De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Anatomie / fysiologie Cxx53 9 en 10 Hart acties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Anatomie / fysiologie Cxx53 9 en 10 Hart acties"— Transcript van de presentatie:

1 Anatomie / fysiologie Cxx53 9 en 10 Hart acties
FHV2009 / Cxx53_9_10 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie

2 Het pericard is van essentieel belang voor de cardiac output.
Normaal pericard (hartzakje) Pericardiale effusie Pericard (hartzakje) Effusie = het doorlekken van (lichaams)vloeistoffen naar een lichaamsholte of ander weefsel FHV2009 / Cxx53_9_10 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie

3 Elektrische / mechanische activiteit
FHV2009 / Cxx53_9_10 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 3

4 Hartactie boezems 1 Hart is ontspannen. Atria EN ventrikels
stromen vol atria 2 Atria trekken samen, Beetje bloed nog naar ventrikels ventrikels 3 Ventrikels trekken samen, bloed uit hart gepompt ventrikels FHV2009 / Cxx53_9_10 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 4

5 Hartacties Contractiefase, de systole
Hart trekt samen en bloed wordt arteriën in gepompt Eerst de atria dan als bijna één geheel de ventrikels Pas bij ventriculaire contractie openen arteriële kleppen zich Diastolische fase, ontspannings- of vullingsfase FHV2009 / Cxx53_9_10 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 5

6 Hartactie contractiefasen
Hart kent een aantal fasen waarin contractie en vulling plaatsvindt. Atriale systole fase of atriale contractiefase Isovolumetrische contractiefase Snelle ejaculatiefase Verminderde ejaculatiefase Isovolumetrische ontspanningsfase Snelle ventriculaire vullingsfase FHV2009 / Cxx53_9_10 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 6

7 elektrische activiteit van het hart. P-top = atriummyocard
Registratie van de elektrische activiteit van het hart. P-top = atriummyocard PQ-segment = vertraging AV-knoop QRS ventrikelmyocard Q = bundeltakken R = Purkinje vezels S = prikkeling tot aan annulus fibrosis ST-segment = wegebben prikkel ventrikel T-top = rust ventrikelmyocard FHV2009 / Cxx53_9_10 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 7

8 Atrium systole FHV2009 / Cxx53_9_10 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 8

9 Atriale systole Druk in atrium stijgt door de contractie ervan. Hierdoor wordt het bloed wat zich in het atrium bevindt, naar de ventrikels gepompt. Hoe ouder het hart, hoe stijver de wand van de atria en ventrikels, dus minder vulling tijdens de diastole Atriumcontractie kan 10% (rust) tot 30% (inspanning) toevoegen aan het einddiastolisch ventriculaire volume FHV2009 / Cxx53_9_10 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 9

10 Isovolumetrische contractie
FHV2009 / Cxx53_9_10 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 10

11 Isovolumetrische contractie
Systole is begonnen maar hart spant alleen aan, dus drukverhoging, dus sluiten AV-kleppen De prikkel van de AV-knoop is de bundel van His voorbij en gaat via de vezels van Purkinje over de ventrikels, die bijna als één geheel contraheren. Pas op: Arteriële kleppen nog gesloten FHV2009 / Cxx53_9_10 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 11

12 Snelle ejectie FHV2009 / Cxx53_9_10 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 12

13 Verminderde ejectie FHV2009 / Cxx53_9_10 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 13

14 Ejectiefase Arteriële kleppen (aortaklep en valve pulmonalis) openen zich. Uitstroom bloed naar lichaam en longen 60-80 ml/0,2 sec (in rust) FHV2009 / Cxx53_9_10 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 14

15 FHV2009 / Cxx53_9_10 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie
15

16 Isovolumetrische ontspanning
Contractie is voorbij en hart ontspant Maar nog geen vulling, want geen volumeverandering Maar wel, sluiting arteriële kleppen! Immers de druk in de arteriën wordt groter dan in het hart, bloed stroomt terug. FHV2009 / Cxx53_9_10 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 16

17 FHV2009 / Cxx53_9_10 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie
17

18 Relaxatie FHV2009 / Cxx53_9_10 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 18

19 Regulatie cardiac output
Hoeveelheid bloed die per minuut door het hart wordt verpompt Cardiac output (Hart Minuut Volume) is gelijk aan het slagvolume vermenigvuldigt met hartfrequentie CO (HMV) = slagvolume x frequentie / min Gemiddeld: 70 cc x 70 contracties = 4900 ml per minuut, in rust dus 300 liter per uur. In je leven dus zo ongeveer 4 biljard (4000 miljoen) contracties, meer dan 300 miljoen liter rondpompen. FHV2009 / Cxx53_9_10 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie

