De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente en OCMW : hand in hand ? Studiedag voor ontvangers en secretarissen Antwerpen, 19 oktober 2010 Piet Van Schuylenbergh, directeur afdeling OCMW’s.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente en OCMW : hand in hand ? Studiedag voor ontvangers en secretarissen Antwerpen, 19 oktober 2010 Piet Van Schuylenbergh, directeur afdeling OCMW’s."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeente en OCMW : hand in hand ? Studiedag voor ontvangers en secretarissen Antwerpen, 19 oktober 2010 Piet Van Schuylenbergh, directeur afdeling OCMW’s VVSG

2 VVSG - Opdracht gemeente en OCMW Gemeente : algemene opdracht : bijdragen tot welzijn van de burgers en duurzame ontwikkeling alle aangelegenheden van gemeentelijk belang hoe : burgernabij, democratisch, transparant, doelmatig, betrokkenheid inwoners en open OCMW= gemeentelijke instelling met specifieke opdracht : mensen in staat stellen een menswaardig leven te leiden eigen organieke wetgeving aparte publieke rechtspersoon (eigen beleidsorganen, budget, personeelskader) wettelijk vastgelegde taken en bevoegdheden nauwe specifieke band met gemeente 2 -

3 VVSG - Relatie gemeente-OCMW : samenwerking Lokaal sociaal beleid : beleidsplan, sociaal huis Gemeenschappelijke diensten Beroep doen op elkaars personeel Overleg in de schoot van het CBS of via overlegcomité 3 -

4 VVSG - Relatie gemeente-OCMW : toezicht CBS oefent toezicht uit (gemeentelijk belang) Burgemeester kan RMW bijwonen en dossiers doen verdagen Gemeenteraad keurt strategische beslissingen OCMW goed (MJP, oprichten diensten, toetreden tot verenigingen) Waarom : gemeente financieel mee verantwoordelijk (werkingssubsidie aan OCMW) 4 -

5 VVSG - Relatie gemeente-OCMW Samenwerking : gelijkwaardige partners Toezicht : ongelijkwaardige partners Potentieel conflict ! Toezicht mag geen rem zijn op samenwerking 5 -

6 VVSG - Respect voor elkaars opdracht Ook sociaal beleid behoort tot gemeentelijk beleid : eenheid van beleid sociaal beleid houdt rekening met huisvesting, ruimtelijke ordening, veiligheid, cultuur en vrije tijd, werkgelegenheid,… in alle beleidsdomeinen moet er aandacht zijn voor het sociale aspect Operationele vrijheid OCMW : heeft te maken met de opdracht, de doelgroepen (hulpvrager), netwerken, concurrentiepositie eenheid van uitvoering 6 -

7 VVSG - Evoluties op het terrein 2 lijnen : Bundeling van alle vormen van sociale dienstverlening naar de burger in één hand, nl. het OCMW Samenwerking gemeente-OCMW op het vlak van ondersteunende diensten 7 -

8 VVSG - Ondersteunende diensten Waarom samenwerken ? Inhoudelijke samenwerking vergt vaak ook samenwerking op het vlak van ondersteunende diensten Schaalvoordelen : het beste resultaat tegen de laagste kost 8 -

9 VVSG - Schaalvoordelen Vaak bij gespecialiseerde diensten Hoge kostprijs omwille van de vereiste expertise Beperkte afname Voorbeelden : ICT-verantwoordelijke medewerker overheidsopdrachten communicatieambtenaar 9 -

10 VVSG - Schaalvoordelen : nuanceren ! Er bestaat geen unieke optimale schaal Schaaldifferentiatie naargelang het thema Samenwerken met OCMW’s in de regio (b.v. schuldbemiddeling) Samenwerken met de gemeente Samenwerken met andere partners (CAW, SHM, PWA, Werkwinkel,…) Alleen doen 10 -

11 VVSG - Schaalnadelen Samenwerking vergt sowieso extra mankracht (overleg, afstemming, uitvoering) Behoeften van gemeente en OCMW aan ondersteuning moeten vergelijkbaar zijn Als de behoeften van de ene zeer specifiek zijn, moet de andere teveel aanpassen Ondersteuning moet beide besturen toelaten hun dienstverlening aan hun cliënten uit te voeren en zelfs te verbeteren 11 -

12 VVSG - Randvoorwaarden Heldere doelstellingen, vertrekkend van de kerntaken van beide besturen Politiek en ambtelijk draagvlak Helder juridisch kader 12 -

13 VVSG - Heldere doelstellingen (1) Samenwerking is geen opslorping Samenwerking mag eigenheid en realisatie kerntaken OCMW niet op het spel zetten : Sociaal beleid als belangrijke pijler van het globale gemeentelijke beleid Professionaliteit van de individuele hulpverlening Management van de organisatie en diensten 13 -

14 VVSG - Heldere doelstellingen (2) Lange termijndoelstellingen voorop stellen Secretarissen moeten elkaar erkennen Voldoende transparantie, b.v. registreren van prestaties, werklastmetingen, heldere facturatie of kostenaanrekening, monitoring van de vooruitgang, … Draagvlak creëren bij personeel (inspraak, betrokkenheid) Respect voor wettelijke bevoegdheden OCMW 14 -

15 VVSG - Politiek en ambtelijk draagvlak Politiek betrekken in proces Niet enkel de meerderheid, mikken op lange termijn Secretarissen + OCMW-voorzitter + burgemeester zijn de dragers Personeel betrekken 15 -

16 VVSG - Helder juridisch kader Bestaande regelgeving (OCMW-decreet, gemeentedecreet, decreet lokaal sociaal beleid) vertrekt van twee aparte besturen Gemeenschappelijke diensten ? Eerder : één bestuur levert diensten voor beide besturen Personeel : 1 werkgever ? 16 -


Download ppt "Gemeente en OCMW : hand in hand ? Studiedag voor ontvangers en secretarissen Antwerpen, 19 oktober 2010 Piet Van Schuylenbergh, directeur afdeling OCMW’s."

Verwante presentaties


Ads door Google