanbegeleiding
Hogeschoolbreed met contactpersonen van Schools zijn de uitgangspunten vastgesteld en opgenomen in de WOS Er wordt gewerkt met vijf beroepstaken Er is een hogeschoolbreed begeleidingsinstrumentarium Er is een hogeschoolbrede omschrijving van slb-1, 2, 3 en 4 bestaande uit elk 4 ec’s De begeleidingstijd per ec per student is vastgesteld op 2,5 uur per ec per student Elke slb-er wordt gecertificeerd SLB is uitgewerkt op drie niveaus

4 Kwaliteitenreflectie
Centraal staat de vraag: wat kan ik? Welke kwaliteiten zijn van belang voor de loopbaan? Wat zijn mijn eigen sterke en zwakke punten Reflecteren op beroepscompetenties en leercompetenties; capaciteiten en eigenschappen die van belang zijn voor de (studie)loopbaan. Het geven en vragen van feedback kan hierbij helpen.

5 Accent in de begeleiding is gericht op: van vaardigheden naar kwaliteiten

6 Motievenreflectie Welke wensen en waarden zijn van belang voor de persoonlijke loopbaan? Wat zijn mijn interesses en waarden? Wat vind jij belangrijk in werk? Wat drijft je? Wat wil je graag voor anderen kunnen betekenen? Waar word je blij van? Wat geeft jou een glinstering in je ogen? Allemaal vragen die van belang zijn bij het maken van keuzes voor je loopbaan. 

7 Accent in de begeleiding is gericht op: van interesses naar motieven

8 Werkexploratie Onderzoek van werk en mobiliteit in de loopbaan.
Wat doe ik eraan om greep te krijgen op trends, ontwikkelingen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt? Dat betekent dat je je een beeld gaat vormen van wat een bepaald beroep nu precies inhoudt; met welke taken, problemen, normen en waarden je te maken krijgt. Maar ook dat je inzicht hebt in ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en wat jouw mogelijkheden daarbinnen zijn.  

9 Accent in de begeleiding is gericht op dilemma;s verbinden in werk met motieven, eisen in werk verbinden met kwaliteiten

10 Netwerken Contacten opbouwen en onderhouden op de interne en externe arbeidsmarkt gericht op loopbaanontwikkeling. Hoe gebruik ik anderen voor spiegeling van mijn persoon en competenties, voor werkoriëntatie en voor realisatie van mijn doelen? Om straks aan het werk te kunnen in een functie die bij je past, is het van het grootste belang dat je al tijdens je studieloopbaan een netwerk opbouwt en onderhoudt van contacten die je kunt inzetten voor je loopbaan.  

11 Accent in de begeleiding isa gericht op het leren inzetten van een netwerk voor de loopbaan

12 Loopbaansturing Plannen en uitvoeren van activiteiten om wensen in de loopbaan te verwerkelijken Hoe kom ik tot realisatie van wat ik wil? Hoe bepaal jik mijn leerroute? Welke acties onderneem ik om mijn leer- en werkproces vorm te geven? Met andere woorden: hoe zorg je ervoor dat je loopbaanontwikkeling aansluit bij jouw kwaliteiten en motieven?  

13 Accent in de begeleiding is gericht op het leren bewuste keuzes te maken (gevoel en gedachte in balans) en aanzetten tot actie

14 Kwaliteitenreflectie
Motievenreflectie Netwerken Werkoriëntatie Loopbaansturing POP en Portfolio

15 POP & Portfolio Competenties voor het beroep Eigen competenties
Bewijs Bewijs Bewijs Bewijs POP & Portfolio Bewijs Eigen competenties Wat heb ik zelf in huis? Competenties voor het beroep Wat moet ik laten zien om een diploma te verwerven?

16 In te zetten begeleidingsinstrumenten
Loopbaankompas: instrument dat handvatten biedt om loopbaancompetenties in te bedden in het onderwijs Student krijgt inzicht in eigen te ontwikkelen competenties Begeleider krijgt inzicht en handvatten om loopbaancompetenties te analyseren, te begeleiden Organisatie kan de ontwikkeling van loopbaancompetenties stimuleren en volgen

17 Vervolg instrumenten Nulmeting: om een beeld te krijgen van motivatie- en interesses, capaciteiten, competenties Studielopbaantoolkit: per beroepstaak een overzicht van allerlei werkvormen in te zetten bij de elfde Integrale tweede en derde lijns begeleiders Verbinding met EVC’s en assessment

18 Onderzoek Marinka Kuijpers
In hoeverre zijn de 5 loopbaancompetenties een betrouwbare voorspeller van loopbaancompetent gedrag? En aan welke loopbaancompetenties besteedt Windesheim vooral aandacht? Onderzoek is uitgevoerd onder 165 studenten van jaar bij P&A, MER en Informatica. 18 % is vrouw en 82 % is man

19 Conclusies Loopbaancompetenties zijn een betrouwbare voorspeller voor loopbaancompetent gedrag Kwaliteitenreflectie en motievenreflectie scoren relatief gezien hoog als het gaat om de aandacht die er voor is binnen Windesheim. Studenten zijn vooral bezig met reflectie. Werkexploratie, netwerken en loopbaansturing scoren lager Loopbaansturing is nodig voor arbeidsidentiteitsvorming

20 Loopbaansturing vindt plaats op basis van reflectie en werkexploratie mbv netwerken
Een vraag- en praktijkgerichte organisatie alleen zet studenten niet aan tot loopbaanontwikkeling Loopbaandialoog is cruciaal voor loopbaancompetenites


Download ppt "Studieloopbaanbegeleiding binnen Windesheim"

Verwante presentaties


Ads door Google