20 Beïnvloedende factoren Cardiac Output
Preload Contractiliteit Afterload Hartfrequentie Perifere weerstand FHV2009 / Cxx53_9_10 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie

21 Preload, afterload, contractiliteit
Preload: de voorbelasting van het hart. Dit is de gemiddelde wandspanning aan het eind van de diastole (rekking voor contractie) Afterload: de nabelasting van het hart. Is de gemiddelde wandspanning van de linker ventrikel tijdens de systole Contractiliteit: het vermogen van een spier (hier de hartspier) om zich samen te trekken FHV2009 / Cxx53_9_10 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie

22 FHV2009 / Cxx53_9_10 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie

23 Preload Einddiastolisch volume = hoeveelheid bloed aanwezig op einde van diastole in rechter- of linker ventrikel Het slagvolume neemt toe naarmate de ventrikel een hoger einddiastolisch volume heeft (rekking myofibrillen) wet van Frank-Starling FHV2009 / Cxx53_9_10 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie

24 Preload afhankelijk van
Totale hoeveelheid circulerend volume Verdeling bloedvolume Intrapericardiale druk (-5 / +5 mm Hg) Atrium-systole (10 tot 30 % bijdrage) FHV2009 / Cxx53_9_10 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie

25 Welke compensatie mechanismen?
Hartfrequentie regulatie (instantane) via: sympathische  en parasympatische   circulerende catecholamine = positief inotrope middelen (met name contractiekracht ) Instantane contractiekracht regulatie idem hartfrequentie regulatie FHV2009 / Cxx53_9_10 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie

26 Welke compensatie mechanismen?
Frank-Starling mechanisme = toename cardiac output als de vullingsdruk toeneemt (binnen fysiologisch bereik) Contractiekracht Vullingsvolume (Preload) Boven dat punt (hogere druk dan 18mm) is geen toename contractiekracht meer. FHV2009 / Cxx53_9_10 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie

27 Frank-Starlingeffect
v o u m e Einddiastolische druk Decompensatio Cordis Inspanning, toegenomen contractiliteit Rust Contractiekracht hart hangt in 1e instantie af van de initiële spiervezellengte, begin contractie FHV2009 / Cxx53_9_10 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 27

28 Frank-Starlingeffect
FHV2009 / Cxx53_9_10 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie

29 Contractiliteit Is de kracht waarmee het hart samentrekt
Contractiekracht hart hangt in 1e instantie af van de initiële spiervezellengte, aan het begin van de contractie FHV2009 / Cxx53_9_10 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie

30 Contractiliteit O.i.v. sympatisch en parasympatisch zenuwstelsel
Hoeveelheid energie ter beschikking Contractie-interval Medicamenteus beïnvloedbaar FHV2009 / Cxx53_9_10 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie

31 FHV2009 / Cxx53_9_10 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie

32 Afterload Weerstand die ventrikels moeten overwinnen om bloed te verpompen in de uitstroomvaten (aorta en arteria pulmonalis) Afterload wordt dus bepaald door weerstand in de uitstroomvaten (elasticiteit, windketelfunctie) Gezond hart geen problemen Cardiaal belast > probleem FHV2009 / Cxx53_9_10 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie

33 Decompensatio cordis Hartzwakte of hartfalen
Pompfunctie van het hart schiet tekort Links decompensatie van het hart = de linker harthelft kan de gevraagde arbeid niet leveren Rechts decompensatie van het hart = rechterhelft faalt zodanig dat het niet kan voldoen aan de vraag FHV2009 / Cxx53_9_10 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 33

34 Decompensatio cordis Links decompensatio cordis Longoedeem
Dyspnoe = Kortademigheid Rechts decompensatio cordis Oedeem in benen en buik Meestal gevolg van een links decompensatie Links decompensatio cordis geeft op den duur dikwijls een rechts decompensatio cordis erbij FHV2009 / Cxx53_9_10 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 34


Download ppt "Anatomie / fysiologie Cxx53 9 en 10 Hart acties"

Verwante presentaties


Ads door Google