De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GECERTIFICEERDE BOUWPLANTOETS

Verwante presentaties


Presentatie over: "GECERTIFICEERDE BOUWPLANTOETS"— Transcript van de presentatie:

1 GECERTIFICEERDE BOUWPLANTOETS
mr. Jaap Moree Bouwrechtjurist bij IOB Docent Open Universiteit Nederland Directeur Vereniging BPT Ingenieursburo IOB Hellevoetsluis | Dordrecht |Oudewater

2 Onderwerpen Gezichtspunten vergunningsverlener / aanvrager Ontstaan van de gecertificeerde bouwplantoets Van BRL 5019 versie 2008 naar BN 5019 versie 2011 Huidige status van de gecertificeerde bouwplantoets Branchevereniging gecertificeerde bouwplantoets Je gaat erover of niet Sneller vergunnen door gecertificeerde bouwplantoets?

3 Gevoel van de vergunningsverlener:
Bouwregels zijn zeker niet makkelijk De overheid “Knows best” Aanvragers voldoen vaak niet aan de normen (als het even kan proberen ze makkelijk weg te komen) Als de overheid niet controleerd gaat het helemaal fout Veel wijzigingen tijdens het vergunningstraject De verantwoordelijkheid ligt / blijft bij de aanvrager

4 Gevoel van de aanvrager:
De bouwregels zijn veel te moeilijk Omgevingsvergunning is een noodzakelijk kwaad Als de overheid het zo goed weet, zeg dan maar wat er fout is (leunen op de overheid) Er worden veel te hoge eisen gesteld Vergunningstrajecten duren veel te lang De legeskosten zijn veel te hoog De kwaliteit van de toetsers is niet constant

5 Perceptie van de burger 1
DE RECHTER (Bron: Jessecartoons.com )

6 Perceptie van de burger 2
DE RECHTER (Bron: Jessecartoons.com )

7 Perceptie van de burger 3
DE RECHTER (Bron: Jessecartoons.com )

8 Ontstaan van de gecertificeerde bouwplantoets
Start circa 12 jaar geleden (1998) Eerste ontwikkeling BRL 5019 in 2003 gereed In 2004 en 2005 pilots uitgevoerd In 2007 eerste bedrijven gecertificeerd Geen beweging tijdens periode minister Van Der Laan In 2008 rapport Commissie Dekker In 2008 wederom pilots uitgevoerd

9 Vervolg gecertificeerde bouwplantoets
2010 regeer akkoord: Aanbevelingen van de Commissie Dekker zullen worden uitgevoerd Commissie Dekker: ‘Privaat wat kan, Publiek wat moet’ Doel: Een nieuwe balans tussen publieke- en private regelgeving Middel: Sector aanspreken op eigen kunnen en inzet van ‘instrumenten’ 2011 Verder na Dekker / brief van Donner december (Duaal stelsel: Overheidstoets / private geborgde toets

10 Huidige status gecertificeerde bouwplantoets
Brief Minister Donner aan 2e kamer december 20111: Duaal stelsel in 2013 ? Kader voor private waarborgen / toetsingen O.a. verankering gecertificeerde toets in de Wet Optioneel: Uitvoeringstoezicht privatiseren BRL 5006

11 Van procesversie BRL 5019 uit 2008 naar
BN 5019 (versie 6 juli 2011) Om accreditatie mogelijk te maken is ingezet op een managementcertificaat / het kwaliteitssysteem is gecertificeerd Nieuwe BN 5019 sluit naadloos aan op ISO 9001 Certificaat zelf doet geen uitspraak over een individueel bouwplan Toetsingsresultaat zegt wel iets over het bouwplan Toetsend bureau is en blijft verantwoordelijk en aansprakelijk

12 Van procesversie BRL 5019 uit 2008 naar
BN 5019 (versie 6 juli 2011) Uitkomst: In voldoende mate is aannemelijk dat het bouwwerk als het volgens het getoetste bouwplan wordt gebouwd ook werkelijk aan het Bouwbesluit zal voldoen Controle kwaliteitssysteemdoor interne en externe audits (jaarlijks worden diverse dossiers door concullega’s hertoetst) Vereiste opleidingseisen HBO / toetservaring Vereiste rapportagevorm Sanctie bij falen verlies van certificaat Verplichte verzekerde private aansprakelijkheid

13 Naam: Beoordelingsnorm voor het KOMO MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT
BN 5019 (versie 6 juli 2011) Naam: Beoordelingsnorm voor het KOMO MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT voor Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit Vastgesteld door de Harmonisatie Commissie Bouw (stichting bouwkwaliteit ) Goedgekeurd door KOMO onder voorbehoud van accreditatie

14 BN 5019 (versie 6 juli 2011) Onderwerp en toepassingsgebied: In beoordelingsnorm worden de volgende scopes onderscheiden: Scope A Algemene Bouwkunde Scope B Constructief Scope C Brandveiligheid Scope D Bouwfysica Scope E Installaties Scope G Coördinator Scope I Kleine veel voorkomende bouwwerken

15 Branchevereniging: Vereniging BouwPlanToetsing:
Initiatief oprichting Bouwbeurs 2010 definitief opgericht – thans 9 leden (allen gecertificeerd) Platform m.b.t. bouwplantoetsing voor de leden Spreekbuis in maatschappelijk debat over bouwzaken en regelgeving Adequate toetsingen met als doel betere bouwwerken beperken van kosten Borgen van kwaliteit via BN 5019 voor wat betreft werkproces, deskundigheid en eindproduct Bewaken kwaliteit, eenheid en juridische interpretatie Voor meer informatie:

16 Sneller vergunnen door gecertificeerde bouwplantoets?
Controle met een constante kwaliteit De aanvrager is verantwoordelijk voor het niveau van aanleveren Draagt bij aan volledige aanvraag, vermindering overheidskosten Dichtbij de betrokken partijen, vermindering faalkosten Haalt aandachtspunten naar boven zoals bijv. gelijkwaardigheid Vormt de basis van gericht uitvoeringstoezicht BRL 5006 Dienstverlening in de vorm van verzekerde prestatieplicht Onafhankelijk van politiek Toekomst 1: uitvoeringstoezicht en oplevercertificaat. Toekomst 2: Computerinterpretatie van regelgeving in BIM

17 Je gaat erover of niet? Samenwerken in duaal stelsel ?
Toetsen? Controle? Toezicht? Maar dan ook volledig …… en ……… met verzekerde privaatrechtelijke aansprakelijkheid De overheid handhaaft overtreders! Via het strafrecht? Hoe gaan we om met leges? De vervuiler betaald?

18 Bezoek LinkedIn <<< Jaap Moree >>>
Vragen? ? Bezoek LinkedIn <<< Jaap Moree >>> Ingenieursburo IOB Hellevoetsluis | Dordrecht |Oudewater


Download ppt "GECERTIFICEERDE BOUWPLANTOETS"

Verwante presentaties


Ads door Google