De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Entreeopleidingen en herziening kwalificatiedossiers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Entreeopleidingen en herziening kwalificatiedossiers"— Transcript van de presentatie:

1 Entreeopleidingen en herziening kwalificatiedossiers
Ede, 25 juni 2012 Rini Romme

2 Korte presentatie Uitgangspunten herziening kwalificatiestructuur
Format kwalificatiedossier Doelgroep Dossierontwerp voor entreeopleidingen Kwaliteitseisen Tijdpad

3 Uitgangspunten herziening
Eén kwalificatiestructuur Minder kwalificaties en minder dossiers Kwalificaties toekomstbestendiger (breder) Kwalificaties algemeen beschrijven (specifiek als nodig) Flexibel in kunnen spelen op regio en student Evenwichtige beschrijving van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten Compacte dossiers

4 Het goede behouden Drievoudige kwalificering
beroep én vervolgstudie én maatschappij vooral initieel onderwijs Vrijheid in leerroute: bol en bbl kwalificaties aansluiten bij kenmerken doelgroep Kwaliteitseisen optimaliseren transparant, herkenbaar, flexibel, uitvoerbaar, duurzaam, doelmatig, neutraal (wat en hoe)

5 Format: basis + profiel + keuze
Keuze B Keuze X Keuze C Diploma eisen Keuze A Profiel 1 Profiel 3 Profiel 2 Kwalificatie eisen Basis beroeps Basis gene-riek

6 Doelgroep Globaal drie groepen voor entreeonderwijs:
uit het vmbo zonder diploma uit het praktijkonderwijs/VSO uit probleemsituaties en 'moeten‘ Alsnog de kans een passende richting te kiezen naar arbeidsmarkt of niveau-2 Onderwijsinstelling heeft speelruimte nodig om maatwerk te bieden Voorstel invulling dossier……..

7 Basis Basis = naam diploma Beroepsgericht + generiek
Minimaal 50% van de opleidingstijd (= contacttijd + bpv + zelfstudie) Helder en duurzaam voor het werkveld Generieke basistaken (talen, rekenen, L&B) Keuze: één dossier, of meerdere? (nu 17)

8 Profiel Profiel = naam uitstroom Contextgericht (branche)
Maximaal 35% van de opleidingstijd Sectorale verbreding, verdieping Exameneisen Keuze: een tiental profielen (nu 27)

9 Keuze Gericht op: 15 % van de nominale studieduur
doorstroom naar niveau-2, of uitstroom naar arbeidsmarkt 15 % van de nominale studieduur Verplicht onderdeel diploma (examinering) Eisen vastgesteld door paritaire commissie Keuze: kan opgesteld worden in regio, door onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk

10 Kwaliteitseisen Het dossier moet uitvoerbaar zijn voor onderwijs
Scholen in staat onderwijs, bpv en examinering vorm te geven Bedrijfsleven in staat het praktijkleren uit te voeren Dossier voldoende informatie voor uitvoering Doelmatige opleidingen mogelijk met het dossier: Geen versnipperd aanbod nodig Voldoende bpv-plekken of leerwerkplekken Uitvoerbaar, financierbaar en/of organiseerbaar

11 Invoering nieuwe structuur
Opleveren dossiers door kenniscentra Voor 1 december 2012 ongeveer 50% Welke is in overleg met scholenveld (btg’s) In juni 2013 opleveren 100% Pilots op vrijwillige basis in 2013/14 Vanaf schooljaar 2014/15 volledige herziene kwalificatiestructuur

12 Contact Bureau SBB MBO Raad Meer info op: www.s-bb.nl
Mirjan de Lange MBO Raad Mieke de Haan Meer info op:


Download ppt "Entreeopleidingen en herziening kwalificatiedossiers"

Verwante presentaties


Ads door Google