De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Johannes 1:17 (NBV) De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid (grondtekst: genade) en waarheid zijn met (in de persoon van) Jezus Christus gekomen. 14.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Johannes 1:17 (NBV) De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid (grondtekst: genade) en waarheid zijn met (in de persoon van) Jezus Christus gekomen. 14."— Transcript van de presentatie:

1 Johannes 1:17 (NBV) De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid (grondtekst: genade) en waarheid zijn met (in de persoon van) Jezus Christus gekomen. 14 Het Woord (Jezus) is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid (grondtekst: genade) en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

2 1 Petrus 2:2 (NBV) (U bent) door God, de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede, in overvloed.

3 Hebreeën 12:22 (NBV) Nee, u staat… 24 voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, en voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel.

4 Hebreeën 9:15 (NBV) Zo is hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond; hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste (oude) verbond (de wet). Nu kunnen allen die geroepen (voorbestemd) zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen.

5 Hebreeën 9:16 (NBV) Bij een testament is het noodzakelijk dat de dood van de erflater wordt vastgesteld. 17 Een testament is immers pas geldig na overlijden, het heeft geen rechtskracht wanneer de erflater nog leeft.

6 Hebreeën 9:13 (NBV) Want als het lichaam van wie onrein is al wordt gereinigd en geheiligd wanneer het besprenkeld wordt met het bloed van bokken en stieren hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst aan de levende God?

7 1 Petrus 2:24 (NBV) Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. 25 Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is, naar hem die uw ziel behoedt.

8 Hebreeën 8:6 (NBV) Maar Jezus is dus aangesteld voor een eerbiedwaardiger dienst, in die zin dat hij bemiddelaar is van een beter verbond, dat zijn wettelijke grondslag heeft gekregen in betere beloften.


Download ppt "Johannes 1:17 (NBV) De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid (grondtekst: genade) en waarheid zijn met (in de persoon van) Jezus Christus gekomen. 14."

Verwante presentaties


Ads door Google