De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integrale zorg voor chronisch zieken – waar staan we?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integrale zorg voor chronisch zieken – waar staan we?"— Transcript van de presentatie:

1 Integrale zorg voor chronisch zieken – waar staan we?
ZonMw-programmadag diseasemanagement 12 april 2011 Anoeska Mosterdijk Afdelingshoofd eerstelijns- en ketenzorg Directie Curatieve Zorg

2 Inhoud Visie chronisch zieken Zorgstandaarden Integrale Bekostiging
Ontwikkelingen Speerpunten beleid Schippers

3 Chronisch ziekenbeleid: visie
De ‘programmatische aanpak’ met als kenmerken: patiënt centraal, zelfmanagement pro-actief, preventie en curatie verbinden integrale zorg, multidisciplinair, afstemming en coördinatie transparant, hoge kwaliteit, doelmatig goede informatiesystemen kwaliteitsindicatoren Zorgstandaard belangrijk instrument Brieven TK: 13 juni 2008 ‘programmatische aanpak van chronische ziekten’ en 17 mei ‘Voortgangsbrief programmatische aanpak van chronische ziekten'

4 Cultuuromslag: lange adem
Omslag van aanbod naar vraaggericht Veeleisend voor: patiënt, aanbieder, verzekeraar, overheid Immers: Financiële prikkels aanbod gericht Wet en regelgeving: niet optimaal (schotten) Systeem toezicht aanbod gericht Opleidingen aanbod gericht (dokter is probleem eigenaar) Vereist: andere manier van werken dan gewend

5 Zorgstandaarden De ‘norm’ voor goede zorg voor chronische aandoening, beschrijft inhoud, organisatie en kwaliteit. Op hoofdlijnen en functioneel. Diabetes zorgstandaard sinds 2003 Vasculair Risicomanagement, COPD, Obesitas gereed Initiatieven vanuit ‘het veld’ voor nieuwe standaarden: - in ontwikkeling: depressie, astma, dementie, CVA, CF, zeldzame aandoeningen - ‘analyse’ fase: kanker, artrose, hartfalen Coördinatieplatform zorgstandaarden (gaat op in Kwaliteitsinstituut): eerste aanspreekpunt, coördinatie t.a.v. zorgstandaarden Voettekst

6 Zelfmanagement

7 Integrale Bekostiging
Integrale bekostiging per jan 2010 voor diabetes en VRM en per juli 2010 voor COPD Tot 2013 geen nieuwe IB voor chronische aandoeningen Farmacie en diagnostiek in keten per? Gebruik richtlijn als basis voor financiering is nieuw Evaluatiecommissie eindrapport medio 2012 Hoofdvraag: verbetering kwaliteit van zorg en reductie kosten? Randvoorwaarden en neveneffecten Op basis daarvan: beslissing over integrale bekostiging per 2013 Kort tijd om harde conclusies te trekken vooral tav kosten: risico wel zicht op kosten niet op baten. 7

8 Ontwikkelingen en eerste bevindingen
Nieuwe organisaties, zorggroepen ontstaan Andere relaties met verzekeraars (hoofdaannemer, subcontractant) Onderhandelingen komen langzaam op dreef; contracteren diabetes loopt redelijk goed , COPD en vooral VRM gaat langzaam Veel bedrijfsmatige aandacht is nodig voor ICT, administratie en (juridische structuren van) samenwerking Deel ketencontracten beperkt tot huisartspraktijk maar meeste wel multidisciplinair. Voor diabetes heeft 65% zorggroepen een internist gecontracteerd, ruim 50% een oogarts en lab Rol patiënt nog beperkt. Verder invullen met individuele zorgplannen, zelfmanagement

9 Hoe verder? VWS zet beleid voort
Nadruk op ondersteuning implementatie & contractering, ontwikkeling zorgstandaarden, stimuleren zelfmanagement, evaluatie Transparantie ! Uitbreiding aantal ketens en/of integratie farmacie en diagnostiek

10 Speerpunten minister Schippers (‘Zorg die werkt’)
(keuze)vrijheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen Zorgsysteem moet gaan werken Dynamiek, meer vrijheid voor innoverende aanbieders Betere service en bereikbaarheid van basiszorg nabij Betere samenwerking zorgaanbieders in de wijk Concentratie van complexe/topzorg, eenvoudiger problemen naar eerste lijn of anderhalvelijnszorg Juiste zorgverlener op juiste plek (taakherschikking) Kwaliteitsinstituut: verbeteren kwaliteit en doelmatigheid Zelfmanagement en e-health

11 Verbeteren zorg voor chronisch zieken:


Download ppt "Integrale zorg voor chronisch zieken – waar staan we?"

Verwante presentaties


Ads door Google