De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vergunningenbeleid grondwater: Harmonisatie Ruud Drent cv Maarten van Vierssen cv.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vergunningenbeleid grondwater: Harmonisatie Ruud Drent cv Maarten van Vierssen cv."— Transcript van de presentatie:

1 Vergunningenbeleid grondwater: Harmonisatie Ruud Drent cv Maarten van Vierssen cv

2 Inhoud presentatie Diversiteit in achtergrond Melding puur administratief? Retourneren en lozen Vergoedingen (leges en heffing) Presentatievorm 10 min. + discussie

3 Diversiteit in achtergrond Noordelijke waterschappen bg sinds 2007, Provincies voorheen bg Vergunningen / meldingen > conform provinciale verordeningen Grote verschillen in de verordeningen

4 Verschillen in provinciale verordeningen m.b.t. beregenen

5 Waterwet 2010 Aantal verschillen rechtgetrokken in de nieuwe Keur, echter nog steeds de provinciale verschillen Afstemming Keur met NZV Afstemmingsoverleg grondwater noordelijke waterschappen

6 Stelling Afstemming is belangrijk voor de onttrekker Eén regel voor geheel Nederland

7 Meldingen puur administratief? Beleid Reest en Wieden

8 Algemene regels/ vergunning Weinig/ geen invloed Vereenvoudigen regelgeving Verminderen van regeldruk Aantal meldingen bronnering Reest en Wieden ca. 100 p/jaar

9 Praktijkvoorbeeld Zwartsluis

10 Lokale bodemopbouw diepte in m t.o.v. mv maaiveldtot-1,7ZAND, los gepakt -1,7tot-2,3 KLEI, plaatselijk doorsneden door dunne veen- en zandlaagjes -2,3tot-4,0VEEN -4,0tot-20ZAND, matig vast tot vast gepakt

11 Melding Aanvraag Beleid Reest en Wieden 43.320 m 3 /30 dgn 45.360 m 3 / 6 mnd max. 50.000 m 3 /30 dgn max. 200.000 m 3 / 6 mnd Bemalingsrapport: enkele millimeters zetting

12 Zetting Afstand van bouwput in m Berekende eindzetting in mm 0 m 100 m 100 – 150 mm 15 – 20 mm

13 Stelling Onderverdeling zorgt voor minder regeldruk Kwalitatieve afweging is nodig Accepteren we dit risico en is alles puur administratief?

14 Retourneren en lozen Waarom retourneren/infiltreren In stand houden grondwaterspiegels “Beleid in Nederland” > zuinig omgaan met de bodemvoorraad, waaronder zoet grondwater Eigen beleid opstellen m.b.t. infiltreren

15 Beleid Beleid opstellen Trits opstellen >> doel onttrekking, lozen contra infiltreren laten overwegen Voorkeurvolgorde ws aangeven >> bv infiltratie, lozing oppvlwat, lozing schoonwater riool, alleen kortdurende (max. tijd aangeven) op gemengde stelsels (gemeenten >> bv) Rekening houden met plaatselijke omstandigheden

16 Infiltreren van water Waterwet art. 1.1 > in de bodem brengen van water, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater Alleen zonder dat een nazuivering > anders bodemlozing > Wet Bodembescherming Altijd zorgplicht van toepassing

17 Verschillende belangen

18 Stelling Algemeen beleid oké, maar ieder project is maatwerk Infiltreren mag een groter effect hebben dan lozen

19 Vergoedingen (leges en heffing) Leges - Behandelingskosten vergunning - € 61,80 + € 4,10/ 1.000 m 3 (< €102,=) - Behandelingskosten melding € 0,- Heffing - Lozing op vuilwaterriool € 0,07/ m 3 - lozing op bemalen gebied € 0,04/ m 3

20 Inkomsten 2009 - Vergunningen (leges) 3 * € 61,- - Heffingen totaal € 15.400,- 2010 (tot nu) - Vergunningen (leges) 3 * € 61,- - Heffingen totaal € 12.200,-

21 Stelling Meldingen kennen ook behandelingskosten (leges)

22 Vragen?

23

24 Volledige tabel Meldingen


Download ppt "Vergunningenbeleid grondwater: Harmonisatie Ruud Drent cv Maarten van Vierssen cv."

Verwante presentaties


Ads door Google