De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stedelijk Waterplan Gorinchem

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stedelijk Waterplan Gorinchem"— Transcript van de presentatie:

1 Stedelijk Waterplan Gorinchem
Han Lievense Afdeling Weg en Water oktober 2006

2 Waterplan Waarom een Waterplan Positie van het Waterplan
Totstandkoming van het waterplan Inhoud van het Waterplan Planning en kosten

3 Waarom een waterplan Advies vanuit de NBW om verplichte wateropgaaf in beeld te brengen Roep om duidelijkheid. Wie doet wat, waar, hoe en waarom Hoe denken de burgers over het water in de stad Waar bevinden zich de problemen bij hevige neerslag In het nationaal bestuursakkoord water staat dat iedere gemeente over een waterplan moet beschikken Door de samenvoeging van de verschillende schappen was er een grote diversiteit aan de manier van onderhoud, veel afspraken uit het verleden, werkwijzen in west die in oost niet werden toegepast. Daarnaast was er binnen de organisaties veel onduidelijkheid over wie verantwoordelijk was voor bepaalde zaken, wie eigenaar was en waarom bepaalde werkwijzen werden toegepast. Zo werden bijvoorbeeld in west veel watergangen door de gemeente onderhouden voor het waterschap terwijl dit in oost onbespreekbaar was. Burgers hebben altijd wel iets op te merken en vaak terecht. Laat deze mensen maar eens naar voren stappen en aangeven waar er waterproblemen zijn. Bij hevige regenval moet er geen wateroverlast in de stad ontstaan. Maar waar zit de Bottleneck?

4 Positie waterplan Riool Water AP WP SP PB GRP BP
GRP diverse kaders (ook over wateroverlast) vastgesteld door de raad AP en SP uitwerking van het grp Baggerplan in 2001 vastgesteld door de raad Is overzivht van alles watr gebaggerd wordt Waterplan volgorde wat on orthodox door detail niveau Gorinchem Kader vaststellen door de raad plan door college PB Resultaten in 2007 Water

5 Betrokkenen De gemeente neemt initiatief.
Projectleiders van Waterschap(pen) en Gemeente trekken de kar en financieren Overige waterpartners (prov ws / rws) doen mee vanaf de zijlijn (in projectgroep) Een extern adviesbureau schrijft het plan (Witteveen en Bos) Burgers worden geraadpleegd in het “WaterbeRaad” Bestuurders beslissen in de Stuurgroep Alle inwoners van Gorinchem hebben de kans gehad door stukjes in de pers en internet Sommigen zijn benaderd mn HSV

6 Inhoud Waterplan Inventarisatie van: Visie op de inrichting
alle waterige plannen watersysteem (modellering) knelpunten afspraken eigendommen Visie op de inrichting Maatregelenplan lange termijn korte termijn kader

7 Kader vast stellen dat een genormeerde bui van 124 mm in 5 dagen, die eens per 100 jaar valt (+ 10%), in 2015 door het oppervlaktewatersysteem verwerkt moet kunnen worden zonder dat inundatie optreedt. Waterplan bui is niet vergelijkbaar met rioleringsbui Kort en hevig (25mm in een uur) t.o. lang en rustig Vorig jaar 125mm in 1.5 uur (boven alle normen Wateroverlast in bepaalde gebieden als gevolg van hevige buien blijft hierdoor hetzelfde

8 Voldoende waterberging
Gijs van Andelpark Verbetering afwatering Constant waterpeil Verbeteren inrichting Verbetering aanvoer en doorstroming Verbeteren onderhoud

9 Planning Proces Vaststellen door waterschap en in college in oktober
- Bewoners informeren in november Werkzaamheden - Uitvoering conform planning in het waterplan tussen nu en 2014

10 Kosten Totale kosten van de maatregelen € 1.861.000
Bijdrage waterschap € Bijdrage derden € Bijdrage Gemeente € Dekking uit andere plannen € Nodig voor uitvoering waterplan € verspreid over periode Dekking uit de in het beleidsprogramma opgenomen middelen

11 Stedelijk Waterplan Gorinchem
Han Lievense Afdeling Weg en Water oktober 2006


Download ppt "Stedelijk Waterplan Gorinchem"

Verwante presentaties


Ads door Google