De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat bent u waard? Verandering van binnenuit Raamsdonksveer 07-11-2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat bent u waard? Verandering van binnenuit Raamsdonksveer 07-11-2010."— Transcript van de presentatie:

1 Wat bent u waard? Verandering van binnenuit Raamsdonksveer 07-11-2010

2 Wij toetsen onze waarde vaak aan… Ons uiterlijk Prestaties Goedkeuring Welvaart

3 De grootste verandering in ons leven vindt plaats als we onszelf gaan zien door de ogen van God. “En Jezus kwam Jericho binnen en ging erdoor. En zie, er was een man, Zacheüs genaamd, die oppertollenaar was, en hij was rijk. En hij trachtte te zien, wie Jezus was, en slaagde er niet in vanwege de schare, want hij was klein van gestalte. En hij liep hard vooruit en klom in een wilde vijgenboom om Hem te zien, want Hij zou daarlangs komen.” Lucas 19: 1-4 (NGB)

4 1. HET DOET ER NIET TOE HOE ONBELANGRIJK IK MEZELF VIND, Jezus ziet me. 1. HET DOET ER NIET TOE HOE ONBELANGRIJK IK MEZELF VIND, Jezus ziet me. “En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij naar boven…” Lucas 19:5 (NBG) “…Niet één van die (musjes) is vergeten voor God. Ja, zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Weest niet bevreesd, gij gaat vele mussen te boven.” Lukas 12:6-7 (NBG)

5 2. HET DOET ER NIET TOE WAT ANDEREN VAN ME ZEGGEN; Jezus bevestigt me. “… Jezus keek omhoog en Hij riep Zacheüs bij zijn naam. ‘Zacheüs!” Lukas 19:5b (Het Boek) “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft.” Efeziërs 2:10 (SV) “Al zouden mijn vader en moeder mij in de steek laten, de Here laat mij nooit alleen.” Psalm 27:10 (Het Boek)

6 3. HET DOET ER NIET TOE WAT IK GEDAAN HEB, Jezus wil een relatie met me. “… Hij zei, Zacheüs, kom vlug naar beneden, want heden moet Ik in uw huis vertoeven.” Lukas 19:5c (NBG) “En toen zij het zagen, morden zij allen en zeiden: Hij is bij een zondig man binnengegaan om zijn intrek te nemen.” Lukas 19:7 (NBG) “Alles wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen, en wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.” Johannes 6:37 (NBG)

7 HOE ZAL IK GEHOOR GEVEN AAN JEZUS? “En hij kwam vlug naar beneden en ontving Hem met blijdschap.” Lukas 19:6 (NBG)

8 HET RESULTAAT “Maar Zacheüs ging staan en zeide tot de Here: Zie, de helft van mijn bezit, Here, geef ik de armen, en indien ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. En Jezus zeide tot hem: Heden is aan dit huis redding geschonken.” Lukas 19:8-9 (NBG)


Download ppt "Wat bent u waard? Verandering van binnenuit Raamsdonksveer 07-11-2010."

Verwante presentaties


Ads door Google