De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HOOFDSTUK 6 ECOSYSTEMEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "HOOFDSTUK 6 ECOSYSTEMEN"— Transcript van de presentatie:

1 HOOFDSTUK 6 ECOSYSTEMEN

2 WERELDECOSYSTEEM UITWISSELING TUSSEN ABIOTISCHE EN BIOTISCHE ELEMENTEN, GEDREVEN DOOR DE ZON. ABIOTISCHE ELEMENTEN (WATER, GEBERGTEN, BODEMS) BIOTISCHE ELEMENTEN (FLORA, FAUNA, MENSEN)

3 ECOSYSTEEM

4 BIOSFEER (LEVEN OP AARDE)

5 HYDROSFEER (WATER OP AARDE)

6 LITHOSFEER (AARDKORST)

7 ATMOSFEER (LUCHT)

8 BESCHADIGEN VAN HET ECOSYSTEEM
MILIEUVERVUILING (VERONTREINIGING) MILIEU-UITPUTTING MILIEUAANTASTING

9 MILIEUVERVUILING HET AANBRENGEN VAN VERKEERDE STOFFEN IN EEN KRINGLOOP

10 MILIEU-UITPUTTING OPMAKEN VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN

11 MILIEU- AANTASTING VERDWIJNEN VAN LEEFOMGEVING

12 HYDROSFEER (WATER)

13 KRINGLOOP VAN WATER

14 GLETSJER VERZAMELBEKKEN VAN SNEEUW IN DE BERGEN (FIRNBEKKEN)
SAMENGEPERST TOT IJS IJSTONG GLIJDT RICHTING DAL IN HET DAL IS HET WARMER, IJS SMELT BEGIN VAN GLETSJERRIVIER

15 GLETSJER

16 GRONDWATER NEERSLAG ZAKT WEG IN DE GROND (INFILTREREN)
ZOEKT ZIJN WEG NAAR ZEE GRONDWATERPEIL VERSCHILT PER GEBIED

17 GRONDWATER

18 GRONDWATER

19 DRAINEREN

20 DRAINEREN

21 DRAINEREN

22 DRAINEREN

23 OPPERVLAKTEIRRIGATIE

24 BEREGENING

25 DRUPPELIRRIGATIE

26 VERZILTING VAN DE GROND

27 RIVIEREN GLETSJERRIVIER REGENRIVIER GEMENGDE RIVIER

28 WADI RIVIEREN IN DE WOESTIJN, DIE EEN DEEL VAN HET JAAR DROOGVALLEN

29 WADI

30 STROOMGEBIED IS GEBIED DAT WATER VIA ÉÉN RIVIERSTELSEL AFVOERT
HOOFDRIVIER EN ZIJRIVIER ZIJN SAMEN HET RIVIERSTELSEL HOOFDRIVIER = GROOTSTE EN BREEDSTE ZIJRIVIER = KOMT UIT OP HOOFDRIVIER AFTAKKING = KLEINERE STROOM VANUIT HOOFDRIVIER

31

32 WATERSCHEIDING DE WATER- SCHEIDING IS DE GRENS TUSSEN TWEE STROOMGE-
BIEDEN

33 RIVIER BOVENLOOP = BEGIN, STIJL MEESTAL STERKSTE STROMING
MIDDENLOOP = TUSSENIN BENEDENLOOP = LAATSTE STUK, VLAK MEESTAL MINST STERKE STROMING

34 BENEDENLOOP MIDDENLOOP BOVENLOOP

35 BOVENLOOP

36 MIDDENLOOP

37 BENEDENLOOP

38 DEBIET - REGIEM DEBIET: HOEVEELHEID WATER DAT EEN BEPAALD PUNT LANGS DE RIVIER PASSEERT REGIEM : SCHOMMELINGEN IN DE WATERAFVOER

39 REGIEM

40 VERVAL / VERHANG VERVAL: HOOGTE VERSCHIL TUSSEN TWEE PLAATSEN LANGS DE RIVIER VERHANG: VERVAL PER KILOMETER

41 VERVAL

42 DELTA

43 ESTUARIUM

44 ESTUARIUM

45 LITHOSFEER GROOTSTE PROBLEEM IS BODEMEROSIE
BODEMEROSIE: VERDWIJNEN VAN DE BOVENSTE VRUCHTBARE BODEMLAAG DOOR DE WIND DOOR WEGSPOELEN VAN GROND (WATER)

46 WINDEROSIE DE WORTELS VAN PLANTEN HOUDEN DE GROND VAST.
IN DROGE GEBIEDEN WEINIG PLANTENGROEI. BIJ OVERBEGRAZING OF BRAAKLIGGEND LAND KRIJGT DE WIND VRIJ SPEL.

47 WINDEROSIE

48 WINDEROSIE

49 WATEREROSIE PLANTEN VAN WORTELS HOUDEN GROND VAST OP BERGHELLINGEN
HET KAPPEN VAN BOSSEN (VOOR DE HOUTINDUSTRIE OF AKKERBOUW) BRENGT HET GEVAAR VAN OVERSTROMINGEN MET ZICH MEE. ALS HET REGENT, SPOELT DE BODEM GEMAKKELIJK WEG.

50 WATEREROSIE

51 WATEREROSIE

52 OORZAKEN BODEMEROSIE ONTBOSSING
MINDER VERDAMPING GEEN ´PARAPLU`WERKING GEEN WORTELS DIE BODEM VASTHOUDEN AKKERBOUW OP HELLINGEN (AKKER LIGT DEEL VAN HET JAAR BRAAK) PLOEGEN TEGEN DE HELLING IN

53 OORZAKEN BODEMEROSIE

54 OORZAKEN BODEMEROSIE BODEMVERDICHTING DOOR ZWARE MACHINES
MONOCULTUUR (NA DE OOGST BODEM ONBESCHERMD) OVERBEWEIDING WEGHALEN VAN HOUTWALLEN EN HAGEN

55 OVERBEWEIDING

56 OPLOSSINGEN BEBOSSING (HERBEBOSSING) PLOEGEN LANGS HOOGTELIJNEN
STRIP-CROPPING (STROOKSGEWIJS VERBOUWEN VAN VERSCHILLENDE GEWASSEN) GRAS EN ONKRUID LATEN STAAN IN DE WINTER

57 OPLOSSINGEN

58 OPLOSSINGEN

59 OPLOSSINGEN

60 OPLOSSINGEN KLEINERE KUDDES BEHOUD VAN HAGEN EN HOUTWALLEN
KLEINERE AKKERS GEEN MONOCULTUUR TERRASSEN

61 ATMOSFEER


Download ppt "HOOFDSTUK 6 ECOSYSTEMEN"

Verwante presentaties


Ads door Google