De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleggen, vertrouwen, onderzoek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleggen, vertrouwen, onderzoek"— Transcript van de presentatie:

1 Beleggen, vertrouwen, onderzoek
De zin en onzin van de media

2 Vraag Wie van u belegt er? Dit kan zijn: Zelf beleggen
Beleggingshypotheek Lijfrente 21 februari 2011

3 Waarom beleggen pensioenfondsen
Pensioenfondsen hebben een zeer lange horizon Op lange termijn geven aandelen een hoger rendement dan vastrentende waarden In de 20e eeuw zou een gulden belegd in aandelen 314 gulden waard zijn geworden, rekening houdend met inflatie Een obligatiebelegging zou maar 2 gulden waard zijn geworden Als pensioenfondsen alleen maar gespaard hadden, dan was de gemiddelde dekkingsgraad nu ruim 40% lager Maar let op: alle cijfers zijn afhankelijk van de meetperiode ! 21 februari 2011

4 Waarom beleggen pensioenfondsen
Hoe langer de horizon hoe lager het risico van aandelenbeleggingen: Over een horizon van 30 jaar, zou het risico (in termen van standaarddeviatie) van aandelen 2,47% zijn geweest tegenover 2,37% voor obligaties Geld inleggen in diverse beleggingscategorieën is nodig om risico’s te spreiden. Hogere beleggingsopbrengsten verlagen de pensioenpremie 1% hoger rendement op lange termijn is 25%-30% meer pensioen 3% lager rendement betekent halvering van het pensioen of een verdubbeling van de premie om op hetzelfde pensioen uit te komen! 21 februari 2011

5 Gangbare beleggingscategorieën
Aandelen Vastrente waarden (obligaties) Vastgoed Absoluut rendement producten: Private Equity Hedgefunds Asset mix gemiddeld Nederlands pensioenfonds Beleggingsmix Strategisch weging Aandelen 30% Vastrentende waarden 50% Overig: 20% Vastgoed (direct en indirect) 60% Hedgefunds 18% Commodities 8% - Cash 14% 21 februari 2011

6 Risico versus rendement
Risico: toekomstige onzekerheid die kan leiden tot ongewenste resultaten Gebaseerd op informatie uit het verleden 21 februari 2011

7 Rendementen Aandelen hebben een hoger verwacht rendement dan obligaties Rendement vastgoed zit tussen obligaties en aandelen in Langere looptijd betekent meestal hogere rente Hoger verwacht rendement gaat bijna altijd gepaard met hoger risico Lage correlatie (samenhang) tussen asset classes verlaagt risico op portefeuille niveau 21 februari 2011

8 Correlatie diversificatie
Door het combineren van verschillende beleggingen met een lage onderlinge samenhang (correlatie), is het mogelijk om een portefeuille samen te stellen waarvoor geldt dat: Het verwachte rendement gelijk is aan het gemiddelde van de rendementen van de verschillende beleggingen Het risico kleiner is dan de optelsom van de risico’s van de verschillende beleggingen Door het risico te spreiden over meerdere beleggingen, kan het risico/rendementsprofiel van de portefeuille worden verbeterd 21 februari 2011

9 Verdelen kapitaal versus risico
21 februari 2011

10 Geen extra rendement zonder risico
Extra rendement betekent ook extra risico Aandelen leveren meer op maar zijn risicovoller dan obligaties Lange beleggingshorizon: meer aandelen in portefeuille Risicoreductie door combinatie van beleggingscategorieën, maar niet oneindig Risicoreductie door spreiden in de tijd Diversificatie werkt niet altijd! 21 februari 2011

11 De Zembla uitzending Enkele hoogte- en dieptepunten 21 februari 2011

12 De Zembla uitzending Dat klinkt toch allemaal wel redelijk
21 februari 2011

13 Conclusies/suggesties Zembla?
U kunt beter zelf voor uw pensioen sparen Pensioenfondsen communiceren slecht Vertrouwt u de pensioenfondsen nog? 21 februari 2011

14 Onderzoek GfK Panel Services en Montae
Jaarlijks pensioenonderzoek (pensioenbarometer) Onder werknemers en werkgevers Pensioenbarometer 2011 verschijnt volgende week Een aantal conclusies 21 februari 2011

15 Behoefte werknemer zelf uitvoerder kiezen
21 februari 2011

16 Communicatie afgelopen 3 jaar verbeterd
21 februari 2011

17 Communicatie ABP het best beoordeeld
21 februari 2011

18 Vertrouwen in fondsen is gestegen
21 februari 2011

19 Vertrouwen in de politiek blijft minst groot
21 februari 2011

20 Het nieuwe pensioencontract
Na de lunch gaat Pieter Oudenaarden in op het nieuwe pensioenakkoord Wij hebben 1000 werknemers gevraagd naar hun wensen 21 februari 2011

21 Eigen bijdrage daling ipv garanties: nee!
21 februari 2011

22 Eigen bijdrage verhoging met garantie: ja!
21 februari 2011

23 Minder zeker pensioen maar wel indexatie
21 februari 2011

24 Grote weerstand korten pensioen
21 februari 2011

25 Langer doorwerken of korten pensioen?
21 februari 2011

26 Pensioen betaalbaar houden door?
21 februari 2011

27 Pensioen voor iedereen?
Mening van Sjaak Bral en Bart Chabot 21 februari 2011

28 Hans Kennis consultant / partner 06-200 72 952 hans.kennis@montae.nl
21 februari 2011

29


Download ppt "Beleggen, vertrouwen, onderzoek"

Verwante presentaties


Ads door Google